Džumma…


"O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite" (El-Džumu'a 9. i 10.)

Selman el-Auda:

Sjećam se susreta sa jednim mladićem u Mesdžidul-Haramu u vrijeme Ramazana, koji je došao u Mekku radi umre. Nosio je bijeli turban i imao kosu koja je padala preko njegovih ramena. Bio je obučen u kratku haljinu koja je dosezala do polovice njegovih potkoljenica. Preko haljine nosio je crnu majicu koja je sličila ogrtaču. Isticao se je, čak i u Mekki za vrijeme Ramazana, i njegova pojava je uzrokovala da ljudi bulje u njega u čudu.

Sjeo je pored mene, i ja sam ga upitao o njegovom izgledu. Odgovorio mi je da on slijedi Poslanikov s.a.w.s. Sunnet u njegovom načinu oblačenja i njegovanja kose. Iskoristio sam priliku da mu objasnim da je ispravan stav po pitanju turbana da to nije Sunnet. To je samo jedan arapski običaj koji je postojao i u predislamskom vremenu. Jedini razlog zašto je Poslanik s.a.w.s. nosio turban jeste zato što je to bila uobičajena odjeća njegovog naroda. Ne možemo reći da je nošenje turbana nešto što nam naša vjera propisuje iole više nego što nam je zabranjuje. To je čisto stvar kulture i običaja, i ne postoji nijedan autentičan hadis koji govori o turbanu.

Zatim sam mu objasnio da najjače mišljenje u vezi kose kaže da je to takođe stvar određena običajem. Dužina Poslanikove s.a.w.s. kose nije Sunnet koji bismo mi trebali slijediti. Sunnet je ono sto je nam je Poslanik s.a.w.s. propisao, a za ljude koji imaju kosu to je jednostavno da je održavaju lijepom. Pitanje frizure nije neko ozbiljno pitanje.

Zatim sam mu rekao: “Ti obavljaš umru. Sunnet oko kojeg nema razlaza jeste da čovjek koji obavlja umru treba da obrije svoju glavu. Poslanik s.a.w.s. je dovio Allahu tri puta: `O Allahu! Oprosti onima koji su obrijali svoje glave`, a zatim samo jedanput nakon toga dodao:`i onima koji su podsjekli svoju kosu`. Zašto si zanemario ovakav jasan i siguran Sunnet?”

Najzad, posavjetovao sam ga riječima: “Brini se o svojim istinskim unutrašnjim motivima, naročito kada primijetiš da činiš nešto čime se izdvajaš i privlačiš pažnju drugih. Pripazi da ne usvojiš neka vanjska ponašanja, koja su stvar razlaza među učenjacima, a zbog kojih ćeš privlačiti pažnju ljudi. To je jedan od Šejtanovih lukavih trikova. Ne zaboravi da nam je Poslanik s.a.w.s. zabranio nošenje odjeće koja privači neumjerenu pažnju.”

Zaista, to je jedan Sunnet na kojeg je ovaj mladić zasigurno zaboravio.

Ovo je jedan primjer nerazumijevanja Sunneta, gdje osoba posveti tako veliku pažnju na detalje običaja i navika, da se to završi u kršenju važnijih propisa koje bi ona trebala slijediti, i u zanemarivanju Poslanikove s.a.w.s. upute.

Sunnet nije tu da testira ljude na namanjim sitnicama. Sunnet nije tu da nameće ljudima sijaset propisa i teoretskih pretpostavki koje oni ne mogu podnijeti. Ljudi ne bi trebali upadati u brigu zbog stvari koje im inače ne bi uopšte pale na pamet i koje uopšte ne primjećuju. Još gore od ovoga je kad opsjednutost ovakvim stvarima sa takvom jednom ozbiljnom emocionalnom posvećenošću uzrokuje da ljudi krše granice Šerijata u vezi svetosti drugih ljudi, njihovih prava i lijepog ophođenja prema njima koje je čovjek dužan. Pogrešno je kada pažnja prema ovakvim stvarima uzrokuje da ljudi zanemare svoje dužnosti prema drugim ljudima, potrebi za jedinstvom i hizmetu vjeri.

Sunnet Poslanika s.a.w.s. je tu da bi ljudi održali značenje svoje vjere, napredovali u činjenju dobrih djela i lijepo se ponašali. Sunnet nam takođe objašnjava kako da obavljamo stubove naše vjere- naš šehadet, naše namaze, naš zekat, naš post i naš Hadždž.

Zbog toga, kada nam Allah spominje ranije poslanike, On nas obavještava o največim sunnetima koje su praktikovali: “ i učinismo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objavismo im da čine dobra djela, i da molitve obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali.” [El-Enbija: 73]

To su ciljevi čijoj su realizaciji stremili svi poslanici a.s.. To je suština njihove misije i njihove Poruke. To je osnova Sunneta o kojoj nam Allah dz.š. govori u Kur´anu i koju nam je obrazložio Muhammed s.a.w.s. u hadisu.

To možemo vidjeti u hadisu u kojem on govori Džibrilu o stubovima Islama, o imanu i ihsanu. To vidimo u svim dobrim djelima koje je činio, u načinu na koji je uveo islamske principe i uveo ih u praksu. To vidimo u načinu na koji je ojačao svoju vjeru sa tačnošću i poniznošću i ibadetom svoga srca, u načinu na koji je usavršio svoj karakter i svoj ahlak i na koji je ujedinio Muslimane u obožavanju Allaha dz.š.

Nije nikada nastojao da ubaci prepirku ili podjelu među njih. Nije nikada učinio ništa da kompromituje međusobnu milost koja je vladala među njima. Poslanik s.a.w.s. je naređivao svojim sljedbenicima: ”Prenosite dobre vijesti i ne tjerajte ljude od sebe.” [Sahihul Buhari (69)]

Ovo su najvažniji aspekti Sunneta. Da li ikada vidimo u Sunnetu Poslanika s.a.w.s. bilo kakvo kršenje lijepog morala ili napuštanje značenja milosti koje je Allah učinio primarnom svrhom Njegove Poruke?

U Sunnetu mi ne nalazimo bilo kakav uzrok za podsticanje netrpeljivosti i gnušanja; u njemu ćemo prije naći iskorištavanje svake prilike za plemenitost i prenošenje lijepih vijesti.

Preveo Halil Senusija

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.