Razgovor s povodom: Nihad Fori攓predsjednik NGI Kozarac

Razgovarao: Sade Alić
Gost-urednik kozarac.ba

Uskoro će mjesec dana od kada je održana Izborna Skupština stranke Nova Građanska Inicijativa – Kozarac. Mnogi Kozarčani širom svijeta a ponajviše stanovništvo Kozarca koji su se vratili u Kozarac sa velikim zanimanjem prati dešavanja od same inicijative do formiranja stranke. Sigurno je da Kozarčani ali i povratničko stanovništvo u općini Prijedor dosta očekuju od ove stranke stoga smo odlučili da napravimo intervju sa prvim čovjekom stranke NGI – Kozarac gosp. Nihadom Forićem, predsjednikom stranke.

Na samom početku da predstavimo gosp. Nihada Forića:

Nihad je rođen 1957. godine u Kozarcu, poslije završene osnovne škole u Kozarcu, završio je klasičnu gimnaziju u Prijedoru.

Kao gimnazijalac, do 1977. godine obavljao je dužnost Predsjednika Omladinske organizacije u Kozarcu. Poslije gimnazije upisuje studij političkih nauka u Zagrebu koji završava 1982. godine, te iste godine počinje raditi kao srednjoškolski profesor na grupi društvenih predmeta. Nakon pet godina 1987. godine upisuje post-diplomski studij na fakultetu političkih nauka u Zagrebu i preuzima mjesto stalnog asistenta na elektro-tehničkom fakultetu, katedra društvenih predmeta. 1993.godine prestaje sa radom u prosvjeti i posvećuje se privatnom poduzetništvu. Od 1996. godine živi i radi u Bosni i Hercegovini. Od 2000. godine porodičnim povratkom u Kozarac počinje sa realizacijom vlastitih projekata voćarske proizvodnje kao oglednog primjera održivog povratka.

Gospodine Nihade hvala Vam na ovom razgovoru i želim da Vam čestitam u ime svih naših čitatelja na izboru Predsjednika stranke NGI – Kozarac.

Nihad: Zahvaljujem Vam na iskrenim čestitkama i interesovanju koje ste pokazali za ovaj projekat, formiranje nove političke organizacije, čijim djelovanjem želimo mjenjati nezadovoljavajuće postojeće stanje, kako na području regije Kozarac, tako i šire društvene zajednice.

–Sigurno ste svjesni situacije u kojoj se nalaze Bošnjaci, Bosna i Hercegovine pa i Kozarčani. Šta je cilj stvaranja nove stranke, ko je sve u stranci i šta ćete ponuditi novo?

Nihad: Programski ciljevi stranke NGI-Kozarac su definirani u programskoj orjentaciji, tj. Programom stranke. Ali, da ne bi nabrajali sve, jednom riječju želimo  Kozarac učiniti mjestom sigurnog i ugodnog življenja. Da bi smo u tome uspjeli potrebna nam je podrška svih naših sugrađana u zemlji i inozemstvu. Prvi uslov za to je da osvojimo na narednim lokalnim izborima što više odborničkih mjesta u Skupštini opštine Prijedor. Nadamo se da ćemo dobiti mandat i povjerenje večine naših sugrađana.

Stranci svakodnevno pristupa sve veći broj naših sugrađana, kako onih što žive i rade na području opštine Prijedor, tako i naših sugrađana koji privremeno žive i rade u inozemstvu. Stranci je od njenog osnivanja, dakle za nepun mjesec dana pristupilo oko 500 članova.

NGI- Kozarac će ponuditi novi pristup u razvoju društveno-ekonomskih odnosa, oslanjajući se prvenstveno na svoje mlađe i obrazovane kadrove.

–Na koji način mislite da omasovite stranku i na koji način da komunicirate sa Bošnjacima Kozarčanima širom svijeta?

Nihad: Mišljenja smo da masovnost stranke nije upitna jer večina naših sugrađana želi dati povjerenje novim, nekompromitiranim kadrovima koji imaju jasnu viziju kako riješiti postojeće probleme i poteškoće, te graditi izvjesniju budućnost za nove naraštaje.

Statutom i Programom stranke predviđena je kontinuirana saradnja i komunikacija sa našim sugrađanima raseljenim širom svijeta. Saradnju ćemo nastojati stalno unapređivati na način da maksimalno uvažavamo mišljenja i interese koji budu iskazani. Stranački odbor za suradnju sa dijasporom će biti direktan implementator zajedničkih interesa .

–Narod više nikom ne vjeruje i povjerenje se stiče samo radom a ne pričom za bolje sutra, mislim da imate dobru i oštru ekipu, ekipu koja će nas sutra predstavljati u vladajućim organima općine Prijedor, znači, nadamo se, neće biti pasivna i koja će stvarno raditi a ne samo dobro i lijepo pričati pred svojim narodom?

Nihad: Stranka je i nastala, kao potreba za drugačijim političkim organizovanjem i djelovanjem spram večine postojećih stranaka, kojima narod više ne vjeruje.
Naša nova stranka, s vlastitom vizijom bolje budućnosti i vlastitim, mladim i obrazovanim kadrovima sposobna je voditi u bolje sutra. NGI Kozarac će se svakodnevno angažovati na realizaciji programskih ciljeva, a ne samo pred izbore, kao večina postojećih stranaka.

–Želim da Vam postavim i jedno pitanje koje nije baš ugodno, jer u stranci za sad nisu ljudi koje bi mnogi Kozarčani željeli da ih vide tu.

Da li ste svjesni lične promocije „pojedinca“ koji „pojedu“ i unište sve zajedničko dobro a to je najveći problem kod nas Bošnjaka. Znači isticanje ličnog imena radi lične „slave“ i ličnog materijalnog dobra a zajednica i društvo u globalu ostaju bez rezultata. Mislim da ćemo, ako tako nastavimo, jednog dana uništiti sami sebe.

Nihad: NGI-Kozarac je stranka otvorena za sve dobronamjerne Kozarčane, ali i ostale koji žele dati svoj doprinos pri rješavanju postojećih problema, kao i sudjelovati u realizaciji novi razvojnih projekata regije Kozarca i opštine Prijedor. Kad će ko i sa kakvim motivima željeti pristupiti stranci, njegova je privatna stvar.
Stranka će svojim djelovanjem nastojati afirmirati razvojne interese Kozarca, koji su iznad bilo čijeg privatnog interesa. Za realizaciju takvog projekta potrebno je vrijeme, dakle mandat i povjerenje svih naših sugrađana, a koje bi se trebalo pokazati na predstojećim lokalnim izborima.

–Da li možemo računati na Vas kao predsjednika stranke da ćete učiniti sve da objedinite sve Kozarčane i ne samo Kozarčane nego i Prijedorčane i gdje Vi kao stranka vidite sebe u kompletnoj zajednici, odnosno BiH?

Nihad: Na ovo pitanje je naprijed već djelimično odgovoreno ali ponovit ću, smisao našeg političkog organiziranja i djelovanja je udruživanje svih naprednih i dobronamjernih pojedinaca i grupa na izgradnji bolje budućnosti Kozarca, Prijedora i evropske Bosne i Hercegovine. Kao predsjednik stranke, učiniti ću sve što bude u mojoj moći, da svoja znanja i sposobnosti, kao i sposobnosti ostalih članova stranke ugradimo u temelje bolje budućnosti, prije svega budućih naraštaja.

–U Programu stranke nema tačke POVRATAK!!! tj. da će se stranka zauzimati i biti joj zadatak da se Bošnjaci masovnije i trajno vračaju u svoja rodna mjesta, te da će stranka raditi na tome da se povratnicima olakša život i stvore uslovi zapošljavanja?

Nihad: Ne bih se baž složio da u programu stranke nema pitanja, povratak?! Realizacijom bilo kojeg programskog cilja stvaraju se preduslovi za brži i sigurniji povratak, gdje će se u pravom smislu riječi svaki povratnik osjećati kao svoj na svome.
Stranka će inicirati razvojne projekte polazeči od položaja, prirodnih resursa, materijalnih i ljudskih potencijala i ostalih mogučnosti, kojima će se stvoriti preduslovi za brže i kvalitetnije zapošljavanje.

–Za kraj poruka Kozarčanima, Bosancima i Hercegovcima širom svijeta?

Nihad: Naše sugrađane raseljene širom svijeta, ne smatramo trajno raseljenim i izgubljenim za Kozarac, Prijedor i jednu i jedinu nam Bosnu i Hercegovinu. Gdje god da su sigurni smo, kao što su to i do sada činili, da će raditi za svoj Kozarac i širiti pravu istinu o njemu. Iskreno se nadamo da većina živi u nadi da se jednog dana vrati na rodnu grudu, tamo gdje je svima najbolje i najljepše. Također se nadamo da će nas večina naših sugrađana podržati na realizaciji ovog nam zajedničkog projekta: "Kozarac, naše mjesto ugodnog i sigurnog zivota"!

–Hvala Vam na ovom razgovoru nadamo se da su se čitatelji, na neki način bliže upoznali sa strankom i njenim predsjednikom. Svakako pred Vama stoje teški izazovi i dosta posla. Želimo Vam puno sreće i uspjeha u daljnjem radu.

Poslije intervjua još samo da izvjestimo one koji žive u Americi da će se 5. jula ove godine u Čikagu održati Veliki Kozarački Teferič kojeg već tradicionalno organizuje Udruženje Kozarčana – Čikago. Znači 4. Juli je Dan Nezavisnosti SAD-a koji pada u petak i gdje su večinom svi slobodni, 5. Juli je teferič a 6. Jula Udruženje Kozarčana iz Čikaga organizovaće Akademiju povodom osnivanja stranke NGI-Kozarac, te raspravu o boljem povezivanju Kozarčana koji su rasuti širom SAD-ea. Ovu priliku koristimo da pozovemo sve one koji budu u mogućnosti da dođu na ovaj teferič i Akademiju da zabilježe ove datume u svojim kalendarima.

Prijedlog za one koji su u Europi i širom svijeta da formiraju Udruženja ili nešto slično tome i da se bolje uvežemo sa našom strankom i našim Kozarcom a onda sve to lijepo zaoukružimo ove godine „Danima Kozarca“ u našem lijepom Kozarcu i našoj Bosni i Hercegovini.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.