Deblokadu Sarajeva spriječili KOS-ovci u Armiji BiH

Deblokadu Sarajeva spriječili KOS-ovci u Armiji BiH

 

General Sefer Halilović, prvi zapovjednik Armije BiH i bivši haaški osumnjičenik za ratne zločine nad Hrvatima u Grabovici, osim što je kao aktivni djelatnik KOS-a izvještavao zapovjedništvo JNA o naoružavanju postrojbi ZNG-a i aktivnostima čelnika HDZ-a u Slavoniji-Centru službi sigurnosti u Sarajevu iznio je niz informacija i osobnih kvalifikacija o svojim kolegama koji su 1991. i 1992. napustili JNA i pridružili se postrojbama Armije BiH.

U vlastoručno potpisanoj izjavi, koju je 5. studenoga 1993. dao djelatnicima Centra službe sigurnosti, general Halilović, kako piše Večernji list, iznosi sumnje da je veliki broj zapovjednika Armije BiH i dalje u kontaktu s Kontraobavještajnom službom JNA (KOS) ili Sigurnosnom informativnom službom Hrvatske (SIS).

 

Svoje indikacije opravdava informacijama koje je na početku rata u BiH dobivao s terena kao zapovjednik Glavnog stožera Armije BiH. Za zamjenika zapovjednika 4. Korpusa Armije BiH Džemu Najetovića, sumnja da ima upletene prste s JNA oko pada Jajca. – Najetović je bio u bivšem organu sigurnosti JNA, navodi general Halilović te nastavlja:

– Nije razjašnjena njegova uloga oko pada Jajca, njemu je navrijeme naređeno da ode u Jajce. Bio je u Jajcu ali nije borbeno djelovao na zaustavljanju četničke ofanzive. Nejasna je njegova uloga na Igmanu u vrijeme operacija na deblokadi Sarajeva u ljeto 1992 godine. Na Halilovićevu popisu KOS-ovih suradnika našao se i zapovjednik 1. Korpusa Armije BiH Vahid Karavelić, kojeg je 1992. JNA uhitila u uredu predsjednika SDA u Živinicama, a potom je prebačen u Beograd.

– Otkad je bio zapovjednik 1. Korpusa, nijedna ofenzivna akcija nije izvedena tvrdi general Halilović. I za ikonu bošnjačkog otpora Mustafu Hajrulahovića, zvanog Talijan, iznio je sumnju da je u dosluhu s nekim zapovjednicima JNA odradio sumnjivu ulogu pri iseljavanju njihovih postrojbi i sarajevske vojarne “Maršal Tito”.

– Družio se s Alijom Delimustafićem, Munirom Jahićem, Rešadom Bektićem i Fikretom Abdićem, osobama koji su obavljali vrlo sumnjive dogovore sa četničkom stranom oko tzv. iseljavanja u “paketu” kasarne Maršal Tito i kasarne u Pazariću, a da pritom uopće nije potencirano iseljenje kasarne u Rajlovcu, Pazariću i Butilama – naveo je Halilović.

Bivši ministar MUP-a BiH Alija Delimustafić, koji se jedno vrijeme zbog kriminalnih djela poslije rata sklonio u Beogradu, za generala Halilovića 1993. godine bio je najveći izdajnik BiH i bošnjačkog naroda. On ga optužuje za otvoreno “šurovanje” s JNA, sprječavanje uvoza oružja u BiH, na čemu je radio zajedno s djelatnicima KOS-a i predsjednikom HR-HB Matom Bobanom. Popisu djelatnika KOS-a Halilović je dodao još nekoliko visokorangiranih zapovjednika Armije BiH, kao što su Munir Jahić, Rešad Bektić koji su s JNA radili na destabilizaciji obrane opkoljenog Sarajeva.

Uz iznošenje podataka o kompromitirajućoj ratnoj ulozi u vezu s obavještajcima KOS-a general Halilović je doveo i brigadnog generala Armije BiH Fikreta Muslimovića, koji je iz JNA otišao tek 8. travnja 1992. a kasnije je radio kao jedan od glavnih ljudi na kreiranju Armije BiH. Tada je Halilović kao bivši suradnik KOS-a upozoravao na glavne KOS-ove suradnike koji su infiltrirali kao visokorangirani zapovjednici Armije BiH.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.