Å to sadrži sporazum o reformi policije ?

Å to sadrži sporazum o reformi policije ?


Nakon što ga usvoje federalni i bh parlament sporazum o reformi policije postat će obvezujući dokument po kojem će se sljedećih pet godina odvijati restruktuiranje policije, čime se BiH otvaraju vrata za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i priodruživanju s EU.

Å to sadrži ovaj dokument ? Osim prihaćanja triju principa EU – da zakonodavne aktivnosti i proračun budu na razini BiH, da nema političkog uplitanja u rad policije i da policijska područja budu određena na temelju tehničkih kriterija, sporazum ne precizira druge detalje.

Tako se, primjerice, nigdje izrijekom ne ističe da Republika Srpska ne može biti jedno policijsko područje. No, izrijekom, u tački tri, stoji kako sporazum mora biti u skladu s Ustavom BiH i Ustavom entiteta, na što se Banja Luka može pozivati pri iscrtavanju granica policijskih regija.

Sporazumom je također predviđeno kako će operativno zapovijedanje policije ostati na lokalnoj razini. Ono što je javnosti manje poznato je i činjenica da će reforma policije koja će trajati pet godina početi najranije za godinu dana.

Sporazum predviđa da se do kraja ove godine uspostavi Direkcija za provođenje restrukturiranja policije koju će imenovati Vijeće ministara, a činit će je profesionalci i stručnjaci sa svih razina vlasti (BiH, entiteti, kantoni) s policijskim i menadžerskim iskustvom.

To tijelo do kraja septembra 2006. treba izraditi prijedlog plana policijskih struktura u BiH po fazama, uključujući i prijedlog policijskih regija, odnosno prijedloge rješenja za svaki od tri uvjeta EU o restruktuiranju policije, te sve zakonske akte i pravilnike nužne za implementaciju reforme policije. Tek, dakle, potkraj sljedeće godine pristupilo bi se restrukturiranju policije, naravno, ako se do tada usvoji plan reforme.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.