Džuma…

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali.”(Ali ‘Imran 103)

 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao je, kako ashabe tako i cijeli ummet, na bratsko zbližavanje u ime Allaha, dž.š., te na međusobno povezivanje istinskom imanskom vezom, potiskujući na taj način povezivanje na principu rodoljublja i plemenskih interesa.

Prenosi Ibn Omer, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Musliman je brat muslimanu, ne nanosi mu nepravdu niti ga predaje neprijatelju; ko pomogne bratu u nevolji, Allah će njemu pomoći u nevolji, ko otkloni nedaću muslimana, Allah, dž.š., otklonit će mu zbog toga nedaću na Sudnjem danu, a ko sakrije sramotu muslimana, Allah, dž.š., sakrit će njegovu sramotu na Sudnjem danu. (Muttefekun alejhi)

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Musliman je brat muslimanu, ne vara ga, ne laže ga, niti ga ostavlja na cjedilu. Svakom muslimanu zabranjeni su čast, imetak i krv drugog muslimana. Bogobojaznost je ovdje (pa je pokazao na svoja prsa), a dosta je čovjeku zla da prezire brata muslimana.” (Tirmizi)

Dragi brate, razmisli o pravima svoje braće, muslimana, koja imaju kod tebe. Zatim, razmisli o uputama i smjernicama Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome kako ujediniti saffove, zbližiti srca i osloboditi se razjedinjenosti, mržnje i zavisti.

Od Ukbeta ibn Amira, r.a., prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Vjernik je brat vjerniku, i nije mu dozvoljeno da prodaje na prodaju svoga brata, niti mu je dozvoljeno da prosi djevojku koju je zaručio njegov brat sve dok ovaj ne odustane. (Muslim.)

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Resul, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada neko od vas sretne svoga brata neka mu nazove selam, pa ako ih razdvoji drvo, zid ili kamen, nakon čega ga ponovo sretne, neka mu opet nazove selam.” (Ebu Davud)

Kaže Sevban, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada musliman ode u posjetu bolesnom bratu muslimanu biva u ”hurfetu” Dženneta sve dok se ne vrati.” Pa su ga upitali šta je to ”hurfet”, a Poslanik je rekao: ”To je otrgnuto džennetsko voće.” (Muslim.)

U drugim hadisima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, žestoko upozorava na ono što vodi ka kidanju bratskih veza ili njihovom slabljenju, pa kaže: ”Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava brata muslimana više od tri dana. Sretnu se pa se ovaj okrene od ovog, a on od njega, a bolji od njih dvojice je onaj koji prvi nazove selam.” (Muttefekun alejhi)

Ovo bratstvo u ime Allaha, dž.š., je trajno, kako za života tako i poslije smrti. Kaže Osman ibn Affan, r.a.: ”Kada bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, završio sa zakopavanjem mejta, stao bi iznad kabura i rekao: ‘Tražite oprosta za svoga brata i molite Allaha, dž.š., da ga učvrsti, jer on se sada ispituje.’” (Ebu Davud)

Da bi ovo bratstvo u ime Allaha, dž.š., bilo ibadet i pokornost, neophodno je ispuniti jedan uvjet koji u hadisu spominje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ko pri sebi bude imao tri svojstva, osjetit će slast imana”, a zatim je, između ostalog, spomenuo: ”…i da iskreno voli osobu samo radi Allaha, dž.š.” (Muttefekun alejhi.)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stavio je ljubav u ime Allaha na najveće stepene, na što upućuju njegove riječi: ” Allah, dž.š., stavit će sedmericu u Svoj hlad na Sudnjem danu kada neće biti drugog hlada osim Njegovog hlada.” Zatim je spomenuo: ”…dva čovjeka koja su se zavoljela radi Allaha, dž.š., sastajali su se i rastajali radi Njega, subhanehu ve te’ala.” (Muttefekun alejhi.)

Prenosi Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Zaista će Allah, dž.š., reći na Sudnjem danu: ”Gdje su oni koji su se radi Mene voljeli? Danas ću ih staviti u Svoj hlad kada nema drugog hlada osim Moga hlada.” (Muslim)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazao je vjernicima na puteve koji će ih dovesti do ove ljubavi, ojačati je među njima i učiniti je postojanom u njihovim dušama i srcima, kako se to navodi u jednom hadisu: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli, a zar vam neću ukazati na ono što ako budete radili međusobno ćete se voljeti? Širite među sobom selam.” (Muslim)

Kako bi ova ljubav došla do izražaja i kako bi onaj koga voliš osjetio da ti je blizak, treba postupiti po Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima: “Kad čovjek zavoli svog brata, neka ga obavijesti o tome da ga voli.” (Ebu Davud)

Prenosi se od Enesa, r.a., da je neki čovjek bio kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je pored njih prošao čovjek. Nakon toga onaj koji je bio kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, reče Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: ”O Poslaniče, ja zaista volim ovog čovjeka.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori mu: ”A jesi li mu to rekao?” Čovjek reče: ”Nisam.” Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Reci mu to.” Nakon toga, ovaj je otišao za tim čovjekom, sustigao ga i rekao mu: ”Zaista te ja volim u ime Allaha, dž.š.”, pa mu taj čovjek reče: ”Zavolio te Onaj zbog koga me voliš.” (Ebu Davud)

Ovo su samo neki ajeti i hadisi koji podstiču i ukazuju na obavezu bratstva, ljubavi te međusobnog savjetovanja i usmjeravanja na putu istine, a svrha svega toga jeste ispunjenje uzvišenih ciljeva: opominjanje onoga koji zapadne u nemar, savjetovanje onoga koji griješi, podučavanje neznalice te rad sa pojedincima ovoga ummeta iz ljubavi prema njima.

Mi imamo veliku potrebu za osvajanjem ljudskih srca kako bismo dostavili našu da’vu do željene osobe. To je da’va i poziv čije su osnove Kur’an i sunnet. To je poziv ka izbavljenju i spašavanju ljudske zajednice iz tmina zablude u svjetlo upute, iz griješenja prema Allahu, dž.š., u pokornost Njemu, i iz zla u dobro. Krećimo se tim putem slijedeći Kur’an i sunnet, razumijevajući ih onako kako su to radile prve generacije muslimana!

(minber.ba)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.