Ramazanski ders…

Evo nas na samom kraju mubarek mjeseca ramazana. Ispraćamo našeg milog i dragog gosta, njegove lijepe dane i mirisne i sjajne noći.

Tužno ispraćamo mjesec Kur'ana, mjesec bogobojaznosti, sabura, džihada, milosrđa, darežljivosti, oprosta od grijeha, čežnje za potpunim izbavljenjem od vatre…

Ono što svaki musliman u ovim trenutcima treba da osjeti, osim tuge zbog isteka ovog veličanstvenog mjeseca, jeste smisao za sopstvenim samoobračunom, smisao za preispitivanjem vlastite duše i njenog stanja na kraju ramazana.

Uzvišeni je objavio: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan i onima prije vas, da biste bogobojazni bili!“ (El-Beqareh, 183)

Da li smo dobro naučili i ostvarili značenja bogobojaznosti, odnosno, da li smo iz ramazanske škole izašli sa diplomom onih koji su postali bogobojazni?

Da li smo odgojili našu dušu i poveli je u borbu protiv njenih prohtjeva?

Da li smo tu borbu okončali pobjedonosnim pokličom, ili nas je naša duša savladala tim što nas je primorala da budemo ponovo zarobljenici naših ružnih društvenih običaja i sljedbenici odvratnih i nedoličnih ljudskih poriva?

Da li smo činili ona djela koja će, možda, postati velikim razlogom spuštanja Allahove milosti, oprosta i izbavljenja od vatre?

Da li smo…

Da li smo…

Zaista mnoga pitanja treba da salijeću srce svakog iskrenog muslimana, da sebe priupita i da iskreno i otvoreno sam sebi odgovori, kako sam se okoristio od ovog ramazana?

Bio nam je prava škola imana i izvor istinskog islamskog ruhanijjeta (duhovnosti) iz kojeg smo trebali, ne stideći se, svak’ sebi zagrabiti vlastitu opskrbu za ostatak godine i života a u kojoj nam je tajna životnog uspjeha!

Naposlijetku, kada ćemo prihvatiti savjet, kada ćemo naučiti pouke, okoristiti se i konačno promijeniti svoj nemarni odnos prema Gospodaru svih svjetova, ako to nismo učinili u ramazanu?

 „Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni.“ (Er-Ra'd, 11)

Zatim, ako smo se okoristili od ramazana ostvarujući osobine istinskih vjernika, posteći, klanjajući, boreći se protiv poriva duše…

Tada trebamo biti zahvalni Allahu što nas je tim odlikama uputio i dao nam snage da u njima budemo ustrajni. Međutim, nemojmo uvijek biti rušitelji vlastitih zalaganja! Da li ste čuli za osobu koja se mukotrpno potrudila da proizvede kvalitetnu vunu, te da od nje sama sebi isplete prelijepi džemper koji je, svojim ukrasnim vezovima i ljepotom tragova spretnog pletača, mamio divljenje svih onih koji bi ga ugledali na toj osobi, a zatim je ona, taj isti džemper, sve nit po nit svojim rukama bez ikakvog razloga rezala i uništavala na zaprepaštenje ljudi?

Šta su ti ljudi govorili o toj osobi?! Šta bismo mi kazali o njoj kada bi nas neko upitao?!

Ovakvo je stanje svih onih koji se, nakon ramazana, ponovo vraćaju svojim grijesima i ostavljaju dobra djela i potpunu pokornost i predanost Uzvišenom Allahu!

Nakon što su se naslađivali blagodatima islama, i nakon što su uživali bliskost svih hajrata koje je ramazanski duh bio oživio, vraćaju se ponorima nekadašnjih grijeha i izlaganjima Allahovoj srdžbi! Allah je Gospodar i svih ostalih mjeseci mimo ramazana! Allahov rob treba da nakon njega bude još bolji vjernik nego što je prije bio! To su, u ostalom, i jasni znaci da su njegova dobra djela u ramazanu primljena!

Nakon toga, Allahov rob se Bajramom treba radovati zbog toga što je ispostio čitav mjesec kojeg mu je njegov Gospodar naredio, što je se zalagao i trudio da što više čini dobra djela, i tada Mu treba veličanstveno zahvaljivati i veličati što ga je tom uspjehu nadahnuo!

„I kad je Gospodar vaš objavio: “Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više povećati…“ (Ibrahim, 7)

Ovo povećanje će se ogledati u svakom dobru, materijalnom ili znečenjskom. Dakle, obuhvata i povećanje u imanu i u dobrim djelima.

Odatle možemo kazati da će rob, ako svome Gospodaru bude iskreno zahvaljivao, biti još bolji u pogledu činjenja dobrih djela pokornosti Uzvišenom, a udaljeniji od grijeha i prijestupa! Njegov odnos i veza sa Uzvišenim Allahom će biti uvjek bolja, bit će čvršći u dosljednosti i praktikovanju Njegovog šerijata i postojaniji na pravom putu sve dok se sa svojim Gospodarom ne sretne!!!

„Onima koji govore: “Gospodar naš je Allah” pa poslije ustraju pri tome – dolaze meleki i govore’ “Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se džennetu koji vam je obećan! Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete, bićete počašćeni od Onoga koji prašta i koji je Milostiv.”(Fussilet, 30-32)

Uprkos svemu tome, Allahov rob treba osjećati i potajni strah da njegova učinjena dobra djela, zbog određenih propusta, neće biti primljena, kao što su i naši ispravni prethodnici, Allah im se smilovao, osjećali i na šest mjeseci nakon ramazana, sve to vrijeme moleći Allaha da im ta djela primi!

Prenosi se da je Fadaleh ibn Ubejd rekao: „Kada bih znao da mi je Allah primio djelo težine zrna gorušice, to bi mi bilo draže od čitavog dunjaluka i onoga što je na njemu!

To je zbog toga što Uzvišeni Allah kaže: „Allah prima samo od onih koji su bogobojazni“(El-Ma'ideh, 27)

Rekao je Malik ibn Dinar, Allah mu se smilovao: „Strah da djelo neće biti primljeno je veći od samog djela!“

A Abdulaziz ibn ebi Davud, Allah mu se smilovao, je rekao: „Zatekao sam ih kako se zalažu da čine dobra djela, pa kada bi ih uradili, postajali bi zabrinuti, da li će od njih biti primljena ili ne?!“

Molim Uzvišenog Allaha da primi naše ibadete, pročisti naše duše i srca, poveća naše znanje i učini nas bogobojaznim!

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.