Uskoro novi zakon o pušenju

Ministarstvo zdravstva FBiH uskoro treba donijeti novi zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina, s obzirom da je postojeći zakon donesen prije deset godina, koji regulira proizvodnju, promet i potrošnju duhanskih proizvoda prevaziđen i nije usklađen sa važećim dokumentima svjetskih zdravstvenih organizacija.

 

Donošenje ovog zakona zavisit će i od toga kada će Bosna i Hercegovina, kao država, ratificirati Okvirnu konvenciju o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) sa kojom će novi zakon biti usaglašen.

 

Vijeće ministara BiH je na 54. sjednici održanoj 3. jula 2008. godine utvrdilo prijedlog osnova za vođenje pregovora radi pristupanja ovoj Konvenciji i istu uputilo u dalju proceduru, saopćeno je iz ministarstva zdravstva FBiH.

Naime, iako važeće zakonodavstvo regulira zabranu pušenja na javnim mjestima i zabranu reklamiranja duhanskih proizvoda, svjedoci smo svakodnevne izloženosti duhanskom dimu na radnim mjestima, javnim ustanovama, zdravstvenim ili obrazovnim institucijama, upozoravaju iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

O ovome svjedoče brojna istraživanja Zavoda za javno zdravstvo FBiH, u kojima se navodi da je oko 60 posto odraslog stanovništva svaki dan izloženo duhanskom dimu na radnom mjestu. Kod djece uzrasta od 13 do 15 godina situacija je još alarmantnija, pri čemu preko 90 posto njih navodi izloženost pasivnom pušenju u kući ili na javnim mjestima.

Svjetska zdravstvena organizacija, čija je članica i naša zemlja, 2005. godine usvojila je značajan dokument Okvirne Konvencije o kontroli duhana. Većina zemalja Evrope nakon usvajanja konvencije u sklopu nacionalnih zakonodavstvava o kontroli duhana, uvele su zabrane pušenja u zatvorenim javnim prostorijama.

Preko 70 posto evropskih zemalja zabranilo je pušenje u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, oko 60 posto uvelo je zabranu pušenja u vladinim ustanovama i radnimm mjestima, dok oko 80 posto zemalja ne dozvoljava konzumiranje cigareta u sredstvima javnog prevoza.

Zahvaljujući novim zakonima usklađenim sa konvencijom, danas u Irskoj, Engleskoj, Norveškoj, Švedskoj, Finskoj, Danskoj, Italiji, Malti, Španiji možete boraviti u pabovima, barovima i restoranima, a da niste izloženi duhanskom dimu.

Također, značajan dio nacionalnih zakondavstva o kontroli duhana u zemljama Evropske unije je uveo kompletne zabrane reklamiranja, promocije i sponzorstva od strane duhanske industrije.

 

(Sarajevo-x)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.