Kemal Bašić ” Kozarac kroz historiju”

Kemal Bašić ” Kozarac kroz historiju”


” U Bosni i Hercegovini ima znatan broj gradova čija historija dopire do srednjeg vijeka pa i dublje a čija prošlost nije u dovoljnoj mjeri istražena. Jedan od tih gradova je Kozarac, mjesto u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Ima više razloga zašto ovaj gradić nije nikada prerastao u veće urbano naselje modernog tipa. To su, prije svega, ratna dešavanja koja su Kozarac zaustavljala u tom njegovom pohodu. Mogli bismo navoditi još razloga, među njima istaći i blizinu Prijedora, kao većeg centra. Možda i nedostatak nekih prirodnih pogodnosti za brzi razvoj, kao što je blizina velike rijeke, i slično.

Unatoč svemu tome, Kozarac se kroz historiju uspijevao održati i sačuvati svoj povijesni kontinuitet kao varoš. Ako za polaznu tačku njegove novije historije uzmemo do sada nama poznato prvo spominjanje iz 1334. godine, to je skoro sedam stoljeća njegove prošlosti koju koliko-toliko možemo pratiti… Njegova historija je bila često polje interesovanja raznih istraživača, najviše historičara. Tako je, posebno u poslijednjih nekoliko decenija, o Kozarcu napisano više korisnih radova koji se tiču njegove historije. Nezvanično bi osobe koje su se bavile poviješću Kozarca, mogle podijeliti u dvije grupe. U prvu grupu bi išli istraživači kojima je Kozarac bio direktna tema, a u drugu grupu oni koji se direktno nisu bavili Kozarcem, ali su, svojim brojnim radovima, dali veliki doprinos rasvjetljavanju njegove historije.

U prvu grupu bismo stavili poznatog bosansko-hercegovačkog novinara i publicistu, inače rođenog Kozarčanina, Vehida Gunića i njegovih nekoliko radova o Kozarcu i Kozarčanima u širem vremenskom rasponu, zatim sistematičnog Hasana Škapura i njegov iscrpan rad “Iz prošlosti Kozarca”, Teufika Hadžića, živog svjedoka događaja u Kozarcu u vremenskom rasponu preko sedamdeset godina i njgovu knjigu “Džamije i džemati Kozarca”, koja daje obilje podataka o vjerskom životu Kozarca, njegove okoline, ali i o samom Kozarcu.

Spomenućemo još jednu osobu koja je pisala o Kozarcu, iako se direktno nije bavila njegovom historijom. To je dr. Stevo Dalmacija i njegovih nekoliko radova iz oblasti filoloških nauka, koji mogu biti velika pomoć u bavljenju ovim pitanjem.

U drugu grupu moramo ubrojati akademika Hamdiju Kreševljakovića i tu, prije svega, njegov rad o kapetanijama u Bosni i Hercegovini, zatim prof. dr. Enesa Pelidiju i njegove radove: ” Bosanski ejalet od Karlovačkog do Požarevačkog mira”, zatim njegov rad “Banjalučki boj iz 1737.”, Mehmeda Mujezinovića i njegovo istraživanje islamske epigrafike u Bosni i Hercegovini, dr. Abdurahmana Nametka, prof. dr. Galiba Šljivu i mnoge druge.

Svi su mi bili velika pomoć pri izradi ovoga rada te im i na ovaj način izjavljujem svoju zahvalnost. Ima još osoba kojima dugujem zahvalnost za pomoć u izradi ove knjige ali bi za njihovo nabrajanje trebalo mnogo više vremena i prostora nego što ga imam ovom prilikom.

Ipak, posebnu zahvalnost dugujem Medžlisu islamske zajednice Kozarac, bez čije materijalne pomoći ova knjiga ne bi ugledala svijetlo dana, kao i recenzentima prof. dr. Enesu Pelidiji i prof. dr. Salihu Jalimanu, na vrlo korisnim sugestijama.

Naravno, ovim radom nije kazana poslijednja riječ kada je u pitanju historija Kozarca, samo je data ideja za mnogo ozbiljnije bavljenje ovom temom, kao i historijom mnogih drugih gradova u Bosni i Hercegovini.”

Ovu knjigu posvećujem svojim rahmetli roditeljima Muhamedu i Šefiki Bašić…

Kemal Bašić

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.