Džuma…

“O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“Allah vas iz trbuha vaših majki izvodi, i vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum, da biste bili zahvalni.” (En-Nahl, 78.)

Nema sumnje da je Uzvišeni Allah čovjeka obasuo mnogobrojnim blagodatima što naglašava i kur'anski ajet: «A ako bi Allahove blagodati brojali, ne bi ih mogli pobrojati.» Zauzvrat Uzvišeni Allah od nas traži da te blagodati koristimo kako treba i što je najvažnije – traži da Mu na njima budemo zahvalni.

Važno je znati da je zahvalnost Allahu suština pokornosti, jer bit i osnova zahvalnosti je apsolutna pokornost Allahu u Njegovim zapovijedima.

Onaj ko je spoznao vjeru, zna da je najveći vid zahvalnosti pokornost i odanost Blagodaritelju, a da je griješenje prema Njemu najveći vid nezahvalnosti.

Koliko je zahvalnost bitna, najbolje govori činjenica da Allah zahvalnost stavlja u istu ravan sa imanom, pa kaže: «Allah vas neće kažnjavati, ako budete zahvalni i ako budete vjerovali.» (En-Nisa’, 147.)

Uvidjevši koliko je zahvalnost bitna i kod Allaha cijenjena, čovjekov neprijatelj Iblis stavio je sebi za cilj da ljude učini nezahvalnim. O tome Uzvišeni Allah kaže: «…pa ću im sprijeda, i straga, i zdesna, i slijeva prilaziti, i Ti ćeš vidjeti da većina njih neće biti zahvalna.»

U tome je i uspio, jer Uzvišeni Allah u drugome ajetu kaže: «A malo je zahvalnih među robovima Mojim.»

Zahvalnost je osobina pravih vjernika

Kazujući o Ibrahimu, alejhis-selam, Svevišnji ga hvali i ističe njegovu zahvalnost na Allahovim blagodatima, pa kaže: «Ibrahim je bio primjer čestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik, nije druge smatrao Allahu ravnim. I bio je zahvalan na blagodatima Njegovim. On ga je odabrao i na Pravi put ga uputio.» (En-Nahl, 120.-121).

Zahvalnost je cilj našega života

Uzvišeni Allah je rekao: «Allah vas iz trbuha vaših majki izvodi, i vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum, da biste bili zahvalni.» (En-Nahl, 78.)

Bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, toliko dugo stajao na kijamu u noćnom namazu da bi mu noge znale oteći. Pa kada je upitan zašto to čini kad su mu oprošteni i raniji i kasniji grijesi, on je odgovorio: «A zar da ne budem rob zahvalni!»

U drugom hadisu stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Muazu: «Tako mi Allaha, ja te u Njegovo ime volim, pa nemoj zaboraviti da poslije svakoga namaza proučiš: Allahumme e'inni ‘ala zikrike ve šukrike ve husni ‘ibadetik.» (Allahu moj, pomozi mi da Te se sjećam, da Ti zahvaljujem, i da Ti, kako je najbolje, robujem.»

Omer ibn Abdul-Aziz rekao je: «Čuvajte Allahove blagodati tako što ćete na njima zahvaljivati.»

Ibn Ebi Dunja prenosi da je Alija ibn Ebi Talib jednom čovjeku iz Hemedana rekao: «Blagodat se produžava zahvalnošću. Što se više zahvaljuje, blagodat je veća. Blagodat i zahvalnost idu jedna s drugom. Allah neće prestati da povećava blagodat sve dok rob ne prestane zahvaljivati.»

Uzvišeni Allah je rekao: ”A kada je Gospodar tvoj objavio: ‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati.”’

Posljedice zahvalnosti su:

– Allah neće kazniti one koji su zahvalni i koji vjeruju: «Allah vas neće kažnjavati, ako budete zahvalni i ako budete vjerovali.» (En-Nisa’, 147.)

– Allah je zadovoljan sa onima koji su zahvalni: «…a ako budete zahvalni, On će vama biti zadovoljan.»

Bilježi Muslim u svome Sahihu da je Poslanik, sallallalhu alejhi ve sellem, rekao: «Allah je zadovoljan sa Svojim robom koji zahvali Allahu na zalogaju koji pojede, i koji zahvali Allahu na gutljaju koji popije.»

– Zahvaljivanje povećava blagodati. «A kada je Gospodar tvoj objavio: ‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati.»

Na čemu Allahu najprije zahvaljivati?

Nema sumnje da je blagodat upute i vjere najveća blagodat koju rob može imati, jer od te blagodati ovisi njegova sreća na oba svijeta.

Kako zahvaljivati Allahu?

Zahvaljivati Allahu na blagodatima moramo činiti kako srcem i jezikom, tako i djelima, a ovo zadnje je najbitnije. Znači, najbitnije je da Allahu budemo zahvalni tako što ćemo izvršavati Njegove zapovijedi i kloniti se zabrana.

Pripovijeda se da je jedan čovjek upitao Ebu Hazima: «Ebu Hazime, u čemu se ogleda zahvalnost očiju?”

On mu je odgovorio: «Ako vidiš šta lijepo, da o tome pričaš, a ako vidiš šta ružno, da to sakriješ.»

 «U čemu se ogleda zahvalnost ušiju?» «Ako čuješ kakvo dobro, da ga zapamtiš, a ako čuješ kakvo zlo, da ga odbiješ i da prođeš pored njega kao da ga nisi ni čuo.»

Zatim ga je upitao: «U čemu se ogleda zahvalnost ruku?» « U tome da njima ne uzimaš ono što nije tvoje i da ne uskraćuješ ono što posjeduješ, a što si radi Allaha dužan davati.»

«U čemu se ogleda zahvalnost stomaka?» «U tome da mu na dnu bude hrana , a na vrhu znanje.»

”A u čemu se ogleda zahvalnost stidnih mjesta?» On mu je naveo ajet: «I oni koji svoja stidna mjesta budu čuvali, osim sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu.»

Zatim ga je upitao: «U čemu se ogleda zahvalnost nogu?» « U tome da ako cijeniš nekoga od umrlih, da ideš njegovim stopama i radiš ono što je on radio, a ako nekoga od umrlih prezireš, da ne ideš njegovim stopama i da na tome Allahu budeš zahvalan.»

Allaha molim za sebe i vas da nas opskrbi pozitivnim optimizmom koji rađa djela, da otkloni od nas lijenost i slabost, Njemu zahvala pripada na početku i kraju i neka je salavat i selam na našega poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i na sve njegove ashabe.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.