Dom naroda Parlamenta BiH usvojio Zakon o Javnom RTV sistemu

Dom naroda Parlamenta BiH usvojio Zakon o Javnom RTV sistemu


Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojio Prijedlog zakona o Javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine u istom tekstu u kojem ga je ranije usvojio i Predstavnički dom državnog Parlamenta.

Protiv Zakona glasali su hrvatski delegati u Domu naroda koji su ovaj zakon ranije proglasili štetnim po vitalni interes hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Međutim, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da pomenuti zakon nije destruktivan po vitalne interese hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Usvajanje ovog zakona je jedna od obaveza iz Studije izvodljivosti o početku pregovora u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Ovim zakonom uređuje se Javni RTV sistem u Bosni i Hercegovinii odnosi tri javna RTV servisa i zajedničkog pravnog subjekta unutar tog sistema, kao i njegova djelatnost i organizacija.

U skladu sa ovim zakonom, sistem javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini sačinjavaju: Radio-televizija Bosne i Hercegovine kao Javni RTV servis Bosne i Hercegovine, Radio-televizija Federacije BiH kao Javni RTV servis Federacije BiH, Radio-televizija Republike Srpske kao Javni RTV servis Republike Srpske i Korporacija javnih RTV servisa Bosne i Hercegovine. Zakonom je definirano da Korporacija ima organizacione djelove u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.