Akademici odbacili Zlatka Lagumdžiju

Na jučerašnjoj zatvorenoj sjednici Izborne skupštine Akademije nauka i umjetnosti (ANU) BiH, šef krnjeg SDP-a Zlatko Lagumdžija, i pored silnih lobiranja njegovih podobnika da ga uguraju u svijet bh. akademske zajednice, nije izabran za akademika.

Od 41 prisutnog člana ANUBiH, Lagumdžija je dobio sramotnih 15 glasova, što ni izbliza nije bilo dovoljno za ostvarenje nakane nepostojećeg naučnika, koju su u djelo pokušali provesti predsjednik ANUBiH Božidar Matić i predstavnik Odjeljenja društvenih nauka Boris Tihi.

 

“Dnevni avaz” je iz pouzdanih izvora saznao rezultate tajnog glasanja iako je na kraju jučerašnje sjednice Matićeva striktna preporuka svim članovima bila da novinarima do ponedjeljka ne otkrivaju ishod. Nakon sjednice, Matić je isključio svoj mobilni telefon, a iz ANUBiH tek  je kratko rečeno da će u ponedjeljak biti objavljeno saopćenje.

Za razliku od Lagumdžije, kako se doznaje, za člana ANUBiH sa 37 glasova izabran je dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Muris Čičić.

Nadalje, prema  saznanjima, vodstvo ANUBiH obavezalo je članove Izborne skupštine da u javnosti do ponedjeljka ne saopćavaju rezultate glasanja. Sve ukazuje na to da se interesovanje javnosti želi utihnuti da bi se kasnije umanjila bruka poslije objelodanjivanja vijesti da je pokušaj Lagumdžijinog uvođenja, mimo svih kriterija i uzusa, u ANUBiH doživio fijasko.

Inače, kako je i najavljivao, potpredsjednik ANUBiH Muhamed Filipović nije otišao na jučerašnju sjednicu, čime je ostao dosljedan svom stavu da ne želi davati legitimnost takvoj skupštini čak ni svojim pojavljivanjem i glasanjem protiv Lagumdžijinog izbora. Filipović je prije toga svim članovima ANUBiH uputio pismo, u kojem je istakao tri krucijalna razloga zbog kojih smatra da Lagumdžija nema kvalifikacije za izbor u članstvo ANUBiH.

Prvi je da on kao aktivni političar i visoki partijski funkcioner ne može biti član ANUBiH, jer bi to značilo uvođenje Akademije u političku sferu.

Drugi je da Lagumdžija ne može biti biran u Odjeljenje društvenih nauka, jer se bavi oblašću koja spada u domen tehničkih nauka.

I treći razlog je taj što niko na Sarajevskom univerzitetu, niti na bilo kojoj drugoj visokoobrazovnoj instituciji u BiH nema pojma o tome kakav je to Lagumdžijin naučni opus i da li on ima ikakve kvalifikacije.

“Dnevni avaz” saznaje da su u oblasti umjetnosti jučer na Izbornoj skupštini za članove ANUBiH izabrana četiri književnika. U toj kategoriji izabrani su Nedžad Ibrišimović, Dževad Karahasan, Mirko Kovač i Veselko Koroman.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.