Miroslav Bralo osuđen na 20 godina zatvora


Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) danas je osudio Miroslava Bralu na 20 godina zatvora zbog njegovog učešća u višestrukom ubistvu, silovanju, mučenju, protivpravnom zatočenju i nečovječnom postupanju prema civilima Bošnjacima, uključujući i nekoliko djece, u srednjoj Bosni u periodu od januara do sredine jula 1993., saopćeno je iz ICTY-a.

Kao bivši pripadnik jedinice “Džokeri”, antiterorističkog voda 4. bojne Vojne policije Hrvatskog vijeća odbrane (HVO), on se 19. jula 2005. godine izjasnio krivim za široki spektar ratnih zločina počinjenih u i oko sela Ahmići i Nadioci u srednjoj Bosni. U sažetku presude koja je pročitana u sudnici, Pretresno vijeće je navelo da “…zaključuje da ste vi, Bralo, izvršili cijeli niz užasnih zločina, koje valja jasno osuditi. Za vaša djela ne može postojati izgovor ili opravdanje, niti se može proniknuti u vaše razloge za zlostavljanje tolikog broja ljudi”.

Pretresno vijeće, koje su činili sudije Bonomy (predsjedavajući), Robinson i Kwon, ocijenilo je eventualno predočene olakšavajuće okolnosti u odnosu na težinu krivičnih djela. Pretresno vijeće je prvenstveno uzelo u obzir činjenicu da se Miroslav Bralo izjasnio krivim za svoje zločine, navodeći sljedeće: “Takvo izjašnjavanje o krivici predstavlja iskreno prihvatanje lične odgovornosti i daje znatno veći doprinos pomirenju ljudi na području zahvaćenom sukobom od zaključka o krivici nakon suđenja na kojem optuženi uporno poriče svoja djela. Time se također ranjive žrtve i svjedoci mogu poštedjeti svjedočenja na suđenju, a unapređuje se i djelovanje Međunarodnog suda.”

Pretresno vijeće je navelo da je Miroslav Bralo iznio dokaze o svom kajanju, uključujući i pismene i usmene izjave i uzelo je u obzir “njegovo nastojanje da pomogne u lociranju i ekshumaciji tijela onih koje su ubili on i drugi tokom napada na Ahmiće”.

Izričući kaznu, Pretresno vijeće je iznijelo da bi bez olakšavajućih okolnosti koje se navode u presudi kazna bila viša od izrečene kazne od 20 godina. U sažetku, Pretresno vijeće je navelo da su potvrdno izjašnjavanje o krivici Miroslava Brale prije suđenja, njegovo kajanje i koraci u pravcu rehabilitacije imali posebnog utjecaja na izricanje niže kazne.

Miroslav Bralo će ostati u pritvoru Tribunala do prebacivanja u državu u kojoj će izdržavati kaznu.

Od osnivanja 1993., Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 osobe za zločine koji su počinjeni u bivšoj Jugoslaviji. Do sada su okončani postupci protiv 88 osoba. Sedmero optuženih je u bjekstvu.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.