Džuma…

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni bezbrižni ne mare za to!” (El-Enbija: 1)

 

Citirani ajet odslikava naše današnje stanje, u kojem ljudi srljanju u griješenju i ne mare za onim što dolazi. Ljudi su zabavljeni prolaznim dunjalučkim stvarima i pitanjima i sve manje imaju vremena za Allaha, dž.š., i budući svijet.

Ljude i džine je Uzvišeni Allah stvorio, samo da Njemu robuju i da se u kratkom dunjalučkom životu pridržavaju Njegovih uputa, koje je slao preko svojih poslanika, kako bi na taj način zaslužili Njegovu milost i ušli u džennete, čija prostranstva su kao nebesa i Zemlja. Obaveza je ummeta Poslanika, s.a.v.s., da se pridržava propisa islama, da se netječe u dobru i da žudi za obećanom nagradom. 

U toj svakodnevnoj trci, ljudi izgledaju kao da su radi dunjaluka stvoreni ili kao da će na njemu trajno ostati; kada nešto rade, rade radi dunjaluka, ako razmišljaju opet to čine radi dunjaluka, ako vole vole radi dunjaluka, radi dunjaluka se prepiru, ratuju i sude, tako da su mnogi od njih spremni ostaviti namaz na račun bilo čega dunjalučkog, kao što su: sastanak, utakmica i slično.

 Kaže Allah, dž.š.,

“Oni znaju samo spoljašnju stranu života na ovom svijetu, a prema onom svijetu su ravnodušni.” (Er-Rum:7)

Ljudi poznaju samo vanjštinu, a ne suštinu stvari i zbog toga imaju dugoročne dunjalučke planove, zaboravljaju na polaganje računa i kaznu. Pametni su i sretni oni ljudi koji prave planove za budući svijet i koji dunjaluk razumiju kao period života u kojem trebaju učiniti što više dobrih djela.

Kaže Allah, dž.š., u 72. ajetu Sure El-Hidžr, govoreći o  zaslijepljenosti dunjalukom, naroda Luta, a.s.:

” A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali.” (El-Hidžr: 72)

Allah, dž.š., podsjeća ljude na to da oni nisu uzalud stvoreni, te na neminovni povratak Njemu, o čemu govore slijedeći ajeti Sure El-Mu’minun:

“Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se neće vratiti?” “I neka je uzvišen Allah, Vladar istine, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog!” “A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati i nevjernici ono što žele neće postići!”“I reci: “Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!” (El-Mu'minun: 115-118)

Prema citiranim ajetima, ljudi nisu stvoreni uzaludno i za njihovo ponašanje slijede nagrada ili kazna. Oni se suštinski razlikuju od životinja, koje nemaju nikakve odgovornosti za ono što čine. Ljude čeka povratak njihovu Gospodaru, pred Kojim će položiti račune za svoja djela. 

A u 36. ajetu Sure El-Kijame, stoji:

“Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti; da neće odgovarati?” (El-Kijame: 36)

Prenosi Ebu-Nu’ajm od Ibrahima ibn El-Harisa: “Poslao nas je Allahov Poslanik, s.a.v.s., u jedan vojni pohod i naredio nam da kada omrkemo i kad osvićemo, učimo:  “Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete vratiti?” (El-Mu'minun: 115) Pa smo mi to učili, plijen izborili i zdravi i čitavi se vratili.”

Na Sudnjem danu će svaki čovjek naći svoja dobra i loša djela, što potvrđuje 30. ajet Sure Ali Imran:

“Onoga dana kad svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio i hrđavo djelo koje je učinio – poželjeće da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na Sebe podsjeća i Allah je milostiv prema Svojim robovima!” (Ali Imran: 30)

Allah Uzvišeni obavještava Svoje robove da On zna ono što oni tajno i javno čine i da mu ništa ne može promaći. Njegovo Znanje obuhvaća u svakoj situaciji i vremenu, nebesa i Zemlju i sve što je na njima i ne može mu izmaći ni koliko trun, niti manje od njega.

To je upozorenje robovima Njegovim da Ga se boje i imaju strahopoštovanje prema Njemu, kako ne bi učinili ono što je On zabranio.

Na Sudnji dan će biti doneseno pred roba svako njegovo djelo, bilo dobro ili zlo, pa ako bude dobro, obradovat će ga, a ako bude zlo, ožalostit će ga, pa će on poželjeti da nije njegovo, odnosno da bude daleko od njega.

Uzvišeni Gospodar upozorava ljude na Svoju kaznu i ohrabruje Svoje robove da ne gube nadu u Allahovu, dž.š., milost. On je milostiv prema Svojim stvorenjima, voli da oni budu na Njegovom Pravom putu i slijede Njegovoga Plemenitog, Poslanika, s.a.v.s..

Prenosi Džabir ibn Abdullah: “Govorio nam je Poslanik s.a.v.s.: “O ljudi, učinite tevbu Allahu, prije nego umrete i požurite sa činjenjem dobra, prije nego budete zauzeti, povežite ono što je između vas i vaša Gospodara na način što ćete puno spominjati Njega, puno dijeliti sadaku tajno i javno, pa ćete biti opskrbljeni, potpomognuti i ojačani… (Ibn Madždže)

Braćo i sestre! Budimo istinski Allahovi, dž.š,, robovi koji se natječu u činjenju dobrih djela, koji se čuvaju zabranjenih i sumnjivih stvari, koji ispunjavjau preuzete obaveze, koji se međusobno vole i paze i koji se nadaju Allahovoj, dž.š., milosti i nagradi.

Gospodaru, učini nas Tvojim istinskim robovima, koji samo Tebi na ruku i sedždu padaju, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, uputi našu djecu i naše potomke, ne dozvoli da ih se stidimo i da se oni nas stide, zbog činjenja onoga što si Ti zabranio, oprosti nam grijehe i počasti nas u džennetu društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!
                

Nezim Halilović Muderris

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.