KOZARAC-Jutarnji trač…

Vatrogasci i dalje skromno, ali sigurno koračaju zacrtanim stazama. Svake nedelje se redovno sastaju, kako bi se što bolje upoznali sa trenutnim sredstvima i opremom koju posjeduju, a ova zadnja nedelja iskorištena je da se članovi upoznaju sa predstojećim planom aktivnosti, odnosno organizovanju kursa za sticanje zvanja vatrogasac.

Kako samom logikom stvari slijedi, svi oni koji su pristupili Vatrogasnom društvu i žele da budu aktivni članovi društva, morali bi da polože ispit za zvanje vatrogasac, kako bi bili spremni da učestvuju u akcijama gašenja požara. Društvo trenutno broji 34 takva člana i nastoji da svima pruže priliku da prođu kurs i izađu na polaganje testa. Moguće je da će se kroz kurs, koji bi trebao iznositi 100 radnih sati, neke stvari iskristalisati i neki će kandidati sami odstupiti a pojaviće se neki novi, ali VD u ovom slučaju konkretno računa s trenutnim stanjem, Dakle, lista kandidata za kurs za sticanje zvanja vatrogasac:

Nukić Nijaz
Talundžić Midhad
Sadiković Adis
Kapetanović Enes
Muratčehajić Mirsad
Mahmuljin Asim
Kulašić Almir
Bešić Asim
Kapetanović Mirsad
Jaskić Emir
Zejnić Admir
Čirkić Damir
Memić Jasmin
Balić Fikret
Softić Elvir
Hušić Enes
Bešić Nedžad
Forić Mirsad
Kapetanović Nedžad
Softić Sead
Delić Rasim
Fazlić Mersad
Memić Sanel
Kahrimanović Ibrahim
Kapetanović Admir
Blažević Ervin
Melkić Islam
Velić Damir
Grozdanić Senad
Mujagić Adem
Čustić Zlatan
Kenjar Admir
Kenjar Edin
Jakupović Muamer

VD mora u startu računati na ovaj broj kandidata a s obzirom da organizacija kursa i polaganje testa iznosi 260 KM po jednom članu za ovaj projekat potrebno je minimalno 8840 KM.

Da li će ostati ovaj broj kandidata i koliko ćemo uspijeti obezbjediti sredstava zavisi kako od nas aktivnih članova, koji trebamo da odradimo tih 100 sati i položimo ispit, tako i od samih građana i njihove podrške VD-u.

Malo smo u nedelju vježbali i usput demonstrirali “silu” sapirajući školsko igralište budući da se u ponedeljak nastavila nastava u Osnovnoj školi.

Mada se ova naša vježba nije svidjela nekim našim klincima, koji su taman razbacili tekmu, ipak smo išli sa sva tri mlaza uz podršku topa…

Raspust je prošao bez snijega, na veliku žalost djece koja su od ponedeljka nastavila s pohađanjem nastave.

Neobično toplo vrijeme za ovo doba godine, barem im omogućava da obavljaju nastavu i vani a vjerovatno će se sad nakon raspusta, nastaviti dalje s poslovima oko renoviranja, odnosno proširenja školske sale pošto se ubrzo planira sastanak na kojem bi se barem trebalo sagledati trenutno stanje.

Ovih dana, iako ne toliko koliko bi mi željeli, ipak se dosta razgovara na temu izrade regulacionog plana Kozarac-centar. Bude se i neki duhovi prošlosti i postavljaju pitanja ko je i kako kupovao i prodavao u Kozarcu po našem povratku. Ne bih ovom prilikom načinjao te teme niti više govorio o planu. Generalno je na zboru građana dato zeleno svijetlo za primjedbe na regulacioni plan Kozarac-Centar koje je u ime Mjesne zajednice sročio tim koji je imenovan na prošlom zboru građana. Zaključak je, kako nam je Arči već prenijeo, da Kozarčani jesu za regulacioni plan, ali ako se pozitivno udovolji na ove primjedbe. CD jos nismo dobili i po komentarima koje je naš sekretar jučer dobio u općini vjerovatno ga nećemo ni dobiti, kao to nije praksa da se daje dok je u fazi izrada regulacionog, iako je našem delegatu, Vera Jović iz općine rekla, da je za dobijanje ovog CD-a dovoljan samo zahtjev MZ Kozarc…

Ovo nije više ni treća sreća ,ovo je četvrti put da se zakazuje Zbor građana kako bi se izabrao novi sastav Savjeta Mjesne zajednice Kozarac i eto, hvala Bogu, ovaj put se iskupio dovoljan broj građana kako bi zbor bio legalan i kako bi se mogli legalno izabrati predstavnici koji će naredne četiri godine prestavljati građane MZ Kozarac.

Nije se puno polemisalo o radu ili ne radu prijašnjih sastava savjeta već se odmah krenulo s konkretnim radom, Teufik Kulašić Arči, predložen je i prihvaćen da bude Presjedavajući zbora građana i nakon toga se krenulo s predlaganjem kandidata i njihovim izjašnjavanjem da li bi prihavtili tu ulogu, te na kraju odradilo samo glasanje i biranje 9 članova budućeg Savjeta MZ Kozarac.

Prerano je bilo šta reči o novom sazivu u koji su izabrani:
Hadžić Ekrem, koji je izabran i za predsjednika Savjeta,
Nedžad Bešić,
Amer Memić,
Mujagić Emsuda,
Forić Nihad,
Mešić Juso,
Jakupović Mirzet,
Avdagić Husnija i
Balić Fikret,
nadati se da će imati konkretne planove sa dobrim rezultatima.

Nedavno su se i naše hadžije vratile s svoga životnog putovanja. Smireni, veseli, čisti od grijeha, tako i moj ahbab sad hadži Kemo, koji nam je exluzivno dao nekoliko slika da podjelimo sa svima onima kojima srca čeznu za ovim mjestima…

Nakon foruma i mučnih tema od ljulja pa nadalje, o čemu također ne bih ovaj put, ove slike dođu kao mehlem na ranu…

Budimo složni…

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.