Alkalaj, Å epić i Crnadak nepodobni ministri

Centralna izborna komisija (CIK) BiH donijela je odluku da su ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj, te zamjenici državnih ministara odbrane – Igor Crnadak i civilnih poslova – Senad Šepić u sukobu interesa.

U skladu sa Zakonom o sukobu interesa izrečena im je sankcija – nepodobnost za kandidovanja za bilo koju neposredno ili posredno izabranu funkciju u periodu od četiri godine.

 

CIK je na današnjoj sjednici utvrdio da je Sven Alkalaj u periodu od 9. februara 2007. do 21. januara 2008. godine, istovremeno obavljao funkciju ministra vanjskih poslova u Vijeću ministara BiH i funkciju člana Nadzornog odbora dioničarskog društva “VGT” osiguranje Visoko, koje je poslovalo sa organima vlasti u iznosu većem od 5.000 KM godišnje, čime je izvršio povredu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH.

Zbog toga mu je izrečena sankcija nepodobnosti za kandidovanje za bilo koju neposredno ili posredno izabranu funkciju u periodu od četiri godine nakon učinjenog prekršaja tj. od 21. januara 2008. godine.

CIK je utvrdio sukob interesa kod Igora Crnadka koji u periodu od 28. februara 2007. godine do danas obavlja funkciju zamjenika ministra odbrane za politiku i planiranje, dok njegov otac Mihailo Crnadak, istovremeno obavlja funkciju direktora Javnog preduzeća “Incel-Holding” Banjaluka, pa mu se izriče sankcija nepodobnosti za kandidovanje za bilo koju neposredno ili posredno izbranu funkciju u periodu od četiri godine nakon učinjenog prekršaja tj od dana donošenja odluke.

CIK je danas utvrdio da je Senad Šepić u periodu od 21. februara 2007. do 17. decembra .2007. godine obavljao funkciju zamjenika ministra civilnih poslova BiH dok je njegov punac Muhamed Terzić istovremeno obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća “Bašbunar” d.o.o Travnik, čime je izvršio povredu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, pa mu se izriče sankcija nepodobnosti za kandidovanje za bilo koju neposredno ili posredno izabranu funkciju u periodu od četiri godine nakon učinjenog prekršaja tj. od 17. decembra 2007. godine, saopćeno je iz CIK-a.

(ONASA)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.