FBiH: Blokirana privatizacija?


Od 1999. do 2005. godine u Federaciji BiH kombinovanom metodom privatizirano je 39,6 posto državnog kapitala vrijednog 5,3 milijarde KM, a proces privatizacije znatno je usporen od 2002. od kada se vrši samo tenderska prodaja. Posebno loši efekti zabilježeni su u 2005. kada je privatizirano svega 34 miliona državnog kapitala.

Međutim, kako je istaknuto danas u Sarajevu na okruglom stolu o temi “Tok i rezultati privatizacije od 1999. do 2005. godine i mogući pravci unapređenja procesa”, čiji je inicijator bio Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju u FBiH, 2006. godina mogla bi biti gora od prethodne i s obzirom na nepostojanje adekvatne zakonske regulative može se smatrati da je tok privatizacije u FBiH blokiran.

Direktor Agencije za privatizaciju u FBiH Rešad Žutić istaknuo je da ta agencija zna po četiri do pet mjeseci čekati samo na odluku Vlade FBiH o načinu privatizacije te da je Parlamentu FBiH već prethodne dvije godine sugerirano na nedostatke u zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti privatizacije.

-Prije svega izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća treba osigurati mogućnost pretprivatizacijskog restrukturiranja preduzeća, mogućnost izuzimanja dijela ili cijelog državnog kapitala u preduzeću iz privatizacije, osigurati propise za privatizaciju javnih infrastrukturnih i komunalnih preduzeća, kazao je Žutić.

Direktor Sarajevske berze Zlatan Dedić, kao i većina učesnika okruglog stola, smatra da bi s ciljem uspješnog nastavka toka privatizacije u FBiH trebalo osigurati prodaju državnog kapitala putem berzi, naglasivši kako je to provjeren mehanizam u mnogim državama gdje je provedena privatizacija.

Učesnici okruglog stola- predstavnici vlasti, privrednih i Vanjskotrgovinske komore BiH, Sindikata BiH, profesori i predstavnici raznih finansijskih i drugih institucija – ocijenili su kako bi što prije trebalo donijeti zakon o privatizaciji, jer je nedonošenje tog zakona uzrokovalo teškoće u primjeni Zakona o privatizaciji preduzeća, Zakona o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka, kao i drugih propisa.

Također, ocijenjeno je da bi trebalo izvršiti redizajniranje kredita Svjetske banke za tehničku pomoć privatizaciji, ažurirati mjere iz Srednjoročne razvojne strategije -PRSP u dijelu koji se odnosi na privatizaciju, te privatizaciju i investitore “relaksirati od socijalnih tenzija”.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.