Održan miting “Pravda za žrtve genocida u BiH”


U Sarajevu je u utorak u poslijepodnevnim satima održan miting “Pravda za žrtve genocida u BiH” kao protest više hiljada građana nezadovoljnih što Međunarodni sud pravde u Haagu u jučerašnjoj presudi po tužbi BiH protiv Srbije i Crne Gore nije proglasio tuženu stranu odgovornom za genocid počinjen tokom rata u BiH.

Ovaj skup organizirala je Asocijacija žrtava genocida u BiH. Protekao je mirno. Jednoj ženi je ukazana ljekarska pomoć. Obratili su se brojni predstavnici ratnih žrtava – članova porodica šehida i poginulih branitelja, porodica nestalih iz Srebrenice, Bosanske krajine, Podrinja i drugih dijelova BiH, predstavnici civilnih žrtava rata, boračkih organizacija, udruženja logoraša, žena žrtava rata i drugih ratnih stradalnika, studenata.

Oni su jednodušno ocijenili da je presuda Međunarodnog suda pravde u Haagu nepravedna, da umjesto pravne, sadrži političke elemente i time najviše pogađa žrtve. Presuda je ocijenjena i kao dio cjelokupne politike međunarodne zajednice prema BiH od 1992. godine do danas. Predstavnici boračkih udruženja pozvali su na daljnu odbranu interesa svoje zemlje koju su oružjem branili tokom rata.

Organizator, Asocijacija žrtava geonocida u BiH, uputila je sa ovog skupa u ime brojnih udruženja svojih članica osam zahtjeva Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH te ambasadorima zemalja članica Upravnog odbora za implementaciju mira u BiH i ambasadorima EU i UN-a u BiH.

Njima se između ostalog traži ukidanje postojećeg ustavnog uređenja BiH jer je ono – navedeno je – bazirano na etno-teritorijalnim principima i direktan je rezultat genocida te drugih zločina protiv čovječnosti i međunarondog prava.

Jedan od zahtjeva je i da BiH odmah donese zakon o zabrani negiranja genocida te osigura najstrožiju i najširu primjenu takvog zakona.

“Odmah pristupiti donošenju zakona u BiH kojim će se teritorija Srebrenice i Žepe proglasiti posebnim teritorijem u kojem je izvršen genocid, kao distrikt države BiH, bez ingerencija nad njim od bilo kojeg nivoa niže vlasti”, sljedeći je zahtjev upućen sa ovog skupa.

Proces i pravac ustavne reforme u BiH mora se u potpunosti rukovoditi činjenicom da je u BiH počinjen genocid te konačno rješenje mora anulirati sve efekte tog genocida.

Praktični efekti genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava moraju se poništiti i preinačiti, što uključuje i efektivan i samodorživ povratak svih preživjelih žrtava genocida u svoje prijeratne domove.

BiH mora povratiti karakter istinske multietničke države na svakom dijelu svoje teritorije, status koji je imala do započinjanja projekta genocida koji je rezultirao stvaranjem etnički čistih teritorijalnih cjelina. Potomci žrtava genocida, preživjele žrtve genocida, kao i država BiH, moraju biti obeštećeni u materijalnom smislu, kako bi se omogućilo ispunjavanje primarnih obaveza iz gornjih navoda.

BiH, uključujući i sve njene predstavnike, mora insistirati i istrajati na zahtjevima da Srbija i Crna Gora prihvate punu pravnu, političku, materijalnu i moralnu odgovornost za genocid te da se obavežu da će u potpunosti podržavati i pomagati poništavanje efekata genocida i sprečavati bilo kakve buduće pokušaje za ponavljanje genocida u BiH, izraženo je u zahtjevima Asocijacije žrtava genocida u BiH.

Učesnicima mitinga obratili su se i agent te koagent BiH u tužbi protiv Srbije i Crne Gore Sakib Softić i Phon Van Den Biesen.

Softić je izjavio da je djelimično zadovoljan jučerašnjom presudom. Zadovoljan je njenim dijelom kojim se prvi put u istoriji Međunarondog suda pravde jedna država, Srbija, proglašava krivom za kršenje Konvencije o genocidu jer je propustila da spriječi i kazni počinioce genocida u Srebrenici.

Nezadovoljan je, pak, što je presuđeno da Srbija nije imala namjeru da se počini ovaj genocid.

U narednih deset godina, kazao je Softić, ako se pojave novi dokazi o ovoj negiranoj namjeri Srbije, može se tražiti obnavljanje sudskog postupka.

Phon Van Den Biesen je izjavio da je u jučerašnjoj, najdužoj presudi u povijesti haškog Suda pravde, naglašeno da je Srbija prekršila Konvenciju o genocidu i da to treba, kao pravna činjenica, da bude jasno svima u Srbiji i Crnoj Gori koji izjavljuju da je tužena strana oslobođena krivice.

Prema policijskim procjenama, na mitingu “Pravda za žrtve genocida u BiH”, održanom na platou ispred isntitucija BiH na Marindvoru, učestvovalo je nekoliko hiljada građana. Njihov broj neki procjenjuju i na desetak hiljada.

(FENA)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.