Kozarac.ba

Džuma…


“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“Oni (poslanici) su vama divan uzor ”“ onima koji žele Allaha i Onaj svijet. A onaj koji leđa okrene ”“ pa, Allah, zaista, nije ni o kom ovisan i On je jedini hvale dostojan!” (Mumtehine 6.). Hvala Uzvišenom Allahu, dž.š., Koji nas je stvorio i učinio da budemo muslimani, iskreni, Allahu predani, da ne podržavamo laž i prešutkujemo istinu.

Neka je salavat na Allahovog miljenika, Muhammeda, s.a.v.s. koji je bio oličenje iskrenosti i predanosti Gospodaru.

Muslimanima je naređeno da budu pravedni, makar to bilo protiv njih samih i njihove rodbine.

Mu”™min poštuje svačije pravo. Čini dobro svakome, bez ozbira na njegovo vjerovanje. On nikoga neće uznemiriti.

Učeći Kur”™an'i Kerim, vjernik se često začudi velikoj Allahovoj milosti koju spušta prema svim ljudima. Sunce kad grije, daje toplotu i vjerniku i nevjerniku. Å taviše, vjernicima Allah ne zabranjuje da i nevjernicima čine dobro. U suri Mumtehane, Allah, dž.š., kaže:

“Allah vam ne zabranuje da činite dobro ida budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja (stanova) vašeg ne izgone – Allah, zaista, voli one koji su pravični” (Mumtehine : 8).

Svaki vjernik će na ove Allahove riječi uzviknuti: Gospodaru, nas su jučer izgonili iz naših stanova i kuća, i borili su se protiv nas zbog vjere. I dan-danas ne daju da se svaki vjernik vrati u svoje mjesto, a oni se svaki dan vraćaju. Pa, zar ćemo ovo zaboraviti?

Allah nam na ovo odmah daje odgovor u sljedećem ajetu:

“Ali vam Allah zabranjuje da prijateljujete (i budete u savezu) sa onima koji se protiv vas bore zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu” (Mumtehine : 9).

U istoj suri, u 6. ajetu, Allah podsjeća vjernike riječima:

“Vi u poslanicima imate lijep primjer za one koji se nadaju Allahu i onome svijetu a ko se okrene, pa Allah je zbilja neovisan i hvaljen”.

Poslanici neće biti primjer onima koji se nadaju boljem životu bez vjere, niti onima koji se ne nadaju onom svijetu a okovani su u svijetu materijalizma. Nadati se u život bez vjere, znači vratiti se u život pagana, droge, kocke, alkohola, ubistava i homoseksualizma.

Oni koji se nadaju Allahu i Onom svijetu, uvijek imaju izlaz iz svake situacije, jer su njima poslanici primjer i uzor, a nema teške situacije koja će se dogoditi a da je neki od poslanika nije doživio.

Primjer Nuha, a.s., detaljno nam govori o tome šta vjernici trebaju uraditi.

Kad je Allah naredio Nuhu, a.s., da pravi lađu, glavešine iz njegovog naroda bi mu se, kad bi god pokraj njega prolazili, podsmjehivali, potcjenjivali ga i smatrali ga ludim, a Nuh bi im govorio:

“… ‘Ako se vi rugate nama’ ”“ govorio je on, – rugaćemo se i mi vama, onako kako se vi rugate, i saznaćete, zaista, koga će snaći sramna kazna i ko će u vječnoj muci biti” (Hud : 38-39).

“I reče Nuh,: ‘U lađu se vi ukrcajte i neka ona u ime Allaha plovi i pristane” (Hud : 41).

A zatim se Nuh, a.s., obrati svome sinu riječima:

“O, sinko moj, ukrcaj se i ti s nama i nipošto ne budi s nevjernicima” (Hud : 42).

On reče:

“Ja ću se sklonuti na kakvo brdo. Ono će mene od vode zaštititi.

A Nuh reče: ‘Nema toga ko će se danas od odredbe Allahove odbraniti, osim onih kojima se Allah htjedne smilovati’.

“A potom val njih rastavi i sin od potopljenih bi” (Hud : 43).

Braćo i sestre, mu”™mini i mu'minke, usljed postojanja tihih vidljivih valova, slatkorječivih obećanja i usljed burnih skrivenih valova zlobe, neprijateljskih laži, mržnje prema islamu i islamskoj tradiciji, moramo se ukrcati na lađu sigurnosti, lađu imana koja plovi s Allahovim imenom, koja će Allahovom snagom sigurno prispjeti do ostrva spasa, dok će potonuti sve druge lađe koje se prave i plove bez Allahovog imena.

Pozovimo naše sinove i kceri, jer među njima, nažalost, ima i onih koji smatraju da je zaštita i zaklon iza brda gdje leži maskirani neprijatelj. I preporučimo im da budu samo uz vjernike, a nikad s nevjernicima. Jedino tako ćemo biti spašeni od valova bezboštva.

Molim Allaha, dž.š., da nas učvrsti na Njegovom putu tako da nas ništa ne može pokolebati.

Amin!

Dodaj komentar

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.