Evropa se mora osloboditi predrasuda prema muslimanima


U svom obraćanju na međunarodnoj konferenciji "Islam u Evropi", koja se održava u Beču, reisu-l-ulema Mustafa ef. Cerić podsjetio je, između ostalog, i na dolazak islama u Evropu kroz dvoja vrata – Iberijskog poluotoka u 8. stoljeću i Balkanskog u 14. stoljeću.

– U Evropi danas živi, otprilike, 30 miliona muslimana. Oni predstavljaju tri različite skupine: autohtonu, useljeničku i rođenu. Pod autohtonom podrazumijevamo one muslimane koji imaju dugo povijesno pamćenje islama u Evropi, kao što su muslimani Bosne, Albanije, Kosova, Makedonije, Bugarske – naveo je reis Cerić, dodavši da je svim ovim skupinama zajednička stvar islam. Međutim, napomenuo je da se one razlikuju po svojim ljudskim iskustvima i životnim očekivanjima.

– Autohtoni muslimani nose na svojim leđima veliko povijesno breme i očekuju da budu podržani u očuvanju svog vjerskog i kulturnog kontinuiteta u Evropi. Muslimani useljenici čine napor da ustanove svoje prisustvo i očekuju da prevaziđu status stranca u Evropi. Muslimani koji su rođeni u Evropi u stalnoj su borbi da sačuvaju svoj islamski identitet u izazovnom evropskom političkom, ekonomskom i kulturnom okruženju i očekuju da im se ponudi neko rješenje kako bi bili ponosni i kao muslimani i kao Evropljani – pojasnio je reis Cerić.

Nadalje, naglasio je da se čini da ne postoji problem autohtonih muslimana te da problem rođenih evropskih muslimana nije ničija briga, a da izgleda da u Evropi postoji samo problem useljenih muslimana.

– Međutim, to nije tako. Evropa je propustila da zaštiti autohtone bosanske muslimane od srpskog etničkog čišćenja, silovanja, zločina protiv čovječnosti i genocida. Stoga, pitanje islama u Evropi nije samo pitanje useljenih već i autohtonih muslimana. Ovo je pravo mjesto i ovo je pravo vrijeme za Evropu da čuje glas autohtonih bosanskih muslimana, koji su platili visoku cijenu za očuvanje evropskih vrijednosti ljudskih prava i demokratije.

Očito je da jedino bosanski muslimani trebaju da dijele svoju zemlju, svoju političku vlast i svoju budućnost sa onima koji su počinili genocid protiv njih – istakao je reis Cerić i nastavio:

– Sada je svima jasno da su sve etničke i nacionalne grupe bivše Jugoslavije – Slovenci, Hrvati, Makedonci, Crnogorci i uskoro Albanci – ostvarili ekskluzivno pravo na matičnu zemlju i nacionalnu državu. Očito je da jedino država Bosna i Hercegovina, gdje su muslimani većina, treba da ima tri predsjednika, plemenski, a ne građanski ustav te policiju podijeljenu po etničkim šavovima.

Samo je za bosanske muslimane, potcrtao je, obaveza da se pomire s onima koji su počinili genocid protiv njih.

– Samo se bosanske muslimane mora nadzirati, jer im se ne vjeruje, dok oni treba da vjeruju svima, pa i onima koji su počinili genocid nad njima.

Samo se Fatu Orlović, bosansku muslimanku, čiji su sinovi ubijeni u srebreničkom genocidu, dovodi pred srpski sud zato što se odvažila tražiti da joj se vrati njezina privatna imovina – poručio je reis Cerić.

On je naglasio da Evropa mora shvatiti da su bosanski muslimani ovdje domaćini, čija se prava na život, vjeru, slobodu, imetak i čast moraju poštivati. – Nakon nepravedne presude Međunarodnog suda u Hagu, koji je nedvojbeno ustanovio da je u Srebrenici počinjen genocid, ali paradoksalno nije mogao utvrditi da je za to odgovoran Beograd, naše iluzije o pravdi su potopljene.

Pa, ipak, naša vjera u konačnu istinu i pravdu nikada neće umrijeti i naša odlučnost da širimo i prakticiramo toleranciju nikada neće prestati. Dakle, s tom vjerom i s tom odlučnošću Evropa treba danas da čuje naše poruke:

– Bosanski muslimani su trenutno u stanju velike zabrinutosti zbog ponovne nacionalističke retorike političara koji slijede uputstva pobjeglih ratnih zločinaca. Bosanski muslimani su uznemireni činjenicom da određeni krugovi u međunarodnoj zajednici nastoje da izoliraju bošnjačko državno i političko vodstvo zato što traže da se uklone posljedice etničkog čišćenja i genocida.

Bosanski muslimani su iznenađeni i uplašeni intenzivnom islamofobičnom kampanjom koju u posljednje vrijeme provode neki lokalni i međunarodni elektronski i pisani mediji. Očito je da se time želi zamijeniti stara turska krivnja za novu "vehabijsku" krivnju.

Bosanski muslimani su platili najvišu cijenu za svoju toleranciju i nenasilje i zato njihovi zahtjevi za pošten i dostojan ljudski život u njihovoj zemlji, Bosni i Hercegovini, Evropa treba da poštuje i podrži i na taj način pokaže svijetu da je sposobna osigurati osnovna ljudska prava ne samo useljenim već i autohtonim evropskim muslimanima.
Argument rata

Ne samo za islam u Evropi već i za samu Evropsku uniju nema drugog puta već da svi prihvatimo pluralizam zajedničkih vrijednosti tako da argument sile velikih nacija bude zamijenjen argumentom prava malih nacija u Evropi, da argument historijskog mita bude zamijenjen argumentom evropske historijske odgovornosti, da argument truhlog političkog kompromisa bude zamijenjen argumentom snažne moralne savjesti koja zna Božije zapovijedi – ne ubij i ne ukradi, da argument grijeha bude zamijenjen argumentom Ademovog, a. s., poniznog pokajanja, da argumet laži bude zamijenjen argumentom Ibrahimove, a. s., istine, da argument osvete bude zamijenjen argumentom Isaove, a. s., ljubavi i da argument rata bude zamijenjen argumentom Muhamedovog, a. s., mira cijelom čovječanstvu.

Ako je moguće to postići, onda je moguće da Evropu vidimo kao otvoreno društvo sa mnoštvom identiteta posebnog uma, jedinstvene kulture, pluralne religijske duše koja je sretna u svom jedinstvu smisla s raznovrsnim duhovnimmogućnostima. Muslimanska integracija u Evropi mora biti dvosmjerna.

Muslimani treba da usvoje određene evropske vrijednosti koje su u biti islamske, ali se i Evropa mora osloboditi predrasuda prema muslimanima. U životu idemo različitim stazama, ali bez obzira gdje pošli, sa sobom nosimo djelić jedni drugih – zaključio je reis Cerić.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.