Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“…bit će onih koji će prema sebi nasilje učiniti, bit će onih čija će dobra i loša djela podjednako teška biti, bit će i onih koji će, Allahovom voljom, svojim dobrim djelima druge nadmašiti…” (Fatir, 32.)

Kratki komentar Nevevijevog hadisa br. 22:

Od Ebu Abdullaha Džabira b. Abdullaha Ensarije, radijallahu anhu, prenosi se da je neki čovjek upitao Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

“Šta misliš, ako budem samo klanjao propisane namaza, postio ramazan, radio ono što je dozvoljeno a klonio se onog što je zabranjeno i ne budem ništa više od toga radio, da li ću ući u Džennet?

‘Da’, odgovori mu Poslanik, s.a.v.s.” (Muslim)

Komentar:

“Šta misliš” odnosno, obavjesti me Allahov poslaniče, “ako budem samo klanjao propisane namaza” tj., ograničio sam se na pet dnevnih namaza bez dnevnih nafila, “postio ramazan” tj., ograničio sam se na obavezni post i ne postim dobrovoljno, “radio ono što je dozvoljeno” tj., spoznao sam halal i radio sam ga i njime se zadovoljio i u njemu uživao, “klonio se onog što je zabranjeno” tj., spoznao sam haram i njega se klonio, “da li ću ući u Džennet?”

Kaže Allahov poslanik: “Da”, tj., ući ćeš u Džennet.

Ovaj hadis nam govori da onaj koji obavlja vadžibe i farzove, i ostavi harame poput haram hrane i pića, zadovolji se halalom, da će taj ući u Džennet.

Uzvišeni Allah je podijelio vjernike u tri skupine:

1. Zalim linefsihi – Onaj koji se prema sebi ogriješio, a to je onaj koji je upao u griješenje ali nije počinio širk tako da je u sklopu Allahova htijenja, ako bude htio Allah, subhanehu ve te'ala, će mu oprostiti ili će ga zbog učinjenih zlodjela kazniti. Ali mu je u svakom slučaju završnica u Džennetu pa makar bio kažnjen.

2. Muktesid – Onaj čija su dobra i loša djela podjednako teška, i to je kategorija koja je spomenuta u prethodnom hadisu, tj., onaj koji se zadovoljio farzovima i nije upražnjavao / obavljao nafile, ostavio je harame i zadovoljio se mubah postupcima.

3. Es-Sabiku bil-hajrat – Onaj koji je dobrim djelima druge nadmašio, a to je onaj koji obavlja važibe, farzove i nafile, odriče se harama, mekruha pa čak i nekih mubah stvari iz straha da se ne ogriješi. Ovaj je na najvećem stupnju vjernika.

Kaže Uzvišeni: “…bit će onih koji će prema sebi nasilje učiniti, bit će onih čija će dobra i loša djela podjednako teška biti, bit će i onih koji će, Allahovom voljom, svojim dobrim djelima druge nadmašiti…” (Fatir, 32.)

Svi vjernici pripadaju jednoj od ove tri skupine, i svi će biti nagrađeni Džennetom.

Kaže Uzvišeni: “edenske perivoje, u koje će ući, u kojima će se zlatnim narukvicama, biserom ukrašenim, kititi, a haljine će im, u njima, od svile biti.” (Fatir, 33.)

Čak je i Zalim linefsihi u Džennetu, naravno ako pri njemu ne bude širka ili kufra. Pri njemu se mogu naći me'asi / grijesi pa čak i kebair / veliki grijesi ali je ipak od Džennetlija.

Ući će u njega ili poslije Allahova oprosta i magfireta ili pošto bude kažnjen Džehennemom u zavisnosti koliko je potrebno da bi bio očišćen od grijeha, a zatim ulazi u Džennet.

Preuzeto iz djela:El-Minhetur-rebbanije fi šerhil-erbe'inin-nevevijje
Uvaženog šejha dr. Saliha b. Fevzana b. Abdullaha el-Fevzana

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.