VLADA REPUBLIKE SRPSKE  POKRENULA INICIJATIVU ZA  IZMJENU ENTITETSKOG USTAVA

VLADA REPUBLIKE SRPSKE POKRENULA INICIJATIVU ZA IZMJENU ENTITETSKOG USTAVA


Vlada Republike Srpske pokrenula je danas inicijativu za izmjenu entitetskog Ustava u skladu sa zaključcima Narodne skupštine, Vlade i u vezi s Odlukom Narodne skupštine, kojima je data saglasnost za prijenos nadležnosti u oblasti odbrane s Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Vojsci Republike Srpske, kojim se 01. januar 2006. godine određuje kao datum prestanka važenja ovog zakona, a u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine koji tog dana stupa na snagu. Prijedlogom ovog zakona utvrđuje se da sve osobe u službi u Vojsci Republike Srpske od 01. januara 2006. godine postaju osobe u službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i to u činu i položaju u kojem su se zatekli 31. decembra 2005. godine.

Entitetska vlada utvrdila je i Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o odbrani Republike Srpske, a kao datum njegovog prestanka važenja utvrđen je 01. januar 2006. godine. Prijedlogom ovog zakona uređuje se status zaposlenih u Ministarstvu odbrane Republike Srpske u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine i omogućava njihov prelazak u radni odnos na državnom nivou. Između ostalog, propisuje se prelazak svih državnih službenika entiteta u status državnih službenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine.

Definirano je i upravljanje Ministarstvom odbrane Republike Srpske nakon 01. januara 2006. godine. Zakon predviđa da državni ministar odbrane najkasnije do 01. januara 2006. ovlasti osobe koje će nakon tog datuma obavljati poslove i zadatke neophodne za efikasno upravljanje Ministarstvom odbrane Republike Srpske do završetka postupka prijenosa nadležnosti. Na sjednici je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ministarstvima.

Razlog za izmjenu ovog zakona također je reforma odbrane na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, u skladu s Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske o prijenosu nadležnosti u oblasti odbrane na državni nivo.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.