Strategija!

Postoji veliki broj neriješenih predmeta ratnog zločina čijem se rješavanju mora pristupiti sistemski kako bi se spriječila nekažnjivost i omogućilo procesuiranje svih ili barem najvećeg dijela počinilaca u nekom realnom vremenskom periodu.

Donošenjem državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina omogućiće se koordiniran pristup u radu bosanskohercegovačkog pravosuđa na ogromnom broju predmeta ratnih zločina.

Ona bi se, dakle, trebala baviti isključivo pravosudnim aspektima rada na ovim predmetima te ne smije davati rješenja koja su odraz različitih političkih ili drugih pritisaka, već sadržavati stavove do kojih je došla isključivo profesionalna zajednica.

Naime, do sada su predmeti ratnih zločina procesuirani u relativno malom broju, između ostalog, zbog nedostatka kapaciteta policijskih i pravosudnih organa. Sud i tužilaštvo BiH su od 2003. g. nadležni za postupanje u ovim predmetima, međutim, ostali sudovi u entitetima i distriktu Brčko takođe su bili u obavezi da okončaju sve predmete koji su do tada bili primljeni u rad kod njih.

Međutim, različito tumačenje zakonskih odredbi, kao i uspostava posebnih odjela za ratne zločine Suda i Tužilaštva BiH, doveli su do neke vrste zastoja u procesuiranju ovih predmeta na drugim sudovima, iako Sud i Tužilaštvo BiH realno nisu u mogućnosti da se nose sa velikim brojem predmeta.

Stoga bi zadatak strategije, između ostalog, trebao biti i da se precizira kako svi sudovi i tužilaštva u zemlji snose odgovornost za procesuiranje zaostalih predmeta ratnih zločina, zajedno sa Sudom BiH i Tužilaštvom BiH. Pri tome bi, naravno, ove dvije institucije trebale procesuirati najsloženije predmete zbog velikih ulaganja u njihove kapacitete i realno kvalitetnijih uslova za rad na ovoj vrsti predmeta.

Ali, ne smiju se zanemariti ni manje složeni predmeti koji bi se trebali raditi pred drugim sudovima. Ovakav pristup raspodjele predmeta je jedini mogući način da se što više predmeta procesuira u nekom realnom vremenskom okviru, recimo u narednih 20 godina, jer nakon tog perioda ne možemo očekivati da će biti svjedoka, koji su jako važno dokazno sredstvo u predmetima ratnog zločina.

Jedan od problema do sada je bio i nepostojanje jedinstvene baze podataka o svim predmetima ratnih zločina. Državna strategija trebala bi zagovarati uspostavu i ažuriranje centralizovane evidencije svih predmeta ratnih zločina u bh. pravosuđu.

Takođe, često istican problem je i neujednačenost sudske prakse u predmetima ratnih zločina koji se vode ne nivou entiteta i na državnom nivou. Naime, nepostojanje mehanizma za ujednačavanje sudske praske na teritoriji BiH u oblasti ratnih zločina dovelo je do usvajanja suprotstavljenih stajališta različitih sudova o istim pravnim pitanjima, kao što je pitanje primjenjivog materijalnog prava na djela ratnih zločina.

To se odrazilo na izricanje različitih krivičnopravnih sankcija za ista ili slična krivična djela ratnih zločina. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u jednom svom predmetu razmatrao ovo pitanje i zauzeo stav da se treba hitno harmonizirati  sudska praksa u predmetima ratnih zločina. Stoga je jako važno da se ovo pitanje pokuša riješiti u budućoj strategiji, jer bi ujednačenost sudske prakse po ovom pitanju ojačala povjerenje građana u naše pravosuđe, čime bi se posredno dao doprinos održanju stabilnosti i pravne sigurnosti u zemlji.

Potrebno je zatim ostvariti i bolju saradnju u odnosu na postojeću sa zemljama u regionu u radu na predmetima ratnih zločina, što bi trebao biti  značajan segment buduće strategije, jer nesaradnja sa susjedima na ovom planu može samo predstavljati prepreku u radu.

Takođe je vrlo važno obezbijediti zaštitu, podršku i isti tretman svih žrtava i svjedoka u postupcima pred svim sudovima u BiH. Za sada jedino Sud BiH ima odgovarajuće kapacitete za provođenje mjera zaštite i podrške svjedocima, koje predviđa zakon.

Najvažnije je, međutim, jačati kapacitete ukupnog bh. pravosuđa te policijskih organa isključivo za rad na predmetima ratnih zločina. Ovo su specifični predmeti, za koja su potrebna posebna ulaganja.

( Meddžida Kreso predsjednica Suda BiH)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.