Džumma…


"O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite" (El-Džumu'a 9. i 10.)

Allah dz.š. u 22. i 23. ajetu Sure Junus otkriva postupak ljudi onda kada ih zadesi nevolja i kada ona od njih Njegovom voljom bude otklonjena:

‘On vam omogucava da kopnom i morem putujete. Pa kad ste u ladjama i kad one uz blag povjetarac zaplove s’ putnicima, te se oni obraduju tome, naidje silan vjetar i valovi navale na njih sa svih strana i oni se uvjere da ce nastradati; iskreno se mole Allahu: ‘Ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno cemo biti zahvalni!'(22) ‘A kad ih On izbavi, oni odjednom bez ikakva osnova cine nered na Zemlji! O ljudi, nepravda koju cinite da biste u zivotu na ovome svijetu uzivali – samo vama šteti; Nama cete se poslije vratiti i Mi cemo vas o onom što ste radili obavijestiti!'(23)
(Suretu Junus: 22-23)
Svi smo mi imali bezbroj prilika, u kojima smo pomislili da je došao kraj dunjaluckom zivotu i tada smo se zavjetovali Milostivom Gospodaru da ako nas iz toga spasi da cemo samo Njemu biti zahvalni i da cemo biti Njegovi iskreni robovi. I bezbroj puta je dolazila Njegova pomoc, nakon koje smo se zaboravljali i pomišljali kako u svemu tome ima i naše ‘sposobnosti i vještine’. Ne samo da su ljudi nezahvalni Allahu dz.š. nakon Njegove pomoci, vec na Zemlji nered cine i zahvaljuju se onima koji zahvale nisu dostojni!

 Danas Bošnjaci kada govore o odredjenim dogadjajima, stide se kazati da je u svemu tome bila presudna pomoc Gospodara svjetova, te hrabrost i odlucnost Bošnjaka, brace iz islamskog svijeta i rijetkih pojedinaca iz druga dva naroda. Radije govorimo o zaslugama onih koji se ni s’ mjesta nisu pomjerili i koji su od srca zeljeli potpunu katastrofu, BiH i Bošnjaka. Danas se po svaku cijenu sve što je islamsko zeli predstaviti kao nazadno i dovesti u vezu sa ‘terorizmom’. Danas se ne govori o drugom terorizmu do islamskom i ne govori se o nenamjenskom trošenju sredstava bilo koje organizacije, sem islamskih. Kako je tuzno to kako Bošnjaci naivno nasjedaju na anti-islamsku kampanju i kako se jednostavno odricemo jedni drugih?!

Allah dz.š. nas podsjeca na Dan polaganja racuna, kada ce svako biti zabavljen sobom, pa u 33. ajetu Sure Lukman stoji:

‘O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana u kojem roditelj djetetu svome nece moci nimalo pomoci, niti ce dijete moci svome roditelju imalo pomoci! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako zivot na ovome svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba.'(Suretu Lukman: 33)

Koliko smo svjesni ovog Kur'anskog ajeta i da li se usitinu pripremamo za Dan polaganja racuna, kada ni djeca ni roditelji jedni drugima nece moci jedni drugima pomoci? Da li razmišljamo o Danu u kojem na djelu nece biti: stranih i domacih faktora, njihovih potparola, timova za suzbijanje ‘terorizma’, komesara, tajnih spiskova, doušnika, specijalaca, laznih svjedoka, bezdušnih advokata i podmitljivih sudija?!

Jedan od najvecih neprijatelja ljudi, pored njihova nefsa je prokleti šejtan, o cemu govore 6. i 7. ajet Sure Fatir:

‘Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri.'(6) ‘One koji ne vjeruju ceka patnja teška, a one koji vjeruju i dobra djela cine – oprost i nagrada velika.'(7) (Suretu Fatir: 6-7)

Prokleti šejtan poziva svoje pristalice u dzehenemsku vatru, da u njoj zajedno sa njim vjecno budu kaznjeni.
A u drugom dijelu 5. ajeta Sure Jusuf stoji:
‘. . . šejtan je doista covjeku otvoreni neprijatelj.’ (Suretu Jusuf: 5)

Tirmizija biljezi slijedeci hadis:

Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: «Uistinu kada covjek pogriješi, na srcu mu se upiše crna tacka (mrlja), pa kada ucini istigfar (zatrazi oprost) i pokaje se, njegovo srce se ocisti. A kada se ponovo vrati grijehu onda se mrlja uveca, dok ne obuhvati cijelo srce i to je ‘prekrivanje’ koje Allah spominje: «A nije tako! Ono što su radili, prekrilo je srca njihova.» (Tirmizija)

Vodimo li racuna o našim srcima i cistimo li ih istigfarom i tevbom ili dopuštamo da potpuno postanu prekrivena crnom bojom? Ne zaboravimo da uporno cinjenje grijeha prlja naša srca i da u njih donosi ravnodušnost prema ucinjenom grijehu.

Pored iskušenja koja ce nam Allah dz.š. davati, dolazice nam razni prigovori i uznemiravanja od strane ‘ehlu-l-kitaba’ (sljedbenika knjiga) i mušrika (mnogobozaca), o cemu Allah dz.š. govori u 186. ajetu Sure Ali Imran:

‘Vi cete sigurno biti iskušavani u imecima vašim i zivotima vašim i slušacete doista mnoge uvrede od onih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogobozaca. I ako budete izdrzali i Allaha se bojali pa tako trebaju postupiti oni koji su jakom voljom obdareni.’ (Suretu Ali Imran:186)

Muhammed s.a.v.s. i njegovi ashabi su, kako prenosi Usame ibn Zejd r.a. podnosili mnoge uvrede koje su im nanosili sljedbenici prošlih knjiga i mušrici, jer im je to naredjeno citiranim ajetom.
Mu'minu je u svakoj situaciji dobro, kao što stoji u hadisu koji biljezi Muslim:

Prenosi Suhajb da je Poslanik s.a.v.s. rekao: «Cudno je stanje mu'mina. Sve što ga zadesi za njega je dobro i to nema niko mimo mu'mina. Ako ga zedesi dobro on je zahvalan i bude mu dobro, a ako ga zadesi nedaca, on se strpi i bude mu dobro.» (Muslim)

U svakodnevnom našem zivotu se mozemo osvjedociti da je uistinu vjernicima uvijek dobro i da onda kada se oni nadju u teškoj situaciji, da isti ne padaju u ocaj nego su svjesni da im je ta situacija sebebom (uzrokom) cišcenja od grijeha. Vjernik kada bude uboden trnom, to mu biva kefaretom (otkupom) za ucinjene grijehe, a pogotovo kada biva iskušan bolešcu ili tezim zivotnim iskušenjima.

Molim Uzvišenog Allaha da nas ne iskusava sa onim sto ne mozemo podnijeti! Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!

Pripremio:Mustafa ef. Ihtijarević

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.