NASTAVLJAMO SA UREĐENJEM NAŠE CENTRALNE – MUTNIČKE DŽAMIJE

Draga i poštovana braćo, cijenjene majke i sestre!

Obavještavamo vas da je uspješno završeno oslikavanje velike kupole u našoj Mutničkoj džamiji. Tim povodom želimo iskazati našu zahvalnost Allahu dž.š. što nam je dao priliku da budemo dio ovog prelijepog projekta, a sa druge strane želimo se zahvaliti svima onima koji su na bilo koji način dali svoj doprinos u realizaciji tog projekta.

Također, ovom prilikom iskazujemo zahvalnost i vrijednoj ekipi iz firme “Mukarnas – dizajn i uređenje džamija” koja je obavila posao na visokom nivou, od dizajna, 3D vizualizacije pa do izvedbe koja je urađena veoma kvalitetno, precizno i nevjerovatno brzo.

Ono što želimo ovom prilikom najaviti jeste nastavak uređenja naše Mutničke džamije sa upravo spomenutom ekipom Mukarnas.

Naime, imamo nijet ako Bog da započeti fazu osmišljavanja projekta unutrašnjeg uređenja Mutničke džamije, a to uključuje sljedeće:

Ukrašavanje zidova
Uređenje mihraba, minbera i ćursa
Uređenje ograde na mahfilu
Zamjena lustera
Zamjena tepiha

Nakon što se usvoji dizajn – idejno rješenje, započelo bi se postepeno sa izvođenjem radova, shodno našim mogućnostima. S toga ovom prilikom pozivamo sve one koji žele i mogu da pomognu planirane radove u džamiji, da budu dijelom ovog uistinu velikog i značajnog projekta za naš Kozarac.

Naime, Mutnička džamija je naša Centralna džamija na području medžlisa IZ Kozarac. S toga je i naša želja da Mutničkoj džamiji damo ljepotu, vrijednost i značaj koja joj i dolikuje.

Oni koji žele pomoći spomenute projekte mogu svoja novčana sredstva uplatiti kod:

Jasmin-ef. Glamočanina (062 907 112)

Tarika Arifagića (066 209 157)

SPISAK 44 VAKIFA ZA UREĐENJE MUTNIČKE DŽAMIJE:

Alić hadži Nasiha sa djecom pred dušu rah. Alić hadži Ramiza – 1.000 KM
Arifagić (Sejfo) Esad – 1.095 KM
Arifagić Sefer i Refija – 1.000 KM
Arnautović hadži Husein i hadži Seida – 1.000 KM
Bešić (Hajrudin) Omar – 1.000 KM
Bešić Sabina pred dušu rah. roditelja Mujkanović Osmana i Mejre – 1.000 KM
Bešić Sabina pred dušu rah. supruga Bešić (Derviš) Rifeta – 1.000 KM
Blažević (Jakup) hadži Mesud i Fikreta – 1.000 KM
Čirkić – Alić Nijaz i Maida – 1.500 KM
Ćustić (Dedo) Dijaz pred dušu rah. oca Dede – 550 EURA
Ćustić (Dedo) Dijaz, Mia i Vito – 550 EURA
Ćustić (Smail) Sabit – 1.000 KM
Džonlagić Jasmin i Senada – 600 EURA
Familija Yerlice – 1.500 EURA
Familija Yildirim – 1.500 EURA
Garibović Sabiha – 500 CAD + 500 CAD = 1.000 CAD
Hadžić (Faik) Denis – 1.000 EURA
Hodžić (Hasan) Ismet – 1.500 EURA
Hrustić (hadži Kasim) hadži Nihad – 1.000 KM
Hušidić Fidosa – 1.000 KM
Hušidić Fidosa pred duše rah. brata Hušidić Hasana i rah. sestre Šanta Šefke – 1.000 KM
Hušidić Fidosa pred duše rah. roditelja Jusufa i Fazile – 1.000 KM
Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj – 10.000 NOK
Jaskić hadži Asim i hadži Mirzeta – 1.000 KM
Kulašić Albin – 1.000 KM
Kulašić Osman i Ismeta – 1.000 KM
Mehmedagić (Arif) Ibro – 1.000 KM
N.N. – 1.000 KM
N.N. – 1.000 KM
Omerbašić Danijel i Emina – 600 EURA
Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda – 550 EURA
Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda pred dušu rah. majka Garibović Zejne – 550 EURA
Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda pred dušu rah. oca Garibović Sejde – 550 EURA
Palislamović Adem i Refija pred duše rah. Palislamović Refika i Denić Teufika – 1.000 KM
Sivac Eniz i Jasminka – 1.050 KM
Softić (Sefer) Ismeta – 1.000 KM
Softić Ismeta pred dušu rah. Softić (hadži Ćamil) Esme – 1.000 KM
Tadžić Hamdija i Sada – 1.000 KM
Terzić Taib i Alma – 1.000 KM
Turkanović (Nurhudin) Denis – 1.000 KM
Turkanović (Nurhudin) Elvis – 1.000 KM
Turkanović (Šero) Nurhudin – 1.000 KM
Turkanović Rahima i Irfan pred duše rah. Irfanovih roditelja Turkanović Husejina i Đule – 1.000 KM
Župani Mirzet i Besima – 1.000 KM

NAPOMENA: Onima koji su dali ili budu dali donaciju u iznosu 1.000 KM i više, uručit će se vakufnama od strane Vakufske direkcije u Sarajevu. Dodjela vakufnama vakifima bit će ako Bog da upriličena na programu ‘’Večer Kur’ana i vakifa’’, koji će se održati 28. 07. 2024. godine.

SPISAK 289 DONATORA ZA UREĐENJE MUTNIČKE DŽAMIJE:

Adžemović Adil i Asma – 100 EURA

Adžemović Enver – 100 EURA
Adžemović Jusuf – 100 EURA
Agić Enver i Azra – 200 EURA
Alić Fikret – 100 KM
Alić Nihad – 100 KM
Alihodžić Elvis i Mersiha – 100 EURA
Alihodžić Mirzeta – 50 EURA
Arifagić (Esad) Adis – 626 KM
Arifagić (Esad) Haris – 203 KM
Arifagić (Ibrahim) Haris, Aida i Mela – 200 CHF
Arifagić (Kemal) Edin – 300 KM
Arifagić (Mesud) Edhem – 313 KM
Arifagić Adem – 100 CHF
Arifagić Adem – 100 KM
Arifagić Avdija – 100 KM
Arifagić Derviša – 313 KM
Arifagić Fikret, Adisa, Emin i Almina – 200 KM
Arifagić Hakija i Dinka – 200 EURA
Arifagić Hatemina i Fikreta – 150 KM
Arifagić Kelima – 100 KM
Arifagić Mediha – 50 KM
Arifagić Muhamed – 100 KM
Arifagić Munira – 100 KM
Arnautović (Safet) Dževad – 50 EURA
Arnautović Fate sa djecom pred dušu rah. kćerke-sestre Mahmuljin (Ibro) Edine – 200 EURA
Arnautović Fate sa djecom pred dušu rah. supruga-oca Arnautović (Alija) Ibro – 200 EUR
Arnautović Mustafa – 400 KM
Arnautović Safet/Sajo – 100 EURA
Avdić Muhamed (Brčko) – 100 EURA
Avdić Sejada – 50 KM
Babić Šemso – 100 EURA
Bahonjić (Sefer) Husein – 500 KM
Bahonjić Edin – 100 EURA
Bahonjić Refika – 200 EURA
Bahonjić Sefer – 50 KM
Bešić – Travančić Rasima – 50 EURA
Bešić (Adem) Nedžad – 100 KM
Bešić (Arif) Rahima – 100 EURA
Bešić (Esad) Armina – 50 EURA
Bešić (Ilijaz) Mirhet – 100 EURA
Bešić (Kadir) Sakib – 100 KM
Bešić (Mahmut) Edhem – 100 KM
Bešić (rođ. Blažević) Medina – 50 CHF
Bešić (rođ. Čirkin) Refika pred duše rah. roditelja Čirkin Hamdije i Džemile – 100 EURA
Bešić (Semir) Emir – 200 KM
Bešić Bahrija – 100 KM
Bešić Bahrija – 50 KM
Bešić Bahrija pred duše rah. roditelja Grabić Muharema i Šuhre – 200 KM
Bešić Bahrija pred duše rah. roditelja Jusufa i Bahrije – 50 KM
Bešić Bahrija pred duše rah. roditelja Sefera i Emine – 100 KM
Bešić Edin – 100 EURA
Bešić Elvina – 100 KM
Bešić Eniz – 100 KM
Bešić Fatima za sebe i pred dušu rah. Supruga Bešić Muharema – 200 KM
Bešić Hava – 100 KM
Bešić Ilijaz i Zulfija – 100 EURA
Bešić Rahim – 50 EURA
Bešić Sabahudin – 300 USD
Bešić Sabahudin – 300 USD
Bešić Safet i Bahrija – 100 KM
Bešić Seida – 50 EURA
Bešić Senada – 100 EURA
Bešić Senija – 100 KM
Bešlagić Hilmija – 200 KM
Bešlagić Murfeta i Halid pred duše rah. Jusufa i Murfete – 500 KM
Bešlagić Naima/Naja – 50 EURA
Blažević (Husein) Derviš i Senadin – 200 EURA
Blažević (Jasmin) Vildan – 100 EURA
Blažević (Jusuf) Jasmin/Asko – 100 EURA
Blažević Esad – 100 CHF
Blažević Mirsad – 100 CHF
Blažević Muhamed – 100 CHF
Blažević Musema – 100 KM
Blažević Nasiha – 300 KM
Blažević Nihad i Jasminka – 100 EURA
Blažević Rasima – 50 KM
Blažević Sebiha i Šemsa pred dušu rah. roditelja Blažević Alije i Mine – 100 EURA
Brkić (Hasan) Sulejman – 20 EURA
Čaučević Mesud i Subhija – 100 EURA
Čaušević Adnan – 50 KM
Čaušević Elvedin – 50 EURA
Čejvanović Admir (Velika Kladuša) – 50 EURA
Cerić Mirsad – 50 KM
Čirkin Salih – 100 KM
Ćoralić Eldar – 100 KM
Ćustić Fadil i Merima – 100 EURA
Ćustić Sanja – 100 KM
D.D. – 100 KM
Dacić Anes i Amra sa porodicom – 200 KM
Dada – CH – 100 KM
Damaž Ahmad – 100 KM
Demirović Adnan i Jasmina – 100 EURA
Denić Džemal pred duše rah. roditelja Denić Aziza i Nure – 200 KM
Denić Elvira – 50 KM
Denić Husnija – 100 KM
Denić Muhiba – 50 EURA
Denić Nihad i Enisa – 200 EURA
Denić Zuhra – 50 EURA
Deomić Nermin i Nedim – 300 KM
Deumić (rođ. Bešić) Muharema pred dušu rah. oca Bešić Muharema – 50 EURA
Deumić (rođ. Bešić) Muharema pred dušu rah. svekra Deumić Avde – 50 EURA
Deumić (rođ. Ćustić) Edisa – 100 KM
Deumić Emina – 100 KM
Deumić Ifeta – 100 EURA
Deumić Nihad – 20 EURA
Deumić Rasima pred duše rah. Deumić Arifa i Hatidže – 50 EURA
Deumić Rasima pred duše rah. roditelja Forić Rame i Fadile – 100 EURA
Djeca pred duše rah. roditelja Jakupović Idriza i Hatidže – 500 KM
Đonlagić Ahmet – 100 EURA
Draganović Šefik i Mihriba – 100 EURA
Džakulić Aladin (Stijena) – 70 EURA
Elezović Besim i Ismeta – 300 USD
Familija Čirkin – 50 EURA
Familija Čirkin – 50 EURA
Familija Limmer – 200 EURA
Fazlić Kemal i Nerma – 250 KM
Forić (Muharem) Osme – 50 EURA
Forić Lutva – 100 USD
Garibović Latif – 100 EURA
Garibović Senad, Sebina i Amina – 100 EURA
Grbić (rođ. Forić) Edita – 100 EURA
Grozdanić Abaz i Zilha – 100 KM
Grozdanić Behlil – 200 KM
Gutić Enisa i Nakić Rabija – 200 EURA
Hadžić (rođ. Kararić) Izeta pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 300 USD
Hamzić Suad (Janja) – 50 EURA
Hankić hadži Asima – 250 KM
Hankić Maida – 50 EURA
Hankić Nedžad i Jasmina – 250 KM
Hankić Ramadan/Ramo – 100 KM
Hasanović Elvira i Šahman – 50 EURA
Hodžić Amel – 200 KM
Hodžić Hikmet – 200 KM
Hrnić Senad – 200 KM
Hrustić Ismet i Rukija – 100 KM
Hukić Abdulah – 50 KM
Huremović H. – 200 KM
Huremović Hajrija – 100 KM
Huremović Hasan – 150 CHF
Hušić Atif i sestra Munira – 200 KM
Hušić Smajil – 200 KM
Huskić Hamid i Šaha – 100 KM
Huskić Zlatka – 100 KM
Ikanović Mirzet i Asima – 150 EURA
Imeri Fatima – 300 KM
Islamagić Enver i Alma (Ključ) – 100 EURA
Itaj Egzana za sebe i pred dušu rah. mame Bajrami Derviše – 500 KM
Jakupović Aida i Mahmut – 300 KM
Jakupović Fahrudin – 100 KM
Jakupović hadži Džehva – 300 KM
Jakupović Halida – 100 KM
Jakupović Haris – 100 CHF
Jakupović Mevludin/Melko – 50 KM
Jakupović Midhet/Midho – 300 KM
Jakupović Mirela pred duše rah. didova Jakupović Kasima i Krkić Hase – 200 KM
Jakupović Sabahudin i Meliha – 200 KM
Jakupović Zlate pred dušu rah. supruga Jakupović Kasima – 500 KM
Jaskić Fikreta – 100 KM
Jaskić Halima – 50 EURA
Joldić (Senad i Adisa) Rejjan – 100 EURA
Jovičić Mile – 100 KM
Jusufagić (Husein) hadži Hasan – 300 KM
Kadirić Aladin i Edita – 300 USD
Kahrimanović Saliha i Osman za sebe i pred duše rah. roditelja – 100 EURA
Kapetanović – Klisura Neira – 500 KM
Kapetanović Asima, Admir, Sabiha, Mirza, Medin, Medina – 600 KM
Kapetanović Enver i Zuhra – 200 KM
Kapetanović Sabiha pred duše rah. roditelja Nasić Nazmije i Arzije – 200 KM
Karabašić Jasmin i Mina – 100 KM
Karagić Zuhra, Hasan i Almina – 150 EURA
Karić Sakib (Palanka – Brčko) – 50 EURA
Katica Sabahudin i Elada – 50 EURA
Katica Sabahudin i Elada pred dušu rah. Eladinog oca Mehmedagić Emsuda – 50 EURA
Kawam – Pulić Erna i Kawam hadži Valid – 100 EURA
Kenjar Hasan – 200 KM
Khalaf Ibrahim (Qamischli – Sirija) – 50 EURA
Kišmetović Dženan (Cazin) – 30 EURA
Ključanin Fikreta/Fikra – 200 EURA
Krasniqi Izair (Prizren – Kosovo) – 50 EURA
Krkić Besima pred dušu rah. supruga Krkić Hase – 200 KM
Kulašić (Abaz) Adem – 50 EURA
Kulašić (Albin) Alina – 50 EURA
Kulašić Almira pred duše rah. roditelja Bajramović Hamdije i Sabile – 100 EURA
Kulašić Dževad – 200 KM
Kulašić Jasmin/Japa – 250 EURA
Kusuran Enes i Senada – 100 EURA
Loznica (rođ. Forić) Medina – 50 EURA
Mahić (Husein) Mirhad – 100 EURA
Mahić hadži Zijad – 50 EURA
Mehanović Ilijaz i Aida – 100 KM
Mehanović Ilijaz i Aida – 100 KM
Mehmedagić (Derviš) Ferid/Leka – 100 EURA
Mehmedagić (Derviš) Muhamed, Asima, Mersad i Alma – 300 EURA
Mehmedagić (Hamdija) Fikret sa porodicom – 300 KM
Mehmedagić (Hasan) Arif – 100 EURA
Mehmedagić (Husein) Enes – 100 KM
Mehmedagić (Sejdo) Mina – 50 EURA
Mehmedagić Elvir i Dalila – 200 EURA
Mehmedović Salko i Senada – 50 KM
Memić Amel (Travnik) – 20 EURA
Memić Zahid i Amra (Stijena – Cazin) – 100 EURA
Menković Husein – 100 KM
Menković Šuhra – 300 KM
Menković Šuhra pred dušu rah. supruga Menković Vasifa – 200 KM
Mervan Emsada – 200 KM
Mršić Suada – 100 KM
Mujagić Kasim – 100 KM
Mujkanović (Muharem) Ahmet – 150 EURA
Mujkanović Ajdin – 50 EURA
Mujkanović Ajša – 100 KM
Mujkanović Amir – 100 CHF
Mujkanović Bejza – 50 EURA
Mujkanović hadži Eniz pred duše rah. roditelja – 100 KM
Mujkić (rođ. Sivac) Džemila – 50 EURA
Muminhodžić (Rifet) Nihad/Rapan – 50 EURA
Murtić Emina – 100 KM
Murtić Emina – 100 KM
Murtić Halid – 600 KM
Mušanović (rođ. Arifagić) Tanija pred dušu rah. supruga Mušanović Huseina – 300 KM
Mustafić Mensur (Živinice) – 50 EURA
N.N. – 100 EURA
N.N. – 100 EURA
N.N. – 100 EURA
N.N. – 20 KM
N.N. – 200 EURA
N.N. – 200 KM
N.N. – 200 KM
N.N. – 50 EURA
N.N. – 50 KM
N.N. – 50 KM
N.N. – 50 KM
N.N. – Engleska – 200 EURA
Necmetin Hatip – 200 EURA
Nukić Dino – 200 EURA
Nukić Dževad i Mevlida – 100 EURA
Okić Jasmin – 100 KM
Omerbašić Elvir i Raza – 100 EURA
Omerbašić Elvira – 100 EURA
Omerbašić Latif – 100 EURA
Omerović Esed i Albina sa familjom – 150 EURA
Oraščanin Dževad (Bosanska Krupa) – 60 EURA
Oruč (Derviš) Salih – 50 EURA
Oruč (Salih) Derviš – 50 EURA
Oruč (Salih) Husein – 100 EURA
Oruč (Salih) Miralem – 50 KM
Oruč Muhamed – 200 KM
Oruč Mustafa i Tahira – 200 KM
Paratušić Esad pred duše svoji rah. – 100 KM
Paratušić Fatima pred duše svojih rah. – 100 KM
Petrović Nikola – 100 KM
Prusac Armin – 50 EURA
Pulić Esad i Refika – 100 EURA
Redžepi Fatima – 100 KM
Redžić Elvina – 100 KM
Rešidi Rizo – 50 EURA
Šahbaz Fate i Muhamed – 100 CHF
Saldumović Halima – 300 KM
Saleš Kelima – 100 EURA
Saračević (Denis) Ema pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 100 USD
Selimović Huse i Refika – 200 KM
Sinanagić Fehim – 200 CHF
Sivac Anel – 100 KM
Sivac Ekrem i Bahra – 100 EURA
Sivac Mehmed i Emina – 100 KM
Sivac Senad – 100 KM
Softić Sejad i Indira – 50 KM
Supruga od rah. Bešić Ismeta pred njegovu dušu – 50 EURA
Sušić (Hasan) Azra – 100 EURA
Sušić (Hasan) Emira – 100 EURA
Sušić (Hasan) Ermin – 100 EURA
Sušić Hajra – 100 EURA
Sušić Mirsad – 200 EURA
Tadžić (Safet) Sulejman – 340 KM
Talić Ajdin – 300 USD
Terzić Alen – 50 KM
Terzić Said – 200 EURA
Trnjanin Refik – 100 KM
Turkanović (Senad) Senita – 100 KM
Turkanović Hikmeta i Senad – 100 KM
Turković Fikret/Kemo za sebe i pred dušu rah. majke Paratušić Rife – 100 EURA
Velić (Mustafa) Salih – 300 KM
Velić Kelima pred duše rah. roditelja i braće šehida – 300 KM
Zejnić Alejna i Mesić Emil – 50 EURA
Zejnić Nelis i Elvedina – 50 EURA
Žerić Senad – 150 KM
Zukanović (Nermin) Ela pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 100 USD
Zulić Halima – 50 EURA
Žerić (Karanfil) Šefik – 100 KM

Molimo Allaha dž.š da nam u ovom našem nijetu pomogne, te da budemo od onih koji će ugraditi dio svog imetka u spomenute radove a koji će ako Bog da biti kako na ponos i zadovoljstvo sviju nas, tako i na ponos i zadovoljstvo našeg Uzvišenog Allaha dž.š.

Jasmin ef. Glamočanin

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.