Inicijativu za izmjenu Ustava poslati Parlamentarnoj skupštini BiH

Lideri SNSD-a Milorad Dodik, SDA Sulejman Tihić i HDZ-a Dragan Čović saglasili su se danas u Sarajevu da Parlamentarnoj skupštini BiH upute iniciajtivu za izmjene Ustava BiH. Izmjene Ustava trebalo bi da se odnose na njegovo usklađivanje sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, sa dodatnim protokolima.

Riječ je o dodatnim protokolima na nadležnosti države, srednjih i lokalnih nivoa vlasti, na funkcionalnije institucije BiH i na teritorijalnu organizaciju BiH i srednjih nivoa vlasti.

 

Parlamentarnoj skupštini BiH stranački lideri su predložili da se ispoštuje odluka Fiskalnog vijeća o utvrđenom budžetskom okviru za 2009.godinu, uz ocjenu da je unutrašnja raspodjela budžetskih sredstava u nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH i entitetski parlamenata.

Dodik, Tihić i Čović smatraju da dodatna sredstva za povratak izbjeglih i raseljenih lica treba obezbijediti iznalaženjem povoljnog kredita ili izdavanjem obveznica od strane Vijeća ministara BiH.

Vijeću ministara trojica stranačkih lidera su predložili da formira interresornu grupu koja će izraditi prijedlog zakona o popisu stanovništva.

Taj popis trebao bi da sadrži i popis izbjeglica u BiH, kako bi se utvrdio prijedlog zakona o popisu stanovništva koji je usko vezan za pomoć održivom povratku svih izbjeglih i raseljenih osoba u periodu od 2009. do 2014.godine.

Dodik, Tihić i Čović su danas razgovarali i sa predsjednikom Komisije za raspodjelu državne imovine BiH Zvonimirom Kutlešom i prenijeli mu svoje stavove o tom pitanju koje je dio sporazuma iz Pruda.

(srna)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.