Ratni zlocini i njihova zaostavština – Kako graditi novi Prijedor ?


U organizaciji Prijedorcanki “Izvor” u Prijedoru je održana konferencija pod nazivom Ratni zlocini i njihova zaostavština – Kako graditi novi Prijedor ?

Seida Karabašic u ime organizatora uputula je oštru zamjerku lokalnoj vlasti i nacelniku Opštine Prijedor Marku Pavicu koji je svoj nedolazak na Konferenciju opravdao predizbornim aktivnostima. Ovdje se nije pojavio ni bilo koja druga osoba u vidu njegova zamjenika.

 

Sudija pretresnog vijeca u predmetu Stakic pred MKSJ Wolfgang Schomburg vjeruje da oko 100 saslušanih svjedoka u ovom predmetu, 1.500 dokaznih materijala, 115 radnih dana provedenih na saslušanju i 15.000 stranica u transkriptima su utvrdena istina o zlocinima koja ne može biti promjenjena od strane pocinilaca.

Haški sud u svom radu pravomocno je osudio 13 pripadnika Srpskog naroda zbog zlocina pocinjenim na Bošnjacima i Hrvatima u ovom gradu u trajanju od 3 do 40 godina, protiv jednog postupak je u žalbenoj fazi, protiv narednog u pretpretresnoj je fazi a u srijedu se ceka izricanje presude Momcilu Krajišniku.

“Radi se o optužbi za zlocin genocida koji je pocinjen ne samo u Prijedoru nego u 37 bh. opština”, kazao je Matias Hellman. “Haški tribunal utvrdio je da je u Prijedoru bila na snazi kampanja progona što je nakon genocida najteži oblik zlocina za koji Haški tribunal sudi”, dodao je predstavnik sekretarijata MKSJ u Sarajevu Matijas Hellman.

“Samo zato što sud nije dokazao zlocin genocida u Prijedoru, niko nema pravo da zlocine u Prijedoru minimizira što bi bila neistina. Van razumne sumnje je dokazanao da su u Prijedoru pocinjeni ne samo pojedinacni zlocini nego sistematski organizovani zlocini cinjeni uz podršku loklanih i vlasti sa viših nivoa vlasti”, dodao je on.

Ornela Ceric – Mrenica tužiteljica Kantonalnog tužilaštva u Bihacu izjavila je na ovoj Konferenciji da je u Prijedoru evidentirano 3.254 nestalih osoba od cega je ekshumirano 1.971 dok je identitet utvrden za 1.467 ekshumiranih žrtava.

Zbog cinjenice da u radu ove Konferencije niko nije uzeo ucešce od strane lokalne vlasti, izostanka pripadnika naroda koji ne spadaju u kategoriju žrtava stice se utisak da ratni zlocini pripadaju pociniocima kojima je (ne)utvrdena odgovornost dok je zaostavština ratnih zlocina uknjižena iskljucivo na “imovnu listu” žrtava.

“Nedovoljne su sve presude, masovne grobnice i svjedocenja preživjelih ukoliko istina ne dopre do svih ljudi”, kazala je o ovoj temi preživjela zatocenica Omarske Nusreta Sivac. Ona je dodala da je još uvijek prisutan otpor i nespremnost lokalnih vlasti u ovom gradu da se suoce sa pocinjenim zlocinima u Prijedoru.

Sve dok pocinioc ne za ove zlocine ne budu kažnjeni i dok svi gradani ne budu prihvatali istinu o tim zlocinima na objektivan nacin, sve do tada ce traženje odgovora na pitanje kako graditi novi Prijedor ostajati bez odgovora.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.