Džumma…


“O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Mnogo je ajeta koji govore o načinu odlaska duše iz tijela, kod vjernika na blag i lijep način, a kod nevjernika oštro i grubo. O ovome govore brojni hadisi. U hadisu koji se prenosi od Bera”™e b. Aziba šire se objašnjava ova tema, a govori i o životu poslije smrti (u Berzahu), a to je faza između zemaljske smrti i proživljenja.

Obratimo pažnju na stanje kod vjernika i nevjernika u fazi života u Berzehu. Prva stanica ka Ahiretu jeste kabur, grob.

Bera”™e b. Azib prenosi hadis:

“Izišli smo sa Vjerovjesnikom a.s. da klanjamo dženazu nekom čovjeku, od Ensarija. Približili smo se kaburu, pa pošto je tijelo spušteno u mezar, Allahov Poslanik a.s. je sjeo pored njega, okrenuši se u pravcu Kible, a i mi smo posjedali oko njega. Bili smo mirni kao da nam je na glavama ptica.

U svojoj ruci je imao štap s kojim je kuckao po zemlji. Ponekad bi gledao u nebo, a zatim u zemlju, svoj pogled je dizao prema gore i spuštao.

Zatim reče: “Utječite se Allahu od kaburskih kazni”.

To je rekao dva ili tri puta, a zatim je izgovorio tri puta: “Moj Allahu, ja se utječem Tebi od kaburskih kazni i iskušenja”,

I dodao: “Zaista vjernik, rob Allahov kad napušta ovaj svijet i ide na budući dođu mu meleki sa visine, bijela izgleda u sjaju kao Sunce, sa sobom nose džennetsku odjeću i džennetski miris. Približe mu se tako da ih može vidjeti. Zatim dođe melek smrti i sjedne pored njegove glave, pa kaže: “O Dobra dušo”, a u drugoj verziji “o smirena dušo, idi oprostu svoga Gospodara i Njegovom zadovoljstvu”.

Duša zatim napušta svoje tijelo poput kapljice koja klizi sa svoga mjesta. Zatim je prihvataju, a u drugoj predaji pa kad duša napusti tijelo blagosivaju je meleki svi, na nebu i na zemlji. Potom mu se otvaraju nebeska vrata I svi čuvari tih vrata mole se Allahu za njegovu dušu. Meleki je prihvataju ne odvajaju se od nje ni jednog trena, sve dok je ne postave u haljine (kafine) i miris. O tome govore sljedeće Allahove riječi:

A kad nekom od vas smrt dođe izaslanici Naši mu bez oklijevanja dušu uzimaju. (En-Am, 61)

“Od nje se proširi najlješi miris kakvog na Zemlji nema, potom se, noseći je, penju u visine. Kad prođu pored grupe meleka svi upitaju: “Čija je ovo plemenita duša?” A meleki odgovaraju: “To je taj i taj”, I tad spomenu njegovo najljepše ime s kojim su ga ljudi zvali na zemlji.

Tako biva sve dok ne pređu zemaljsko nebo, i zatraže dozvolu za prolazak, pošto im se dozvoli idu dalje prema nebu koje slijedi. Tako biva sve dok ne dođu do sedmog neba.

Allah Uzvišeni tada kaže:

Pišite Moga roba u knjigu velikana. Uistinu, knjiga čestitih je u Ilijjunu, a znaš li ti šta je Ilijjun? (Mutaffifun, 18,19).

I on bude upisan u knjigu velikana, a potom im se naredi: “Vratite mog roba na zemlju jer Ja sam ljude stvorio od zemlje, u nju će ih ponovo vratiti, a iz nje će biti proživljeni i drugi put”.

Zatim se njegova duša vrati u tijelo i tada čuje odjeke obuće svojih drugova kako napuštaju mezarje.

Tada mu dođu dva snažna meleka koji ga počnu ispitivati:

“Ko ti je Gospodar” A on će odgovirti: “Moj Gospodar je Allah”.

Koja je tvoja vjera?” ”“ oni ce ponovo pitati, a on će reći: “Moja vjera je islam”,

“a ko je onaj čovjek koji je vama poslan?” ”“upitat će oni a on će reći: “On je Allahov Poslanik”.

Njihov dalji razgovor će teci na sljedeći način: “Kakvo ti je djelo?” On će odgovoriti: “Čitao sam Allahovu knjigu i vjerovao u ono što tamo piše”.

Zatim će ga stegnuti i ponovo pitati: “Ko ti je Gospodar? Koje si vjere? Ko ti je Poslanik? ”“ I ovo će biti posljednje kabursko iskušenje s koji će biti izložen vjernik.

U ovome su skladu Allahove riječi:

Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovome i na onom svijetu. (Ibrahim, 27).

A on će reći: “Moj Gospodar je Allah, moja je vjera Islam, moj Poslanik je Muhammed a.s.” a zatim će doći glas sa visine: “istinu je rekao Moj rob, pripremite njemu mjesto u Džennetu, uputite ga u Džennet i otvorite Džennetska vrata”.

Do njega će doprijeti džennetski lijep i ugodan miris, a kabur će se proširiti koliko njegove oči mogu vidjeti. Zatim će mu doći čovjek lijepa izgleda, u lijepoj odjeći i mirisa lijepa i reći će: “Raduj se svojoj sreći, Allahovom zadovoljstvu i Džennetu punom blagodati. Ovo je dan koji ti je obećan”.

A on će u radosti i sreći upitati: “Allah te nagradio, a ko si ti što mi donosiš ovo dobro?”, a on će reći: “Ja sam tvoje dobro djelo što si ga činio”.

“Bogami, ja sam to činio sa željom da postignem Allahovo zadovoljstvo izbjegavajući grijeh. Allah neka te nagradi”, reče on. Zatim će otvoriti džennestksa i džehennemska vrata.

Zatim će mu se pokazati mjesto u vatri i reći: “Ovo ti je bilo predviđeno boravište, pa ti ga je Allah zamjenio mjestom u džennetu”. Pošto pogleda u džennet reći će: “Moj Gospodaru, ubrzaj Sudnji dan da bi se susreo sa svojom porodicom i imetkom”.

A nevjernik (u drugom hadisu se kaže griješnik), kada nepušta ovaj svijet i putuje za budući, dođu mu sa neba meleki, grubi i strašni, crnog izgleda, sa sobom nose platno od kostrijeti.

Približe mu se tako da ih može vidjeti. A zatim će doći melek smrti i sjesti kod njegove glave i reći: “O prljava dušo izlazi, idi, Allah je srdit na tebe i ljut”.

Zatim će njegova duša napustiti tijelo uz veliku muku, kao što se vruć ožeg vadi iz vlažne vune, kidajuće vene i živce, proklinju ga meleki i stanovnici neba. Njemu se zatvaraju nebeska vrata, a čuvari tih vrata mole Allaha dž.š. da im ne šalje takvu dušu.

Zatim je prihvataju ona dva meleka u svoje ruke i ne puštaju je nijednog trena, sve dok je ne postave na platno od kostrijeti. Tada se osjeti smrad kakvog nema na zemlji, i zatim se dižu u visine. Kada prođu pored grupe meleka svaka od njih upita: “Kakva li je ovo pokvarena duša?” Njima se odgovara: “To je taj i taj” ”“ I spomenu njegovo naružnije ime s kojim su ga zvali na zemlji. Tako se događa sve dok ne dođu do kapije prvog neba i zatraže dozvolu, ali vrata im se neće otvoriti”.

Zatim je Poslanik proučio: “Njima se nebeska vrata neće otvoriti i prije će uže kroz iglene uši proći nego će oni u džennet ući”.

Allah će tada reći: “Pišite ga u knjigu poniženih, a zatim ga vratite na zemlju, jer Ja sam rekao da Sam ljude od zemlje stvorio, da ih u zemlju vraćam i da ću ih ponovo iz zemlje proživjeti”.

Duša njegova bit će potjerana sa neba i spojit će se sa tijelom, zatim je izgovorio sljedeće riječi:

A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan, biće kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio. (El-Hadždž, 31)

Pošto mu se duša vrati u tijelo, on čuje odjeke koraka onih koji odlaze.

Zatim mu dođu dva meleka strašnog izgleda, podignu ga i počnu ispitivati: “Ko ti je Gospodar?” a on će reci: “Ah, ah, ne znam”, a meleki će reći: “Koje si vjere?” a on će reci: “Ah, ah, ne znam”, ponovo će oni pitati: “Å ta kažeš za čovjeka koji vam je poslan”, ne spominjući njegovo ime, neko će reći “Muhammed” “Ah, ah, ne znam”, odgovorit će on, “ali sam čuo ljude da su o tome govorili.” Oni će tada reći: “Ne znaš i nisi htio da znaš”, glas sa visine će povikati: “Laže on, pripremite mu mjesto u džehennemu, otvorite vrata njegova, neka do njega dopre vrućina džehennemaska i smrad”, Kabur će se stisnuti tako da će kosti mimo kosti prolaziti.

Pojavit će se čovjek ružnog i strašnog izgleda, u ružnoj odjeći, smrad će iz njega udarati, i reći će mu: “Teško tebi sa tvojiim zlom, ovo je dan koji ti je obećan”. On će povikati: “A ko si ti što mi donosiš ovu strašnu vijest?” A on će reći: “Ja sam tvoje loše djelo. Bogami, kad god si uradio loše djelo ono te je udaljilo od pokornosti Allahu, a ubrzalo tvoj put ka neposlušnosti, i Allah te je kaznio.”

Zatim će mu dovesti čovjeka koji je slijep, gluh i nijem, u ruci će imati kandžiju od željeza. Kad s njom udari u brdo, pretvori ga u prašinu. Udarit će ga tako da će od njega ostati samo prašina. Zatim će ga Allah povratiti u prvobitno stanje, ovaj će ga udariti drugi put. On će tada jaukati, tako da će ga čuti sve osim ljudi i džina.

Zatim će mu otvoriti vrata džehennema i propremiti ležaj od vatre. On će tada povikati: “Moj Allahu, odgodi Sudnji dan!”

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.