ODLUKA O KORIÅ TENJU I UREčENJU MEZARJA

 

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Islamska Zajednica u BiH kao vlasnik svih vakufskih dobara je dužna da vodi računa o imovini koju je dobila u amanet od njenih vakifa u svrhu očuvanja i potpore islamskog učenja.

Posebno značajnu oblast vakufske imovine obuhvataju muslimanska mezarja. Nije rijetkost da se na tim dobrima krše osnovne norme islama i time se krši svetost vakufskog dobra. U povredi vakufa ne učestvuju samo oni koji svojim ne poznavanjem islamskih propisa grade sve i svašta u cilju obilježavanja kabura svojih najbližih već i svi oni koji dopuštaju da se na takav način ruši dostojanstvo islamskih vakufa.

Bitno je napomenuti da se u okviru procesa uvakufljenja bilo koje vrste imovine priziva prokletstvo na svakog onog pojedinca koji oskrnavi svetost vakufa i time naruši njegovu svrhu. Stoga, treba da nam bude jasno šta je vakuf i šta se na vakufu može činiti i raditi. Ako se nekada vakuf nemilice otuđivao i prisvajao od strane pojedinaca ili organizacija kojima nije ništa značilo islamsko učenje, danas ne smijemo dozvoliti da ono što nam je od njega ostalo bude našom zaslugom i dalje oskrnavljeno.

Za nekoga su islamski propisi ”nazadni” i ”zaostali”, ali za muslimane su oni sveti i neprikosnoveni u svakom vremenu.

Na osnovu člana 17, stav I, alineja 11, Pravilnika o radu Medžlisa IZ u BiH objavljenog u službenom Glasniku IZ br. 5-6 1999. godine i Fetve Rijesata IZ u BiH o propisima vezanim za mezarja (objavljene u listu Islamske zajednice Preporod od 15. jula 2007. godine, broj 14-15/856-857) Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Kozarac donosi

ODLUKU O KORIŠTENJU I UREčENJU MEZARJA

I

    Ovom odlukom se definiše način korištenja i uređenja vakufskih mezarja na području Medžlisa  IZ Kozarac.

II

Na mezarjima koji su u posjedu Medžlisa Islamske zajednice Kozarac mogu da budu ukopani muslimani i muslimanke kojima je prethodno obavljena dženaza namaz, a koji su pored toga i aktivni članovi u nekom od džemata ovog Medžlisa.

III

Na  području Medžlisa IZ Kozarac se odobrava podizanje jedino muslimanskih nišana kao obilježja na vakufskim mezarjima.

IV

Nišan ima svoj prepoznatljiv tradicionalni oblik kojim je njegova maksimalna širina određena na 40 cm, a maksimalna visina od 180 cm (od zemlje). Razlikuje se muški i ženski oblik  nišana, te navedeno treba poštovati. Nišan može da bude bijele ili druge svijetle boje i na njemu ne može da bude slika. Na nišanu mogu da budu ispisani podaci vezani za ukopanu osobu, kao i znakovi koji obilježavaju pripadnost islamu, a sve što nije u skladu sa islamskim propisima i islamskim običajima Bošnjaka, te sve pogrdne i uvredljive riječi ili znakovi ne mogu biti ispisani na nišanu.

V

Nije dozvoljeno podizati betonsku ili neku drugu ogradu oko kabura niti graditi bilo kakve grobnice. Pod ovim se  podrazumijevaju i nadgrobni spomenici kao i ostala obilježja koji nisu u skladu sa prethodnom tačkom ove Odluke.

VI

Sva postojeća obilježja ne podliježu ovoj Odluci, osim prilikom njihovog mijenjanja pri čemu se ne mogu zamjenjivati ničim drugim osim nišanima određenim tačkom IV ove Odluke, pa makar u ranijem vremenu imali i drugačije oblike.

VII

Prije nego se obavi dženaza i ukop u neko od mezarja obaveza je da jedan od članova porodice umrlog/e potpiše izjavu o slaganju sa tačkama ove Odluke, te ostalih važećih propisa i odluka IZ u BiH. U protivnom nije dozvoljeno obaviti ukop u nekom od vakufskih mezarja. Pomenuti obrazac izjave i njen sadržaj su sastavni dio ove Odluke.

VIII

Ova odluka se odnosi i na one koji nisu potpisali izjavu o pridržavanju iste, a u vremenu nakon njenog donošenja žele da obilježe kabur ili obnove postojeće obilježje.

IX

U slučaju izgradnje nečeg što ne odgovara opisu iz tačke IV ove Odluke Izvršni odbor Medžlisa IZ Kozarac će pokrenuti sudski postupak pri nadležnom sudu u Prijedoru protiv naručioca i izvođača radova, a izgrađeno će biti u što skorijem roku uklonjeno sa mezarja.

X

Za sprovođenje ove Odluke odgovorne su mutevelije i džematski odbori, a za razumijevanje iste su zaduženi i odgovorni imami.

XI

Odluka stupa na snagu od datuma donošenja i njom se stavljaju van snage do sad važeće odluke IO Medžlisa Kozarac vezane za navedena pitanja.

Kozarac, 27. 03. 2009. godine

FETVA RIJASETA ISLAMSKE ZAJEDNICE U BiH
o propisima vezanim za muslimanska mezarja

Problem narušavanja tradicionalnog izgleda muslimanskih mezarja prisutan je manje-više u svim krajevima Bosne i Hercegovine već više decenija. Nećemo ovom prilikom davati ocjenu o tome dali su organi IZ bili više nemoćni nego nevoljni, ili obratno, da riješe navedeni problem.

U svakom slučaju, problem je evidentan i treba ga rješavati u onim segmentima u kojima je to moguće. Što se tiče odgovornosti za takvo stanje naših mezarja, koja su uglavnom vakufska dobra, ona u prvom redu pada na neposredne upravitelje vakufskim dobrima, a to su nadležni Medžlisi IZ i džematski odbori na čijem se teritoriju nalaze mezarja.

Vijeće za fetve IZ je raspravljalo na jednoj od svojih sjednica o pitanju uređenja mezarja povodom upita MIZ-e Živinice, Brčko, Gradačac, i donijelo je zaključak da je šerijatski prihvatljivo samo tradicionalno obilježavanje na kaburu u vidu jednog ili dva nišana (gdje je takva praksa) na kojem može biti ispisano ime, ime roditelja, i prezime umrle osobe, datum rođenja i smrti, riječ ”El-Fatiha” ispisana arapskim ili bosanskim pismom, kao poziv da se pred dušu umrloga prouči Fatiha ili neka druga dova. Sva dodatna gradnja na kaburu i oko kabura nije u skladu sa islamskim propisima i našim tradicionalnim načinom uređenja mezarja.

1.    Pitanje: Šta je muslimanu dozvoljeno da stavi kao obilježje nad kaburom svojih merhuma?
Odgovor: Muslimanu je dozvoljeno da stavi uobičajene nišane nad kabur svog merhuma na kojem mogu da budu ispisani gore navedeni podaci.

2.    Pitanje: Da li je dozvoljeno ograđivanje kabura fudamentom?
Odgovor: Nije dozvoljeno, osim navedenoga, podizati betonsku ili neku drugu ogradu oko kabura. Ako postoji opravdan razlog, kao što je npr. Postojanje klizišta ili mogućnost odrona zemljišta i slično, nadležni organ IZ (Medžlis) može donijeti drugačiju odluku iz razloga opravdane potrebe ili nužde.

3.    Pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno da gradi grobnice radi kasnijeg polaganja tijela u njih?
Odgovor: Nije dozvoljeno unaprijed graditi grobnicu u koju će biti pokopana osoba kada umre. Bez dozvole Medžlisa, odnosno džematskog odbora, niko ne može kopati kabur u vakufskom mezarju, a oni neće dati dozvolu bez ispunjenja uvijeta za dženazu i ukop umrlog shodno šerijatskim propisima.

4.    Pitanje: Da li je dozvoljeno donošenje plastičnog i prirodnog cijeća na kabure?
Odgovor: Nije u duhu naše tradicije donošenje cvijeća na kabur, ali nema izričite zabrane, pa se to može tolerisati, posebno ako je u pitanju prirodno cvijeće. Međutim, mnogo bi bilo korisnije bilo i za umrlog i za živog koji to čini da umjesto trošenja novca na cvijeće, za koje nema nikakvog sevapa, ta sredstva usmjeri za uređenje mezarja ili u fond za mektebsku nastavu, stipendiranje siromašnih učenika i studenata i slično. Takve fondove treba formirati pri Medžlisima i podsticati muslimane da ih pomognu svojim donacijama za duše umrlih i zarad vlastitog sevapa.

5.    Pitanje: Da li je dozvoljeno postavljanje slika merhuma na nišane?
Odgovor: Nije dozvoljeno postavljanje slike umrlih na nišane. To je potpuno strano duhu i tradiciji naše vjere. Muslimanima savjetujemo da to ne čine.

6.    Pitanje: Šta se može reći o postavljanju bisti nad kaburom muslimana?
Odgovor: Postavljanje bisti nad kaburom muslimana najteži je od navedenih oblika odstupanja od muslimanske tradicije i običaja vezanih za uređenje mezarja, te se ne može ni u kojem slučaju dozvoliti.

7.    Pitanje: Šta IZ može učiniti da zaštiti mezarja od neislamskih obilježja i na koga spada odgovornost pred Allahom dž.š. za nesprječavanje navedenih pojava na našim mezarjima?
Odgovor: Ovo pitanje s odnosi na nadležne Medžlise, odnosno nadležni organ IZ na teritoriju koju pokriva, budući da je izravno odgovoran za vakufe i mezarja na svom terenu. Obzirom da su mezarja vakufska dobra trebalo bi donijeti okvirni pravilnik o korištenju i uređenju mezarja kojim upravlja IZ u BiH. Smatramo, da bi svaki podnosilac zahtjeva za ukop člana porodice trabao da potpiše izjavu da će poštovati sve šerijatske propise i interne pravilnike organa IZ u vezi opremanja, klanjanja dženaze, ukopa umrlog/e i budućeg izgleda kabura, te da neće poduzimati bilo kakve radove u mezarj bez prethodnog pismenog odobrenja Medžlisa ili džematskog odbora. Na taj način bi se preduprijedili mnogi problemi.

Fetva-i-emin:
Dr. Enes Ljevaković

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.