Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Jedno od pitanja koje svakodnevno zaokuplja pažnju ljudi je pitanje nafake. Često se upravo zbog nafake dešavaju nesporazumi, svađe, ubistva pa i cijeli ratovi. Obratimo se najprije Kur'anu u kome stoji:

”Naređuj svojoj čeljadi da klanjaju namaz i budi ustrajan u tome. Allah od tebe ne traži nafaku. Allah je taj koji nafaku daje. A samo one koji se budu Allaha bojali čeka lijep završetak.”

U ovom ajetu Allah dž.š. nas najprije podsjeća na obavezu namaza i naređuje nam da i od svojih ukućana tražimo da klanjaju. Tek poslije toga obećava nafaku. Dakle, nafaku ne određuju ljudi niti ljudske riznice i blagajne i hvala Bogu da je tako.

Nafaku određuje i daje Uzvišeni Allah. Allah je taj koji hrani ptice u nebeskim visinama kao i ribe u morskim dubinama. On s neba spušta kišu pomoću koje niče bilje i rastinje. On je taj koji nafaku daje i oholom čovjeku ”a čovjek uistinu malo zahvaljuje”. Čovjek nerijetko ide dotle da pomisli kako je on izvor svoje nafake.

Kur'an nam u suri Kasas donosi poučno kazivanje o čovjeku iz vremena Musa'a a.s. po imenu Karun. Bio je to čovjek kome je Uzvišeni Allah darovao bogatstvo čiju vrijednost je bilo teško procijeniti. Samo ključevi Karunova blaga bili su toliko teški da ih je nosila cijela skupina ljudi.

Kada je Karun u svoj toj raskoši i luksuzu izišao među narod dunjalučari povikaše: ”Kamo sreće da je i nama dato nešto slično!” Bilo je i onih koji su vjerovali da nafaku daje Allah pa su pokušali upozoriti Karuna ali on nadmeno uzvrati i reče: ”Ovo sam stekao svojim znanjem!” Nemalo poslije toga, Allahovom odredbom, i Karun i blago njegovo bivaju uništeni i u zemlju utjerani. Tako je još jedan nezahvalnik iskusio snagu i moć Onoga koji sve može.

Važno je imati na umu još jedan kur'anski ajet u kome se kaže:

”Šejtan vas plaši neimaštinom i navodi vas da budete škrti, a Allah vam obećava svoj oprost i nagradu.”

Vidimo, dakle, da šejtan najprije zavodi čovjeka time što ga uvjerava da je on izvor svoje nafake, kao što je bio slučaj sa nesretnim Karunom. Šejtan potom ide dalje pa čovjeka plaši siromaštvom čineći ga na taj način škrtim. Ovako se među ljudima javlja podjela na bogate i siromašne što pogoduje razvoju mržnje, ljubomore i zavisti čime prokleti šejtan ostvaruje svoj cilj.
 
Kad se kaže da Allah daje nafaku to ni u kom slučaju ne znači da čovjek treba sjesti i čekati da nafaka sama dođe. Naprotiv čovjek je dužan raditi i tragati za nafakom trudeći se pri tom da je stekne na halal način. O tome zorno svjedoči primjer jednog pobožnog čovjeka koji je stalno bio u ibadetu. Kada su ashabi pričali halifi Omeru o njegovom konstantnom namazu i postu on ih je upitao: ”A ko ga hrani?” ”Svi mi”, odgovoriše ashabi. ”Svi ste vi bolji od njega”, zaključio je h. Omer.

Čovjeku nije zabranjeno da se trudi da stekne što više imetka i priskrbi sebi što bolje uslove života pod uvjetom da ne dozvoli da ga taj imetak odvrati od sjećanja na Allaha dž.š. U tom smislu ću današnju hutbu završiti događajem koga prenosi Sufjan es-Sevri koji kaže da se neki čovjek zaputio da posjeti jedan grad na zapadnom kraju hilafeta.

Njegov komšija koji je, uzgred rečeno, bio siromašan zamolio ga je da u tom gradu pronađe i poselami njegovog prijatelja koga je opisao kao čestitog i skromnog čovjeka.

Ovaj je došavši u grad potražio spomenutog čovjeka i bi iznenađen kada ga ljudi uputiše ka dvorcu. Došavši do dvorca pred njega je izišao raskošno odjeven čovjek koji se predstavio kao prijatelj njegovog komšije.

Prenio mu je selam i još se više začudio riječima koje je čuo: ”Poselami i ti mog prijatelja i poruči mu da ne misli toliko na dunjaluk i da smanji svoj interes za njega.”

Kada se ovaj čovjek vratio kući i kada je njegov komšija čuo poruku zaplakao je i rekao: ”Istinu je kazao moj brat. Iako je on bogat dunjaluk nije obuzeo njegovo srce niti ukaljao njegov iman. Ja sam siromašan ali je dunjaluk u mom srcu i stalno mislim o njemu.”

Uzvišeni Allahu! Podari nam halal nafaku, osnaži našu vjeru, ujedini naše saffove, obraduj nas svojom uputom i daj da nam islam bude život, Kur'an vođa, sabur saputnik a Džennet konačna nagrada,

AMIN!  

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.