PODRÅ KA INICIJATIVNOM ODBORU STRANKE ZA KOZARAC

 

Na inicijativnom skupu  „STRANKE ZA KOZARAC“, koji je održan 28.12.2007. godine u prostorijama MZ Kozarac, nakon uvodnog izlaganja predsjednika inicijativnog odbora  profesora gosp. Nihada Forića, predložen je dnevni red i to :

1.Izbor radnog predsjedništva
2.Razlozi za formiranje stranke
3.Poduzete aktivnosti od strane inicijativnog odbora  i aktivnosti koje se planiraju u budućem  periodu
4.Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen te je izabrano radno predsjedništvo u koje su ušli :
 
Nihad Forić, Kemal Fazlić, Teufik Kulašić i Zinajda Mahmuljin.

Po drugoj tački dnevnog reda prisutnima se obratio gosp. Teufik Kulašić koji je skup  upoznao sa postojećom političkom situacijom u Kozarcu, sa kojom naši građani nisu zadovoljni,te je objasnio razloge za  pokretanjem inicijative  formiranjem nove stranke i promjene sadašnje političke situacije u Kozarcu.

Formiranjem stranke i njenim kvalitetnim radom namjerava se osigurati veći procenat izlaska glasača na izbore i time obezbjediti veći broj delegata iz Kozarca u Skupštini opštine Prijedor  te  se izboriti za veće učešće Kozarčana u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti  Opštine Prijedor. 

Po trećoj tački dnevnog reda prisutnima se obartio i gosp. Kemal Fazlić, koji je upoznao skup o načinu formiranja inicijativnog odbora , poslovima koje je inicijativni odbor već odradio te šta su budući zadaci  istog.  Takodjer je prisutne informisao o obaveznom i redovnom održavanju sastanaka inicijativnoog odbora stranke svake srijede u 17:00 časova u prostorijama inicijativnog odbora stranke (shoping centar „BLIZANCI“ ) na kojima se analiziraju izvršeni zadaci predhodnog sastanka i usvajaju prijedlozi i planovi za naredni period. Isto tako, o radu Radne  grupa za izradu akata a  koja je već uradila veći dio poslova oko izrade statuta i preuzela obavezu da, dokumente zakonom  predviđene, uradi a i usvoji do kraja mjeseca januara.

Istakao je  da ostali  članovi inicijatvnog odbora prikupljaju potpise podrške građana, koji su dodatak pravnim aktima pri podnošenju zahtjeva za registraciju buduće stranke, i ostale bitne aktivnosti koje je neophodno odraditi prije održavanja osnivačke skupstine stranke, na kojoj treba da se donese odluka o formiranju stranke i usvoje akta, zakonom predviđena za registraciju stranke, a odnosi se na statut i program rada stranke.

Također je prisutne upoznao o ozbiljnosti i velikoj odgovornosti koju preuzima Kozarac i Kozarčani ulazeći u proces formiranja stranke koja će na početku djelovati na lokalnom nivou a ambicije su da djeluje na nivou RS i BiH.

Ove poslove inicijativni odbor želi završiti u toku mjeseca februara, kada bi trebalo održati izbornu skupštinu, tada bi članovi inicijativnog odbora prestali sa radom a nastavak aktivnosti stranke bi preuzeli organi stranke.

Otvorena je diskusija u kojoj su uzeli učešće svi prisutni te dali svoje prjedloge i sugestije, izrazili svoja zapažanja i mišljenja koja su pomno saslušana :

-Kilić Sefik: Da se okupe svi Kozarčani iz inostarnstva te da se uključe u rad stranke te sugerisao na veću aktivnost građana koji momentalno žive i rade i unostranstvu oko registracije i izlaska na izbore

-Blažević Mesud:Također ukazao na probleme oko registarcije birača u inostranstvu

-Turkanović Besim:Predlagao učešće  građana iz inostranstva u odbotru stranke

-Kahrimanović Hamdija:Također istakao važnost izlaska birača na izbore te istakao koliko je svaki glas važan

-Bešić Husein:Istakao važnost što bolje koordinacije između građana u inostranstvu i stranke

-Huremović Husein: Pozvao sve građane na što veću aktivnost i učešće u radu stranke te skrenu pažnju na kvalitet izbora ljudi u odbor stranke

Nakon konstruktivne diskusije doneseni su slijedeci zakljuci:

1.Formirat će se posebno tijelo na nivou buduće stranke koje će rješavati sve eventualne probleme oko registracije birača kako onih koji žive na području Kozarca tako i onih koji momentalno žive i rade u inostranstvu.

2.Da će se u statut buduće stranke ugraditi procenat učešća građana u organe stranke, koji momentalno žive i rade u inostranstvu

3.Posebnu pozornost posvetiti kod izbora građana u organe stranke vodeći računa o njihovoj kvalifikacionoj,nacionalnoj,polnoj zastupljenosti a sve u cilju što kvalitetnijeg rada in učinkovitosti stranke.

4.Zadatak  buduće stranke je da obezbjedi povjerenike stranke u inostranstvu koji će koordinirati sa članovima stranke u Kozarcu.

Inicijativni odbor se zahvaljuje  svim građanima, našim dragim Kozarčanima na velikom odzivu i podršci na koju računa i u budućem radu.

Predsjednik inicijativnog odbora: Prof. Nihad Foric                                                                 
Zapisnicar: Zinajda Mahmuljin

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.