Džumma…

Džumma…


"O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite" (El-Džumu'a 9. i 10.)
Hvala Allahu, dž.š., Koji nam pokaza Put istine, Zakona, Koji nije izostavio ništa što je potrebno ljudskom rodu. Neka je salavat i selam na Muhammeda, s.a.v.s., koji nam je u tančine objasnio Allahov zakon, koji će važiti za sva vremena i sve generacije. Upozoravao je vjernike na čvrstinu i iskrenost u vjeri.

Samo na takav način moći će sačuvati islamsko djelo od dvoličnjaka koji nemaju drugog posla nego da unose smutnju preko sumnji, neslaganja i rasprava koje nisu temelj naše vjere.

Kad mu je došao ashab da pita o djelu čijim bi slijeđenjem unišao u Džennet, Muhammed, s.a.v.s., rekao mu je:

"Budi pokoran Allahu i zatim ustraj".

Neiskrena pokornost Allahu i Resulu biva uzrok bespotrebnim raspravama čiji su rezultat mržnja, međusobna nepodnošljivost i slabljenje islamskog duha.

Ne čudimo se što nemamo dovoljno povjerenja jedni u druge, a čudimo se što ne vladamo u svojoj porodici, pa zbog toga ne možemo naći zajedničku riječ i onda nam je svako kriv i sve nam smeta.

Abdullah ibn Mubarek je govorio:

"Kad god sam nešto prema Allahu pogriješio, rezultat takvoga griješenja dočekao bi me kod moje Žene, moga sluge i moga blaga (stoka)".

Da vidimo zašto dolazi do malaksalosti? Zašto iščezava ljubav medu vjernicima? Kad je neko bolestan, treba mu ustanoviti dijagnozu.

Ovdje ćemo se obratit pravom liječniku — Allahu, Koji nas liječi od svih bolesti i Koji nam je dao apoteku koja se zove Kur'an, a za konkretnu bolest, slabljenje islamskog duha, obratit ćemo se na suru El-Enfal i ajet pod brojem 46:

"Pokoravajte se Allahu i Njegovom Poslaniku i u rasprave se ne upuštajte, pa da malaksate i tako bez borbenog žara ostanete. I budite izdržljivi, Allah je na strani izdržljivih".

Komentatori Kur'ana nam vele; "Allahu i Poslaniku iskreno se pokoravajte, jer neiskrenost u vjerovanju dovodi do rasprave, a rasprave automatski prouzrokuju duhovnu slabost, svađu medu vjernicima".

A kad nestane duhovnog mu'minskog žara, onda nema pomoći od Allaha.

Ne budete li iskreno pokorni Allahu i Poslaniku, to će biti dovoljno da počnete raspravljati, a kad se u to upustite, to će rezultirati razjedinjenjem vaših srca.

Ne raspravljajte, jer će svaka rasprava biti uzrok nestanka autoriteta, a bez autoriteta ćete oslabiti i bili kukavice.

Doslovni prijevod riječi koje se spominju u ajetu je: "Nestat će vaš vjetar", a vjetar aludira na slast imana, snagu vjere. Allah je poslao taj vjetar na Bedru, pa su mu'mini pobijedili bez obzira na razliku u broju vojnika.

Ta snaga, taj vjetar je nestao na Uhudu kod pojedinaca koji su zavidili i koji su bili pohlepni za materijalizmom. Zato je i bio takav rezultat.

Komentator Fahrudin Raži tumači "vjetar" kao državu, tj.: Budite pokorni Allahu i Poslaniku i ne raspravljajte, jer se raspravlja kako bi se dokazivalo u društvu i da bi se odbranili vlastiti stavovi i interesi.

Napustimo lične interese, čuvajmo interese naše vjere, naše zajednice, jedino na taj način možemo opstati. U protivnom, izgubit ćemo sve, pa i državu.

Ovim tumačenjem bivaju nam jasnije riječi islamskih učenjaka:

"Napravite državu u sebi, bit će izgrađena oko vas".

Na kraju, evo sadržaja pisma hazreti Omera koje je uputio svome vojskovođi Sa'du ibn ebi Vekasu, koji je tražio pomoć:

Poručujem tebi i tvojima da se Allaha bojite u svakom trenutku, jer je bogobojaznost najjače oružje u borbi. Poručujem tebi i tvojima da se više bojite svojih grijeha nego neprijatelja, jer vojska grijeha je mnogo opasnija. Ako budemo isti u griješenju, nećemo im ništa moći, jer ih je više i bolje su naoružani. Zato, stidite se Allaha i nemojte na Njegovom putu griješiti".

Molim Allaha da nas sačuva od bespotrebnih rasprava i loših misli i da nam oprosti grijehe.

Amin!

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.