Lokalni put Kešići-Alići

U maju ove godine, na inicijativu Kešić Mirsada i Alić Ilijaza, krenulo se u realizaciju projekta asvaltiranja dijela lokalnog puta Kešići Alići. U projektu vrijednom 91 000 KM Opština Prijedor učestvovala je s 40% sredstava dok su ostala sredstva prikupili sami mještani.

Iako nam je poznata politika Opštine i njeno učešće u ovakvim projektima, treba reči da se ove godine u ovakvim i sličnim akcijama asvaltiralo dosta novih kilometara lokalnih puteva.

Ovakve akcije su za svaku pohvalu jer dobre putne komunikacije znatno utiču na poboljšanje uslova življenja. Bilo bi dobro kada bi i Država slijedila primjer svojih građana i pored lokanih puteva krenula u izgradnju brzih cesta i auto puteva…

Treba istači da su mještani nesebično donirali dio svoga zemljišta kako bi se put proširio, tako da se asvalt polagao širinom 3,5 m.

U brzoj akciji prikupljen je novac i za dva mjeseca projekat je bio realizovan, u kojem su mještani pored asvaltiranja puta uradili i uličnu rasvjetu, a od viška sredstava koja su ostala nakon sravnavanja računa planira se izgraditi bus stanica.

Još jedan primjer zajedničkog djelovanja i načina kako možemo doprinijeti ujedno sebi i svome mjestu, svojoj zajednici…

U akciji su svojim novčanim prilozima učestvovali:

Kešić Mirsad
Kešić Mirzet
Kešić Hilmija
Alić Ilijaz
Alić Vasif
Alić Dževad
Alić Sadmir
Alić Munib
Alić Nihad
Mitrović Mladen
Kešić Džemal
Fazlić Bakir
Alić Esad
Alić Jasko
Alić Namko
Alić Ismet
Alić Edhem
Alić Sanel
Alić Smail
Alić Enes
Alić Ismal

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.