Vijeće Evrope usvojilo rezoluciju o BiH

Bosna i Hercegovina mora da pojača napore u sprovođenju obaveza preuzetih članstvom u Vijeću Evrope (CoE) uz istovremeno poštovanje autonomnog statusa Distrikta Brčko, piše u danas usvojenoj rezoluciji te organizacije u Strazburu.

U izvještaju CoE o rezultatima reformskih procesa u BiH, čiji je sastavni dio rezolucija, piše da je BiH prije šest godina stupila u članstvo te organizacije, ali da i dalje mora da radi na sprovođenju reformi uzimajući u obzir zajedničku viziju razvoja institucija zemlje.

 

Taj proces zahtijeva punu reformu ustavnog sistema, jer bez toga nije moguće normalno funkcionisanje demokratskih institucija i BiH ne može da bude država svih njenih građana u pravom smislu, piše u izvještaju CoE.

Posljednjih nekoliko godina nije mnogo urađeno u procesu sprovođenja obaveza preuzetih od strane vlasti u BiH. Iako je konačno usvojen zakon o reformi policije, efektivna implementacija još nije sprovedena u praksi.

Komitet za monitoring izrazio je zabrinutost zbog porasta nacionalističke retorike u BiH, posebno u kontekstu izborne kampanje za lokalne izbore koji će biti održani u oktobra 2008. godine i uoči usvajanja deklaracije o jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova.

Snažno se osuđuju sve izjave i akcije koje slabe državne institucije, pozivaju na secesiju i dovode u pitanje opstanak države koja počiva na entitetskom ustrojstvu.

Apeluje se na sve političare u BiH da što je prije moguće privedu kraju neophodne reforme demokratskog sistema u duhu konstruktivnog dijaloga i saradnje.

Podsjeća se da opstrukcija ne smije biti korišćena kao političko sredstvo.

CoE je pozdravio potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Evropske unije, ali je istovremeno naglasio da sprovođenje obaveza iz tog ugovora podrazumijeva tješnju saradnju između institucija entiteta i institucija centralne vlasti.

U rezoluciji se takodje pozdravlja hapšenje bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića, kao i hapšenje haškog optuženika Stojana Župljanina i pozivaju vlasti na nastavak saradnje sa Haškim tribunalom.

Vlasti u BiH pozivaju se da nastave reforme sudske vlasti, posebno na poboljšanju materijalnih uslova i boljoj saradnji sudske vlasti i policije.

U tekstu se izražava očekivanje od BiH da preduzme konkretne aktivnosti u cilju ispunjenja svojih obaveza, a u skladu s preporukama sačinjenim u prethodnom izvještaju.

U međuvremenu, čekajući na puno sprovođenje obaveza, predlaže se da Parlamentarna skupština CoE i dalje nastavi monitoring BiH.

(ONASA)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.