U BiH postoji najmanje pet piramida!


Bosanskohercegovački istraživač Semir Osmanagić poznat po pronalasku vjerovatno prvih evropskih piramida u ekskluzivnom razgovoru za Sarajevo-x.com govori o otkriću piramida kod Visokog, o toku iskopavanja piramida i promjeni bh. i evropske historije.

“U aprilu 2005. sam, prilikom posjete Visokom, uočio pravilnu geometriju dva uzvišenja: Visočicu (Bosansku piramidu Sunca) i Pljesevicu (Bosansku piramidu Mjeseca). I mada su oba bila prekrivena šumom, piramidalne karakteristike su bile očigledne… Imajući u vidu njihovo poklapanje sa stranama svijeta za mene nije bilo sumnje da je riječ o piramidama. Put od gotovo nevjerovatne hipoteze do naučne argumentacije, koja će potvrditi moju viziju, bio je logičan. Prvo sam pristupio geološkim sondažnim bušenjima u avgustu koja su pokazala postojanje niza anomalija uvjeravajući i nekoliko stručnih ljudi oko mene da nije riječ o prirodnoj formaciji.

U oktobru 2005. Sam nastavio istraživanje sa širim otkopima, tzv. sondažnim bunarima, koji su pokazali strukturu zidova piramide, prilaznog platoa i dizajna piramide. Za ekspertno oko više nije bilo sumnje: kameni megaliti grade stepenastu piramidu visoku 220 metara, a obrađene ploče arhitektonskog pješčara su popločale prilazni plato.”

Koliko se vaš život promijenio od kada ste pronašli piramide u Visokom i od kada ste to javno objavili?

“Moj istraživački rad zadnjih godina se odvija u jednogodišnjim ciklusima. To je period koji posvećujem intenzivnom proučavanju pojedinih zagonetki prošlosti. Primjera radi, jednu godinu sam odvojio proučavanju svijeta Maja posjećujući 50-ak njihovih drevnih gradova u džunglama i turističkim centrima u Meksiku, El Salvadoru, Guatemali, Hondurasu. Rezultati moga rada ostaju u napisanim knjigama. Jednu godinu sam posvetio izučavanju kulture Aasazija istraživajući nekoliko desetina njihovih gradova u kanjonima četiri južne države u SAD. Jednu godinu sam posvetio pronalaženju lokacija kamenih kugli u BiH te gradova Prailira u Dalmatinskoj Zagori, Hercegovini… Prije toga su peruanske kulture bile fokus moga interesovanja, ili pak, piramida moći na planeti…

Od aprila 2005. do aprila 2006. riječ je o jednom intenzivnom istraživačkom periodu koji je usmjeren na dokazivanju dojučer nedokazivog: postojanje kolosalnih piramida u središtu Bosne. Ovaj put nemam luskuz da u miru pripremam svoje rukopise i čitam 40-50 stručnih knjiga godišnje.

Organizacijski dio, afirmacija projekta u svjetskim razmjerama i naravno, kontakt sa medijima, su dio ovog procesa. Međutim, ja ću polako izlaziti iz centra pažnje kako se sve više ljudi bude uključivalo u aktivnosti.

Naravno, ovaj početni period sam bio svjestan da će biti kritizera koji će se, javno ili anonimno, javljati, vrijeđati i osporavati ovu viziju. Zato nije bilo potrebe da druge isturam nego sam ja na sve provokacije odgovarao kulturom dijaloga i naučnom argumentacijom.

Stoga, u odgovoru na vaše pitanje, mogu reći da nema velikih promjena u mom životu. Imam balans između svojih istraživanja, bizinisa, porodice, sporta, putovanja… Stalno gledam ispred sebe znajući gdje idem. Osporavanja i podrška, medijska pažnja ili mirni periodi, sve je to dio životnog procesa. “

Kako objašnjavate činjenicu da većina ljudi u BiH i svijetu ne vjeruje da Visoko “leži” na piramidama?

“Kako vi objašnjavate činjenicu da prije godinu dana nijedan čovjek u BiH nije znao da Bosna ima piramide, a danas barem četvrtina stanovništva (milion ljudi!) vjeruje u njihovo postojanje? Prošla godina je obznanila svijetu da one postoje i polemike su se vodile na tu temu. Ova godina, 2006., uvjeriće i laike da bosna ima najznačajniji arheološki spomenik Evrope i počet će ozbiljne i kuloarske diskusije ko ih je pravio i koja im je bila svrha. Slijedeća godina, 2007., prolaziće u čuđenju svjetske javnosti kako su se takvi kolosalni objekti mogli praviti prije kraja zadnjeg ledenog doba. Drugim riječima, stanje svijesti će se mijenjati kako nove, verifikovane informacije, budu dolazile u javnost.

Da li je istina da u Visokom postoje više od dvije piramide?

Visočka dolina će za koju godinu imati zvaničan geografski naziv: Bosanska dolina piramida. Zasad imamo naučnu (prije svega geološko-sedimentološku) verifikaciju da je Visočica impresivan kameni objekat u obliku piramide. Plješevica pokazuje identične karakteristike na satelitskim, radarskim i termalnim fotografijama.

Dakle, vještačka kamena struktura. Uz njih, znamo za još tri takva objekta. Međutim, to nije sve. Kada u potpunosti pročistimo podzemni kompleks tunela onda ćemo znati u kojim sve pravcima vode, gdje izlaze, koje piramide i druge objekte povezuju. Za vašu informaciju, pretpostavljam da ih je više od pet.

S obzirom da su nam poznati nazivi piramida Sunca i Mjeseca, da li ste dali imena ostalim piramidama?

Tri su glavne piramide u dolini. Ova treća je “Piramida bosanskog zmaja”.

Ukoliko dokažete i otkrijete piramide, koliku historijsku i turističku važnost će po vama Bosna i Hercegovina uživati u svijetu?

Postojanje Bosanske piramide Sunca je dokazano. U toku su pripreme procesa ekskavacije, restauracije i trajne zaštite kompletnog piramidalnog kompleksa.

Dvije su činjenice koje će promijeniti razmišljanje građana BiH o svojoj prošlosti. Prvo, da u srcu Bosne postoje veličanstveni objekti iz daleke prošlosti koji svjedoče o značaju ovog regiona. Drugo, rezultati antropoloske genetike dokazuju da su Bosna i jadranski bazen druga oaza života u Evropi po starosti, sa 27.000 godina kontinuiranim prisustvom inteligentog čovjeka. Bosna je civilizacijski izvor Evrope i to je dovoljan razlog da građani BiH budu ponosni na svoje korijene.

Kako će ove fakte u komercijalnom smislu (turističkom, infrastrukturnom, privrednom, stručnom, itd.) iskoristiti BiH politički predstavnici i vodeći naučnici…. To će pokazati vrijeme.

Ja svoju ulogu shvatam kao inicijalnu i vremenski limitiranu.

Posjedujete li neke najnovije informacije o tome ko je napravio piramide i kada su napravljene?

Pitanja “ko” i “kada” sa sigurnošću će naći svoj odgovor samo ako pronađemo alate i organski materijal koji ćemo moći precizno ispitati.

Međutim, već sada, najugledniji svjetski arheolozi imaju svoje viđenje. Tako, na primjer, prof.dr. Bruce Hitchner, direktor arheološkog odjeljenja na američkom TUFTS univerzitetu, misli da su piramide napravljene kao “monumentalne elitne grobnice u predrimsko ili čak rimsko doba”.

Generalni direktor Egipatskog vrhovnog savjeta za antikvitete piramida u Gizi, dr. Zahi Hawass tvrdi da je “sasvim moguće da se u Bosni nalaze piramide”, ali osporava mogućnost da ih je “gradila neka supercivilizacija prije 12.000 godina”.

Naravno, ovo sa godinama je moja pretpostavka. Zasad imam dva vrlo važna indikatora da su piramide nekoliko stotina godina bile gotovo u potpunosti pod vodom. Jedina takva pojava se može vezati za period otapanja leda prilikom kraja zadnjeg ledenog doba prije 12.000 godina. Drugim riječima, piramide su tada već postojale.

Zašto se naziv Vaše knjige i vaše fondacije zove “Bosanska piramida Sunca”, kada u Visokom postoji više piramida?

Naziv knjige je “Bosanska piramida Sunca” jer je to bilo centralno otkriće knjige, koja je u sebi dala civilizacijski okvir i objašnjenje za pojavu ovako kompleksne građevine na tlu BiH.

Ime fondacije je “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” i u sebi ima tri nivoa: prvo, riječ je o fondaciji čiji rad i finansijske izvještaje odobravaju i sankcionišu ministarstva pravde i finansija Vlade BiH. Drugo, arheološki park pokazuje da je riječ o nizu arheološki vrijednih objekata. I, treće, najveći i prvi objekat koji se pokazao svijetu je upravo “Bosanska piramida Sunca”.

Kojim svjetskim piramidama su naše piramide najsličnije? Možete li povući neku paralelu.

Ono što znamo o dizajnu je slijedeće: stepenasti karakter piramide nastaje sa uvlačenjem svakog narednog reda kamenih blokova prema unutra i plus, svakih tridesetak metara imamo terasu od dva i po metra. I tako sve do vrha. Egipatska kufu (Keopsova) piramida ima razmak među blokovima («stepenica») od pola metra. Piramida sunca u Teotihuakanu (Meksiko) ima glatke kosine sa terasama koje su prostranije od Bosanske piramide Sunca. Izbliza, postoje razlike u detaljima. Iz daljine, perfektna piramidalna geometrija je ono što odlikuje sva tri kompleksa.

Jos će interesantnija biti izračunavanja koja će uslijediti. Znamo da egipatski kompleks od tri piramide po svom rasporedu odgovara onom u Meksiku. Bosanski je drugačiji: tri piramide čine jednakostranični trougao i po tome je on jedinstven u svijetu. Međusobni odnosi bosanskih piramida, sakralna geometrija koja je u nju ugrađena, orijentacija prema stranama svijeta, okrenutost ka pojavama na zvjezdanom nebu… Sve će to biti pitanja koja ćemo ispitivati u godinama pred nama.

U Bosni i Hercegovini ćemo obrazovati nove generacije arheologa, geologa, sedimentologa, historičara, antropologa… Jer imamo jedinstvenu priliku u “vlastitom dvorištu”.

Kako napreduju planovi na iskopavanjima?

Istraživanja na kompleksu piramida će biti najveći geološko-arheološki projekat te vrste u svijetu za 2006. godinu. Pripreme su vrlo kompleksne i one obuhvataju formiranje timova stručnjaka iz BiH i čitavog svijeta, rješavanje zakonodavnih preduslova, organizacijske i logističke pripreme, međunarodnu verifikaciju rezultata. Pri tome, u fondaciji je formirano desetak komiteta i sekcija koji će se baviti i drugim važnim pitanjima za zaštitu kulturnog nasljeđa BiH. Ovo je mala zemlja, ali izuzetno arheološki bogata. Iz doba nebrige i zapuštenosti, moramo preći u period poštivanja onog što su nam ostavile generacije prije nas.

Naravno, neke aktivnosti fondacije se moraju i finansirati. Zakonski je propisano da to bude putem sponzorstava i donacija. Na našem zvaničnom web sajtu www.piramidasunca.ba, koji će biti u funkciji od slijedeće sedmice, uputićemo javni poziv institucijama, firmama i pojedincima iz čitavog svijeta da nam se pridruže u ovoj pionirskoj fazi.

Na taj način, svako će imati priliku da bude učesnik u kreiranju historije, a ne da bude puki posmatrač ili, još gore, nametnik i kritizer. Ovo je projekat svih nas, jer pripada bosanskoj i evropskoj kulturnoj baštini.

Koji tim stručnjaka će raditi na iskopavanjima?

Jezgro timova je slijedeće: u geološkom nadzoru imamo iskusnog geologa Nađiju Nkić iz Sarajeva, doktora geoloških nauka Stjepana Čorića iz austrijskog geološkog društva, geologa Ibricu Peristija iz Crne Gore i mladog geologa Nedima Jukića iz Tuzle.

U arheološkom timu su Sead Pilav koji je diplomirao arheologiju na Univerzitetu u Švedskoj, Silvana Cobanov koja je završila arheologiju u Zadru i Saša Janković koji je studirao arheologiju u Beogradu. Od stranaca imamo tim iskusnih arheologa kao što su: Richard Royce iz Australije, Allyson McDavid iz SAD-a, Chris Mundligler iz Kanade, Martin Aner iz Austrije. Lista nije konačna i još će se mijenjati i dopunjavati do početka proljetnog istraživanja.

Koliko će trajati iskopavanja? I kada očekujete da će se golim okom moći vidjeti barem dijelovi piramida?

Za ovu godinu smo predvidjeli da iskopavanja traju od 14. aprila do 29. oktobra 2006. godine. S obzirom da će desetak velikih otkopnih sekcija na kojima ćemo raditi biti natkrivene, najbolje je doći na lice mjesta i vidjeti očišćene kamene blokove zidova piramide i ploče koje grade plato. Naravno, u kasnijoj fazi, biće dozvoljen ulaz u središte piramide limitiranom broju posjetilaca u turističkim turama.

Da li imate podršku države?

Da li je moguće da bosanska politika prednjači u nečemu ispred stručnjaka i da se, pri tome, svi slože oko jednog projekta? Vidite, moguće je! Bosanske piramide su ujedinile sve nivoe vlasti pokazujući političku zrelost počev od visočke opštine, Ze-Do kantona, Federacije BiH pa sve do Parlamenta BiH, koji je nedavno donio zaključak da se zaustavi sva gradnja na Visočici dok traju radovi na istražzivanju piramide i da se teren proglasi od držzavnog interesa.

Koja je najveća piramida i koliko je visoka? Možete li bh. piramide usporediti sa egipatskim (veličina, starost, oblik…)?

Nezvanično, najviša je Bijela piramida u Kini koja je visoka između 250-300 metara. Keopsova piramida u egiptu je visoka 146 metara. Piramida Sunca u Teotihuakanu je upola niža. Procjena je (do zvaničnih rezultata u aprilu) da je Bosanska piramida Sunca visoka 220 metara i daleko nadmašuje egipatsku. Po površini je dvostruko veća od egipatske i meksičke. Što se starosti tiče, sve je više dokaza da su glavni piramidalni kompleksi u svijetu podignuti prije kraja zadnjeg ledenog doba tako da je očigledno postojao jedan plan njihove gradnje na planetarnom nivou.

Koliko će ovo otkriće imati utjecaja na evropsku i svjetsku historiju?

Evropska historija se mijenja iz temelja. Stotine metara kamenih blokova iz središta BiH će opominjuće gledati u historičare i tražiti da se školske knjige promjene.

Želimo Vam sve najbolje u Vašem radu sa željom da što prije svima dokažete postojanje piramida i da time uvećamo kako historijsku tako i turističku vrijednost Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujem na interesu i podršci. Svako dobro vama i čitaocima koji su bili strpljivi da pročitaju sve odgovore.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.