Žalbeno vijeće osudilo Milomira Stakića na 40 godina zatvora


Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine u Haagu (ICTY) u srijedu je potvrdilo osuđujuću presudu u predmetu tužilac protiv Milomira Stakića, koji je 1992. godine bio vodeća politička figura u bosanskoj općini Prijedor, za zločine koju su tamo počinjeni 1992. godine i osudilo ga na 40 godina zatvora.

Pretresno vijeće je 31. jula 2003. proglasilo Milomira Stakića, bivšeg predsjednika Skupštine općine Prijedor, krivim za ubistvo, istrebljenje i progone (uključujući deportaciju) nesrba u Prijedoru 1992. godine, saopšteno je iz ICTY-a. Pretresno vijeće je proglasilo Milomira Stakića krivim za više od 1.500 ubistava i utvrdilo tačan identitet 486 žrtava te ga za te zločine osudilo na kaznu doživotnog zatvora, što je maksimalna kazna koju Sud može izreći.

I optužba i odbrana uložili su žalbe na presudu Pretresnog vijeća. Milomir Stakić je također uložio žalbu na kaznu. Branitelji su isticali da je kazna “nesrazmjerna” dotadašnjoj praksi ICTY-a i preoštra s obzirom na okolnosti, dok se optužba žalila zato što djela nisu kvalificirana kao genocid.

Osim toga, Žalbeno vijeće je u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima ICTY-a na vlastitu inicijativu razmotrilo određena pitanja. Većina nalaza Žalbenog vijeća odnose se na konkretna pravna pitanja.

U svojoj presudi Žalbeno vijeće je potvrdilo odluku Pretresnog vijeća da Milomira Stakića proglasi krivim za ubistvo, istrebljenje i progon nesrpskog stanovništva u Prijedoru.

Žalbeno vijeće je također zaključilo da je Pretresno vijeće pogriješilo utoliko što je propustilo da ga proglasi krivim za deportaciju i prisilno premještanje nesrpskog stanovništva. Žalbeno vijeće se složilo s odlukom Pretresnog vijeća da Milomira Stakića oslobodi krivice za genocid i saučesništvo u genocidu.

Jedno od pitanja koje je Žalbeno vijeće samoinicijativno pokrenulo jeste kako pravno definirati odgovornost Milomira Stakića za zločine koje je počinio.

Žalbeno vijeće je utvrdilo da je Milomir Stakić učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bio činjenje zločina nad stanovništvom bosanskim muslimanima i bosanskim Hrvatima u Prijedoru. Ti zločini bili su dio kampanje progona nesrpskog stanovništva u Prijedoru, čiji je krajnji cilj bio stvaranje srpske općine, koja je u konačnici trebala postati dio zamišljene čisto srpske države.

Žalbeno vijeće je zaključilo da je Pretresno vijeće počinilo nekoliko grešaka prilikom određivanja kazne Milomiru Stakiću. Međutim, Žalbeno vijeće je također zaključilo da je uticaj tih grešaka na izrečenu kaznu veoma ograničen.

Milomir Stakić je jedan od osmorice optuženih koji su osuđeni za zločine počinjene u Prijedoru. Ostala sedmorica su: Damir Došen, koji je osuđen na 5 godina zatvora; Darko Mrđa, osuđen na 17 godina zatvora; Dragoljub Prcać, osuđen na 5 godina zatvora; Mlađo Radić, osuđen na 20 godina zatvora; Duško Sikirica, osuđen na 15 godina zatvora; Duško Tadić, osuđen na 20 godina zatvora i Zoran Žigić, koji je osuđen na 25 godina zatvora.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.