Narodna skupština RS-a prihvatila novi prijedlog sporazuma o reformi policije

Narodna skupština RS-a prihvatila novi prijedlog sporazuma o reformi policije


Narodna skupština Republike Srpske prihvatila je novi prijedlogu sporazuma o reformi policije u BiH.

Na posebnoj sjednici, koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Srpske Dragana Čavića, zastupnici su donijeli ovu odluku, pred sutrašnju sjednicu političkih direktora Vijeća za implementaciju mira u BiH. Novi Sporazum o reformi ponudio je predsjednik Republike Srpske, a Skupština ga je prihvatila bez amandmana.

Sporazum je u potpunosti usaglašen sa principima Evropske komisije.

Za ovu odluku kojom se prihvata Čavićev prijedlog glasalo je 55 zastupnika, protiv je bilo pet i uzdržanih je bilo 15 zastupnika.

Podršku Prijedlogu sporazuma tokom rasprave iskazali su zastupnici SDS-a, SNSD-a, Partije demokratskog progresa (PDP), SDP, NHI, S BiH.

Uzdržan stav iskazali su zastupnici Socijalističke partija, dok su protiv bili zastupnici Srpske radikalne stranke (SRS), Srpske radikalne stranke “dr Vojislav Šešelj”, DNS i Klub centra.

Zastupnik Srpske radikalne stranke RS-a (SRS) Milanko Mihajlica je izražavajući protivljenje sporazumu pozvao zastupnike da daju podršku kako bi se pokrenula inicijativa za održavanje referenduma o pitanju reforme policije.

Prihvaćeni Europski principi

U sporazumu o restrukturiranju policijskih struktura koji je danas predložio entitetski predsjednik Dragan Čavić, a usvojila Narodna skupština na posebnoj sjednici izražava se suglasnost da se prihvate osnovni europski principi koje je Europska komisija odredila kao osnovu za restrukturiranje policijskih struktura u BiH.

Ti principi su definirani u Kominikeu Vijeća za implementaciju mira održanog u Briselu 7. travnja i čije prihvaćanje predstavlja uvjet za otpočinjanje pregovora BiH o pridruživanju i stabilizaciji s Europskom unijom.

U sporazumu se navodi da sve nadležnosti za zakone i pitanja budžeta koja se tiču policije moraju biti utvrđene na državnom nivou, da nema političkog uplitanja u operativni rad policije i da funkcionalna lokalna policijska područja moraju biti utvrđena na temelju tehničkih kriterija relevantnih za rad policije gdje bi operativna komanda ostala na lokalnom nivou.

“Prihvaćamo potrebu da BiH nastavi svoj europski put i ovim sporazumom osiguramo uvjete da se unaprijedi sposobnost policije u osiguravanju sigurnosti za građane BiH u skladu s europskim standardima i principima”, navodi se u sporazumu i ističe uvažavanje da se ovaj sporazum mora primijeniti u skladu s Ustavom BiH i ustavima entiteta.

“Priznajemo da ovaj sporazum, na bilo koji način, niti u bilo kojem obliku ne regulira, niti otvara pitanja koja ne spadaju u domenu reforme policije, a posebno postojeći sudski i tužilački sistem u BiH”, navodi se dalje u sporazumu i naglašava da se prihvata realnost da reforma policije podrazumijeva složen, zahtjevan i dugotrajan proces u kojem se mora voditi računa o osiguranju svih sigurnosnih segmenata i financijskih ograničenja tokom procesa implementacije.

Rok od 5 godina

Imajući to u vidu sporazumne strane su suglasne da period implementacije traje pet godina, počevši od stupanja na snagu ovog sporazuma.

Kako se dalje navodi, za vrijeme trajanja procesa implementacije, a u cilju osiguranja kontinuiteta svih segmenata sigurnosti, entitetska i kantonalna ministarstva podržat će proces implementacije u okviru svojih nadležnosti.

“Izvršne vlasti u BiH formirat će jedno radno tijelo – Direkciju za provođenje restrukturiranja policije (Direkcija), kao zajednički sporazumni privremeni organ sporazumnih strana, kako bi se osiguralo efikasno provođenje procesa implementacije”, navodi se u predloženom sporazumu i precizira da će Direkciju činiti profesionalci i eksperti svih nivoa vlasti s višegodišnjim policijskim i menadžerskim iskustvom. Izbor i imenovanje članova Direkcije izvršit će Vijeće ministara BiH na prijedlog i usuglašeno s izvršnim vlastima u BiH, a rok za njeno uspostavljanje je 31. prosinca.

Konačno korak ka Europi

Direkcija bi imala zadatak da izradi prijedlog plana za implementaciju reforme policijskih struktura u BiH po fazama, uključujući prijedloge policijskih regija, vodeći računa o održavanju visokog nivoa efikasnosti policijskih struktura u BiH radi osiguravanja opće sigurnosti građana u cijelom toku implementacije, a najkasnije do 30. rujna naredne godine.

To će uključivati i sljedeće elemente: prijedloge rješenja za svaki od tri uvjeta Europske komisije iz prvog člana ovog sporazuma, u skladu s uvjetima Eurospke komisije, detaljan vremenski raspored za cjelokupni period implementacije i sve ostale zakonske akte i pravilnike neophodne za implementaciju reforme policijskih struktura u BiH.

“Izvršni organi vlasti sporazumnih strana u BiH će usvojiti prijedlog plana iz prethodne točke sporazuma i to najkasnije do 31. prosinca naredne godine, a usvojeni plan od izvršnih organa vlasti bit će upućen na ratifikaciju parlamentima ugovornih strana radi konačne verifikacije najkasnije 60 dana od njegovog usvajanja”, kaže se na kraju sporazuma i poručuje da strane prihvaćaju da je ovaj politički sporazum ključni korak da bi se Europskoj komisiji omogućilo da preporuči započinjanje pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, a to se potvrđuje odlukom ili ratifikacijom svakog od entitetskih i bh. parlamenata o osnovom sporazumu prije početka pregovora.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.