Romska zajednica u BiH i dalje marginalizirana

Romi u Bosni i Hercegovini kao najbrojnija nacionalna manjina i dalje su socijalno najugoženija kategorija stanovništva, prije svega zbog socijalne isključenosti i nacionalne pripadnosti, ocijenio je u izjavi Feni koordinator Vijeća Roma BiH Dervo Sejdić, u povodu 8. aprila, Međunarodnog dana Roma.

Konstatirajući da diskriminacija protiv romske zajednice u BiH još postoji, Sejdić napominje da Ustav BiH i Izborni zakon u BiH dosad nisu omogućili ni znatnije učešće Roma u političkom životu naše zemlje.

 

U proteklu godinu Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je, u saradnji s Vijećem Roma u BiH i međunarodnim organizacijama, radilo na izradi akcionih planova u oblasti stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite.

Usvajanje ovih akcionih planova u Vijeću ministara BiH uvjet je da BiH aplicira u program Dekada Roma 2005.-2015. Priključenjem ovom programu, BiH bi bilo omogućeno korištenje pretpristupnih fondova EU radi prevazilaženja problema ove populacije.

-Sve dok ovi akcioni planovi ne budu usvojeni i njihova implementacija ne bude zaživjela, Romi će i dalje biti socijalno najugroženija i najisključenija kategorija stanovništva, upozorava Sejdić.

On navodi da o ovim akcionim planovima entitetske vlade trebaju dati svoje mišljenja, a očekivanja su da će planove Vijeće ministara BiH usvojiti do kraja mjeseca.

Pozitivno mišljenje je dalo i Ministarstvo trezora BiH, s obzirom na to da je predviđeno oko 660 miliona maraka za narednih sedam godina implementacije ovih akcionih planova, kaže Sejdić.

I OSCE misija u BiH danas je ukazala na potrebu da BiH što prije postane dijelom Dekade Roma, kao i druge zemlje srednje i centrane Evrope. Dekada predstavlja međunarodni trud na rješavanju zajedničkog izazova uključenja Roma u društveni život, na koordiniran i transparentan način.

-Izuzetno podržavamo Dekadu i međunarodnu saradnju koju ona podrazumijeva. Prema tome, pozivamo bh. vlasti da naprave akcione planove o osiguranju zapošljavanja, zdravstvene brige, stambenog smještaja i obrazovovanja Roma, a što je preduvjet za učešće BiH u Dekadi, izjavila je za Fenu glasnogovornica OSCE-a Mersiha Čaušević-Podžić.

Ona navodi da Misija OSCE-a odaje priznanje snažnoj političkoj angažiranosti bh. vlasti na smanjenju nejednakosti prema romskoj zajednici, provedbom Nacionalne strategije za rješavanje problema Roma, ali ocjenjuje da Romi u našoj zemlji još imaju veoma marginaliziran položaj u društvu.

Marginalizacija se ogleda u raznim područjima, uključujući tu i nedovoljan pristup zdravstvenoj njezi i obrazovanju, ograničenim mogućnostima zaposlenja i pojedinim aspektima romske kulture. Ovi, kao i drugi faktori doprinose njihovoj odvojenosti od glavnine društva, ocjena je OSCE-a.

U BiH živi 17 zakonom priznatih nacionalnih manjina, od kojih je romska nacionalna manjina najbrojnija. Procjenjuje se da u BiH živi između 30.000 i 60.000 Roma.

(FENA)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.