10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava


Stanje ljudskih prava u BiH u ovoj godini je bolje nego prethodnih godina. Ipak, ljudska prava kod nas su ugroženija u odnosu na zemlje Evropske unije.

Deseti decembar se obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava. Penzioneri, nezaposleni, izbjeglice i raseljene te invalidne osobe, grupe su gdje su zabilježena najčešća kršenja ljudskih prava. Iako je stanje ljudskih prava bolje nego prije nekoliko godina, u državi je čak 400 hiljada stanovnika nezaposleno, 30 posto je siromašno, a 20 posto živi ispod granice siromaštva.

Za stanje ljudskih prava odgovorna je prvenstveno država. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine pažnju usmjerava na rješavanje nagomilanih problema izbjeglih i raseljenih osoba. Prema evidencijama, za povratak u svoja prijeratna mjesta prijavilo se oko 186.000 osoba.

Pomaci su vidljivi u zakonodavnoj, institucionalnoj i analitičko-izvještajnoj oblasti. Donošenjem novih ili izmjenama i dopunama postojećih zakona nastoji se poboljšati stanje ljudskih prava. Prijenos nadležnosti sa međunarodnih na domaće institucije te priprema i prezentacija izvještaja o provođenju međunarodnih konvencija iz ove oblasti kod nas, samo su neki od napora koji se čine kako bi se postigao napredak.

Opća deklaracija UN-a o ljudskim pravima proglašena je 1948. godine, i od tada se deseti decembar obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.