Na izbore bez mobitela, fotoaparata, kamera

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović je  na pres-konferenciji u Sarajevu kazao da je CIKBiH donio instrukciju koja se tiče provedbi određenih članova Izbornog zakona kojim se utvrđuje način osiguranja izborne šutnje, tajnosti glasanja i osiguranja reda na biračkom mjestu.

Arnautović je kazao da se to prvenstveno odnosi na zabranu nošenja i pokazivanja oružja, zatim na zabranu korištenja i upotrebe na biračkom mjestu fotoaparata, diktafona, videokamera i mobilnih telefona.

 

Prema njegovim riječima, ovo je jedna novina kojom CIK želi da učini još jedan korak da bi onemogućio eventualne zloupotrebe izbornog prava, odnosno određeni izborni inžinjering koji bi se mogao desiti na samom biračkom mjestu. Ova instrukcija je jučer donesena i proslijeđena općinskom izbornim komisijama i biračkim odborima.

“Prema ovoj instrukciji, prije otvaranja biračkog mjesta, birački odbor je obavezan da na vidnom mjestu ispred ulaza na biračko mjesto i na samom biračkom mjestu istakne obavijest kojom će se istaći zabrana nošenja i pokazivanja oružja i opasnih predmeta. Biračima je zabranjeno unošenje i korištenje fotoaparata, kamera, mobitela ili drugih sredstava kojima se može snimiti ili isporučiti zvučni, video ili tekstualni sadržaj na biračkom mjestu od momenta preuzimanja glasačkog listića pa do napuštanja biračkog mjesta“, kazao je Arnautović.

Dodao je da onog trenutka kada birač uđe na biračko mjesto i preda ličnu kartu, tog trenutka je dužan da neko od ovih sredstava preda biračkom odboru. Član biračkog odbora zadužen za identifikaciju birača zatražit će od birača da to sredstvo preda zajedno s ličnim identifikacionim dokumentom koje će birački odbor zadržati do završetka glasanja tog birača.

Na novinarsko pitanje šta se ovim željelo postići, Arnautović je odgovorio da se radi o sprječavanju eventualnih manipulacija i narušavanja tajnosti glasanja.

“Želimo spriječiti mogućnost da neko mobitelom uslika glasački listić i onda nekome dokazuje kako je glasao. To je jedan od razloga“, kazao je on.

Član CIK-a Branko Petrić je kazao da, u slučaju da neko odbije da preda nešto od sredstava koja su zabranjena, pogotovo ako birački odbor primijeti da ga on koristi u prostoru za glasanje, to će biti zabilježeno u zapisnik na biračkom mjestu. Ta činjenica može biti značajna eventualno u kasnijem odlučivanju po prigovorima i žalbama.

Članica Centralne zborne komisije Irena Hadžiabdić je, odgovarajući na novinarsko pitanje, pojasnila da se ovom instrukcijom željelo uvesti malo više reda i osigurati veću tajnost glasanja.

“Reagovali smo zbog sve većeg broja pritužbi vezanih za kupovinu glasova. Niko neće glumiti policajca na glasačkom mjestu. Ali smatramo da na taj način ipak uvodimo više reda i umanjujemo broj zloupotreba. Dobijamo veliki broj prigovora u vezi s kupovinom glasova, najnoviji su već stigli iz Pelagićeva, u vezi s tim smo i proslijedili dokaze koje posjedujemo Tužilaštvu. Jutros su nas zatekli prigovori iz Bosanske Gradiške, iz Jajca u istom smislu. Zbog toga je bilo neophodno napraviti bolju pripremu za ove izbore“, pojasnila je ona.

 

(FENA)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.