Traži se treći entitet i rtv program na hrvatskom

Traži se treći entitet i rtv program na hrvatskom

Usvajanjem Deklaracije o ustavno-pravnom položaju Hrvata u BiH, jučer je u Neumu završen dvodnevni znanstveni skup, koji su zajednički organizirali Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost BiH i Sveučilište iz Mostara.

Deklaracijom se izražava privrženost cjelovitosti i nedjeljivosti Bosne i Hercegovine, ali istodobno se zagovara i unutarnji ustroj uspostavom triju federalnih jedinica.

 

 

“Budući da jedino republika, kao demokratski oblik vladavine naroda, podrazumijeva i jamči najviši stupanj demokracije, te političke, kulturne i svake druge autonomije, zauzimamo se za uspostavu triju republika za tri suverena i konstitutivna naroda, što je u punoj suglasnosti s odredbama Pakta Ujedinjenih naroda o građanskim, socijalnim i kulturnim pravima, o jednakosti svih naroda, bez obzira na njihovu brojnost”, kaže se u Deklaraciji, čiju su izradu, kako je rečeno, osim dužnosnika iz BiH, pomagali i gosti iz Hrvatske Zvonimir Å eparović, Bosiljko Mišetić i Mile Mamić.

Deklaracijom se ne isključuje mogućnost drukčijeg uređenja BiH, u kojem bi, primjerice, federalne jedinice bile županije – kantoni, regije i slično, a koje bi imale odgovarajuću zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast.

Takav ustroj, kako je navedeno u Deklaraciji, bio bi prihvatljiv za Hrvate, ako bi se mogla postići puna suglasnost s druga dva naroda – Bošnjacima i Srbima.

Deklaracijom se zagovara uspostava radio i tv kanala na hrvatskom jeziku, u sklopu Javne radio televizije BiH. Također se traže jamstva za ravnopravnu uporabu hrvatskog jezika u kulturnim, obrazovnim, znanstvenim i političkim ustanovama u BiH. Posebno se traži pravo obrazovanja u Bosni i Hercegovini na hrvatskom jeziku.

Donošenje Deklaracije, kako je službeno rečeno, potaknuto je neravnopravnošću Hrvata u BiH koja prijeti da se oni, umjesto konstitutivnoga naroda, pretvore u nacionalnu manjinu.

Deklaracija će biti proslijeđena svim važnijim institucijama u BiH, Hrvatskoj, te međunarodnim organizacijama, rečeno je službeno nakon završetka skupa u Nemu.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.