POČELO JE OSLIKAVANJE MUTNIČKE DŽAMIJE

Dana, 27. 03. 2024. godine otpočeti su radovi na oslikavanju velike kupole u Mutničkoj džamiji. Naime, firma Mukarnas – dizajn i uređenje džamija, sa sjedištem u Sarajevu na čelu sa Velidom Hodžićem je renomirana firma u kojoj je dugi niz godina zaposleno nekoliko akademskih umjetnika, arhitekata i dizajnera okupljenih oko dizajna i uređenja unutrašnjeg prostora, a posebno džamija, sa referencama od Katara do Amerike, preko Europe i projekata u Bosni i Hercegovini.

Također, dizajn velike kupole u Mutničkoj džamiji i 3D vizualizaciju je uradila spomenuta ekipa, puna inovativnih i jedinstvenih ideja za svaku, pa i našu džamiju. Trenutno traje izvođenje radova na kupoli po predviđenom dizajnu, a u planu je, ako Bog da, da se uradi dizajn i uređenje kompletnog džamijskog prostora. U prilogu ovog teksta je dizajn i 3D vizualizacija, kako će ako Boga izgledati velika kupola u Mutničkoj džamiji.

S toga, ukoliko neko ima želju da donira novac u spomenute radove i time pomogne da Mutnička džamija, koja je ujedno i Centralna džamija na području Medžlisa IZ-e Kozarac, bude svima nama ako Bog da još ljepša i urednija, mogu svoja novčana sredstva uplatiti na sljedeće načine:

-Kod blagajnika Tarika Arifagića
(066 209 157)

-Kod imama Jasmin-ef. Glamočanina
(062 907 112)

42 VAKIFA ZA RADOVE U MUTNIČKOJ DŽAMIJI:

Alić hadži Nasiha sa djecom pred dušu rah. Alić hadži Ramiza – 1.000 KM

Arifagić (Sejfo) Esad – 1.095 KM

Arifagić Sefer i Refija – 1.000 KM

Arnautović hadži Husein i hadži Seida – 1.000 KM

Bešić (Hajrudin) Omar – 1.000 KM

Bešić Sabina pred dušu rah. roditelja Mujkanović Osmana i Mejre – 1.000 KM

Bešić Sabina pred dušu rah. supruga Bešić (Derviš) Rifeta – 1.000 KM

Blažević (Jakup) hadži Mesud i Fikreta – 1.000 KM

Čirkić – Alić Nijaz i Maida – 1.500 KM

Ćustić (Dedo) Dijaz pred dušu rah. oca Dede – 550 EURA

Ćustić (Dedo) Dijaz, Mia i Vito – 550 EURA

Džonlagić Jasmin i Senada – 600 EURA

Familija Yerlice – 1.500 EURA

Familija Yildirim – 1.500 EURA

Garibović Sabiha – 500 CAD + 500 CAD = 1.000 CAD

Hadžić (Faik) Denis – 1.000 EURA

Hodžić (Hasan) Ismet – 1.500 EURA

Hrustić (hadži Kasim) hadži Nihad – 1.000 KM

Hušidić Fidosa – 1.000 KM

Hušidić Fidosa pred duše rah. brata Hušidić Hasana i rah. sestre Šanta Šefke – 1.000 KM

Hušidić Fidosa pred duše rah. roditelja Jusufa i Fazile – 1.000 KM

Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj – 10.000 NOK

Jaskić hadži Asim i hadži Mirzeta – 1.000 KM

Kulašić Albin – 1.000 KM

Kulašić Osman i Ismeta – 1.000 KM

Mehmedagić (Arif) Ibro – 1.000 KM

N.N. – 1.000 KM

N.N. – 1.000 KM

Omerbašić Danijel i Emina – 600 EURA

Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda – 550 EURA

Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda pred dušu rah. majka Garibović Zejne – 550 EURA

Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda pred dušu rah. oca Garibović Sejde – 550 EURA

Palislamović Adem i Refija pred duše rah. Palislamović Refika i Denić Teufika – 1.000 KM

Sivac Eniz i Jasminka – 1.050 KM

Softić (Sefer) Ismeta – 1.000 KM

Softić Ismeta pred dušu rah. Softić (hadži Ćamil) Esme – 1.000 KM

Terzić Taib i Alma – 1.000 KM

Turkanović (Nurhudin) Denis – 1.000 KM

Turkanović (Nurhudin) Elvis – 1.000 KM

Turkanović (Šero) Nurhudin – 1.000 KM

Turkanović Rahima i Irfan pred duše rah. Irfanovih roditelja Turkanović Husejina i Đule – 1.000 KM

Župani Mirzet i Besima – 1.000 KM

NAPOMENA: Onima koji su dali ili budu dali donaciju u iznosu 1.000 KM i više, uručit će se vakufnama od strane Vakufske direkcije u Sarajevu. Dodjela vakufnama vakifima bit će ako Bog da upriličena na programu ‘’Večer Kur’ana i vakifa’’, koji će se održati 28. 07. 2024. godine.

234 DONATORA ZA RADOVE U MUTNIČKOJ DŽAMIJI:

Adžemović Adil i Asma – 100 EURA

Adžemović Enver – 100 EURA

Agić Enver i Azra – 200 EURA

Alić Fikret – 100 KM

Alić Nihad – 100 KM

Alihodžić Elvis i Mersiha – 100 EURA

Alihodžić Mirzeta – 50 EURA

Arifagić (Esad) Adis – 626 KM

Arifagić (Esad) Haris – 203 KM

Arifagić (Ibrahim) Haris, Aida i Mela – 200 CHF

Arifagić (Kemal) Edin – 300 KM

Arifagić (Mesud) Edhem – 313 KM

Arifagić Adem – 100 CHF

Arifagić Adem – 100 KM

Arifagić Avdija – 100 KM

Arifagić Derviša – 313 KM

Arifagić Fikret, Adisa, Emin i Almina – 200 KM

Arifagić Hakija i Dinka – 200 EURA

Arifagić Hatemina i Fikreta – 150 KM

Arifagić Kelima – 100 KM

Arifagić Muhamed – 100 KM

Arnautović (Safet) Dževad – 50 EURA

Arnautović Mustafa – 400 KM

Arnautović Safet/Sajo – 100 EURA

Avdić Muhamed (Brčko) – 100 EURA

Avdić Sejada – 50 KM

Babić Šemso – 100 EURA

Bahonjić (Sefer) Husein – 500 KM

Bahonjić Edin – 100 EURA

Bahonjić Refika – 200 EURA

Bahonjić Sefer – 50 KM

Bešić – Travančić Rasima – 50 EURA

Bešić (Adem) Nedžad – 100 KM

Bešić (Arif) Rahima – 100 EURA

Bešić (Esad) Armina – 50 EURA

Bešić (Ilijaz) Mirhet – 100 EURA

Bešić (Kadir) Sakib – 100 KM

Bešić (Mahmut) Edhem – 100 KM

Bešić (rođ. Blažević) Medina – 50 CHF

Bešić (rođ. Čirkin) Refika pred duše rah. roditelja Čirkin Hamdije i Džemile – 100 EURA

Bešić (Semir) Emir – 200 KM

Bešić Eniz – 100 KM

Bešić Fatima za sebe i pred dušu rah. Supruga Bešić Muharema – 200 KM

Bešić Ilijaz i Zulfija – 100 EURA

Bešić Rahim – 50 EURA

Bešić Seida – 50 EURA

Bešlagić Hilmija – 200 KM

Bešlagić Murfeta i Halid pred duše rah. Jusufa i Murfete – 500 KM

Bešlagić Naima/Naja – 50 EURA

Blažević (Husein) Derviš i Senadin – 200 EURA

Blažević (Jasmin) Vildan – 100 EURA

Blažević (Jusuf) Jasmin/Asko – 100 EURA

Blažević Esad – 100 CHF

Blažević Mirsad – 100 CHF

Blažević Muhamed – 100 CHF

Blažević Musema – 100 KM

Blažević Nasiha – 300 KM

Blažević Sebiha i Šemsa pred dušu rah. roditelja Blažević Alije i Mine – 100 EURA

Brkić (Hasan) Sulejman – 20 EURA

Čaučević Mesud i Subhija – 100 EURA

Čaušević Adnan – 50 KM

Čaušević Elvedin – 50 EURA

Čejvanović Admir (Velika Kladuša) – 50 EURA

Cerić Mirsad – 50 KM

Čirkin Salih – 100 KM

Ćustić Fadil i Merima – 100 EURA

Ćustić Sanja – 100 KM

Dada – CH – 100 KM

Damaž Ahmad – 100 KM

Demirović Adnan i Jasmina – 100 EURA

Denić Džemal pred duše rah. roditelja Denić Aziza i Nure – 200 KM

Denić Elvira – 50 KM

Denić Husnija – 100 KM

Denić Muhiba – 50 EURA

Denić Nihad i Enisa – 200 EURA

Denić Zuhra – 50 EURA

Deumić (rođ. Bešić) Muharema pred dušu rah. oca Bešić Muharema – 50 EURA

Deumić (rođ. Bešić) Muharema pred dušu rah. svekra Deumić Avde – 50 EURA

Deumić (rođ. Ćustić) Edisa – 100 KM

Deumić Ifeta – 100 EURA

Deumić Nihad – 20 EURA

Deumić Rasima pred duše rah. Deumić Arifa i Hatidže – 50 EURA

Deumić Rasima pred duše rah. roditelja Forić Rame i Fadile – 100 EURA

Draganović Šefik i Mihriba – 100 EURA

Džakulić Aladin (Stijena) – 70 EURA

Elezović Besim i Ismeta – 300 USD

Fazlić Kemal i Nerma – 250 KM

Forić (Muharem) Osme – 50 EURA

Forić Lutva – 100 USD

Garibović Latif – 100 EURA

Grbić (rođ. Forić) Edita – 100 EURA

Grozdanić Abaz i Zilha – 100 KM

Grozdanić Behlil – 200 KM

Hadžić (rođ. Kararić) Izeta pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 300 USD

Hamzić Suad (Janja) – 50 EURA

Hankić hadži Asima – 250 KM

Hankić Nedžad i Jasmina – 250 KM

Hasanović Elvira i Šahman – 50 EURA

Hodžić Amel – 200 KM

Hodžić Hikmet – 200 KM

Hrnić Senad – 200 KM

Hukić Abdulah – 50 KM

Huremović H. – 200 KM

Huremović Hajrija – 100 KM

Huremović Hasan – 150 CHF

Hušić Smajil – 200 KM

Huskić Hamid i Šaha – 100 KM

Huskić Zlatka – 100 KM

Ikanović Mirzet i Asima – 150 EURA

Imeri Fatima – 300 KM

Islamagić Enver i Alma (Ključ) – 100 EURA

Itaj Egzana za sebe i pred dušu rah. mame Bajrami Derviše – 500 KM

Jakupović Aida i Mahmut – 300 KM

Jakupović Fahrudin – 100 KM

Jakupović hadži Džehva – 300 KM

Jakupović Halida – 100 KM

Jakupović Haris – 100 CHF

Jakupović Mevludin/Melko – 50 KM

Jakupović Midhet/Midho – 300 KM

Jakupović Sabahudin i Meliha – 200 KM

Jaskić Halima – 50 EURA

Joldić (Senad i Adisa) Rejjan – 100 EURA

Jovičić Mile – 100 KM

Jusufagić (Husein) hadži Hasan – 300 KM

Kadirić Aladin i Edita – 300 USD

Kahrimanović Saliha i Osman za sebe i pred duše rah. roditelja – 100 EURA

Kapetanović – Klisura Neira – 500 KM

Kapetanović Asima, Admir, Sabiha, Mirza, Medin, Medina – 600 KM

Kapetanović Enver i Zuhra – 200 KM

Kapetanović Sabiha pred duše rah. roditelja Nasić Nazmije i Arzije – 200 KM

Karabašić Jasmin i Mina – 100 KM

Karagić Zuhra, Hasan i Almina – 150 EURA

Karić Sakib (Palanka – Brčko) – 50 EURA

Katica Sabahudin i Elada – 50 EURA

Katica Sabahudin i Elada pred dušu rah. Eladinog oca Mehmedagić Emsuda – 50 EURA

Kenjar Hasan – 200 KM

Khalaf Ibrahim (Qamischli – Sirija) – 50 EURA

Kišmetović Dženan (Cazin) – 30 EURA

Ključanin Fikreta/Fikra – 200 EURA

Krasniqi Izair (Prizren – Kosovo) – 50 EURA

Kulašić (Abaz) Adem – 50 EURA

Kulašić Almira pred duše rah. roditelja Bajramović Hamdije i Sabile – 100 EURA

Kulašić Dževad – 200 KM

Kulašić Jasmin/Japa – 250 EURA

Kusuran Enes i Senada – 100 EURA

Loznica (rođ. Forić) Medina – 50 EURA

Mahić (Husein) Mirhad – 100 EURA

Mahić hadži Zijad – 50 EURA

Mehmedagić (Derviš) Ferid/Leka – 100 EURA

Mehmedagić (Derviš) Muhamed, Asima, Mersad i Alma – 300 EURA

Mehmedagić (Hasan) Arif – 100 EURA

Mehmedagić (Husein) Enes – 100 KM

Mehmedagić (Sejdo) Mina – 50 EURA

Mehmedagić Elvir i Dalila – 200 EURA

Mehmedović Salko i Senada – 50 KM

Memić Amel (Travnik) – 20 EURA

Memić Zahid i Amra (Stijena – Cazin) – 100 EURA

Menković Husein – 100 KM

Menković Šuhra – 300 KM

Menković Šuhra pred dušu rah. supruga Menković Vasifa – 200 KM

Mervan Emsada – 200 KM

Mršić Suada – 100 KM

Mujagić Kasim – 100 KM

Mujkanović (Muharem) Ahmet – 150 EURA

Mujkanović Ajdin – 50 EURA

Mujkanović Ajša – 100 KM

Mujkanović Amir – 100 CHF

Mujkanović Bejza – 50 EURA

Mujkanović hadži Eniz pred duše rah. roditelja – 100 KM

Mujkić (rođ. Sivac) Džemila – 50 EURA

Muminhodžić (Rifet) Nihad/Rapan – 50 EURA

Murtić Halid – 600 KM

Mušanović (rođ. Arifagić) Tanija pred dušu rah. supruga Mušanović Huseina – 300 KM

Mustafić Mensur (Živinice) – 50 EURA

N.N. – 100 EURA

N.N. – 100 EURA

N.N. – 100 EURA

N.N. – 20 KM

N.N. – 200 EURA

N.N. – 200 KM

N.N. – 200 KM

N.N. – 50 EURA

N.N. – 50 KM

N.N. – 50 KM

Necmetin Hatip – 200 EURA

Nukić Dino – 200 EURA

Od djece pred duše rah. roditelja Jakupović Idriza i Hatidže – 500 KM

Od familije Limmer – 200 EURA

Okić Jasmin – 100 KM

Omerbašić Elvir i Raza – 100 EURA

Omerbašić Elvira – 100 EURA

Omerbašić Latif – 100 EURA

Omerović Esed i Albina sa familjom – 150 EURA

Oraščanin Dževad (Bosanska Krupa) – 60 EURA

Oruč (Derviš) Salih – 50 EURA

Oruč (Salih) Derviš – 50 EURA

Oruč (Salih) Husein – 100 EURA

Oruč (Salih) Miralem – 50 KM

Paratušić Esad pred duše svoji rah. – 100 KM

Paratušić Fatima pred duše svojih rah. – 100 KM

Petrović Nikola – 100 KM

Prusac Armin – 50 EURA

Pulić Esad i Refika – 100 EURA

Redžepi Fatima – 100 KM

Šahbaz Fate i Muhamed – 100 CHF

Saldumović Halima – 300 KM

Saleš Kelima – 100 EURA

Saračević (Denis) Ema pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 100 USD

Sinanagić Fehim – 200 CHF

Sivac Anel – 100 KM

Sivac Ekrem i Bahra – 100 EURA

Sivac Mehmed i Emina – 100 KM

Sivac Senad – 100 KM

Softić Sejad i Indira – 50 KM

Supruga od rah. Bešić Ismeta pred njegovu dušu – 50 EURA

Sušić (Hasan) Azra – 100 EURA

Sušić (Hasan) Emira – 100 EURA

Sušić (Hasan) Ermin – 100 EURA

Sušić Hajra – 100 EURA

Sušić Mirsad – 200 EURA

Tadžić (Safet) Sulejman – 340 KM

Tadžić Hamdija i Sada – 200 EURA

Talić Ajdin – 300 USD

Terzić Alen – 50 KM

Terzić Said – 200 EURA

Trnjanin Refik – 100 KM

Turković Fikret/Kemo za sebe i pred dušu rah. majke Paratušić Rife – 100 EURA

Velić (Mustafa) Salih – 300 KM

Velić Kelima pred duše rah. roditelja i braće šehida – 300 KM

Zejnić Alejna i Mesić Emil – 50 EURA

Zejnić Nelis i Elvedina – 50 EURA

Zukanović (Nermin) Ela pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 100 USD

Zulić Halima – 50 EURA

Žerić (Karanfil) Šefik – 100 KM

Molimo Allaha dž.š. da radovi u Mutničkoj džamiji proteknu u najboljem mogućem redu, da svi budemo time zadovoljni, te da Allah dž.š. ukabuli i nagradi sve one koji na bilo koji način budu dali svoj doprinos u tom pogledu. Neka vam je svima, RAMAZAN ŠERIF MUBAREK OLSUN. Amin

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.