KO SU BILI KOZARAČKI KAPETANI ?

KO SU BILI KOZARAČKI KAPETANI ?

Prvi kozarački kapetan je bio Mustafa, sin Muratov koji se prvio put spominje 1709.godine. Za vrijeme ovog kapetana bili su česti upadi Austrijanaca na tursku teritoriju, pa tako i na područje kozaračke kapetanije.

Neki austriski zapovjednik Pilip s vojskom je prodro duboko u Krajinu i opljačkao naka sela oko Banja Luke i na povratku se utaborio na jednom brežuljku iznad Kamičana.

 

Brežuljak se od tada pa sve do danas zove po tom Pilipu- Pilipovac. Iznad Kamičana desio se žestok okršaj između hrabri Kozarčana i Pilipove vojske gdje je Pilipu oduzet sav plijen.

Lokalitet na kojem je došlo do okršaja i gdje je palo mnogo mrtvih, se od tada pa sve do danas zove Kasapnica…

Drugi kozarački kapetan je bio Mehmed-beg, koji je uvakufio 40 dunuma zemlje ,oranice, zvaneRosulje u Omarskoj i koji je podigao turbe poginulom šehidu ( mezar datira od 1713.godine odnosno 1125. hidžretske godine).

Mezar kapetana Mehmed-bega nalazi se u mezarju Kapetanovića ( kod prijašnje male škole odnosno danaskad organizacije ”Srcem do mira “ ) a u njegovoj blizini je i mezar njegove kćerke hadži Naile

.

Treći kozarački kapetan je bio Omer, sin Muretov koji je naslijedio svog oca 1760. godine. I koji je ostao zapamćen po svojo mudroj odbraniKozarca , tako što je opkolio Austrijance i samo jedanod opkoljenih je uspio izvići živu glavu.Omer kapetan je umro 1798.godine.


Četvrti kapetan je bio Mustafa ,sin Omerov . Dok je peti i posljednji bio Mehmed ”“beg koji je bio na čelu kozaračke kapetanije od 1818-1835.godine kada je i donešena odluka od vezira Salih-pašeVedžihije o ukidanju kapetanije. Kozaračka kapetanija je po novoj administracijipostala mutesellimiluk a njen prvi mutesellim jepostao Mehmed ”“beg.

Historičari smatraju da je glavna ličnost u borbama s Austijancima bio Ibrahim-aga Menkovići da su svi kozarački kapetani bili iz porodice Menković , čiji su predci stanovali u Kostajnici.Direktni potomci ovih kapetana prozvaše se Kapetanovići, koji i danas žive uKozarcu

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.