POČELO JE OSLIKAVANJE MUTNIČKE DŽAMIJE

Dana, 27. 03. 2024. godine otpočeti su radovi na oslikavanju velike kupole u Mutničkoj džamiji. Naime, firma Mukarnas – dizajn i uređenje džamija, sa sjedištem u Sarajevu na čelu sa Velidom Hodžićem je renomirana firma u kojoj je dugi niz godina zaposleno nekoliko akademskih umjetnika, arhitekata i dizajnera okupljenih oko dizajna i uređenja unutrašnjeg prostora, a posebno džamija, sa referencama od Katara do Amerike, preko Europe i projekata u Bosni i Hercegovini.

Također, dizajn velike kupole u Mutničkoj džamiji i 3D vizualizaciju je uradila spomenuta ekipa, puna inovativnih i jedinstvenih ideja za svaku, pa i našu džamiju. Trenutno traje izvođenje radova na kupoli po predviđenom dizajnu, a u planu je, ako Bog da, da se uradi dizajn i uređenje kompletnog džamijskog prostora. U prilogu ovog teksta je dizajn i 3D vizualizacija, kako će ako Boga izgledati velika kupola u Mutničkoj džamiji.

S toga, ukoliko neko ima želju da donira novac u spomenute radove i time pomogne da Mutnička džamija, koja je ujedno i Centralna džamija na području Medžlisa IZ-e Kozarac, bude svima nama ako Bog da još ljepša i urednija, mogu svoja novčana sredstva uplatiti na sljedeće načine:

-Kod blagajnika Tarika Arifagića
(066 209 157)

-Kod imama Jasmin-ef. Glamočanina
(062 907 112)

42 VAKIFA ZA RADOVE U MUTNIČKOJ DŽAMIJI:

Alić hadži Nasiha sa djecom pred dušu rah. Alić hadži Ramiza – 1.000 KM

Arifagić (Sejfo) Esad – 1.095 KM

Arifagić Sefer i Refija – 1.000 KM

Arnautović hadži Husein i hadži Seida – 1.000 KM

Bešić (Hajrudin) Omar – 1.000 KM

Bešić Sabina pred dušu rah. roditelja Mujkanović Osmana i Mejre – 1.000 KM

Bešić Sabina pred dušu rah. supruga Bešić (Derviš) Rifeta – 1.000 KM

Blažević (Jakup) hadži Mesud i Fikreta – 1.000 KM

Čirkić – Alić Nijaz i Maida – 1.500 KM

Ćustić (Dedo) Dijaz pred dušu rah. oca Dede – 550 EURA

Ćustić (Dedo) Dijaz, Mia i Vito – 550 EURA

Džonlagić Jasmin i Senada – 600 EURA

Familija Yerlice – 1.500 EURA

Familija Yildirim – 1.500 EURA

Garibović Sabiha – 500 CAD + 500 CAD = 1.000 CAD

Hadžić (Faik) Denis – 1.000 EURA

Hodžić (Hasan) Ismet – 1.500 EURA

Hrustić (hadži Kasim) hadži Nihad – 1.000 KM

Hušidić Fidosa – 1.000 KM

Hušidić Fidosa pred duše rah. brata Hušidić Hasana i rah. sestre Šanta Šefke – 1.000 KM

Hušidić Fidosa pred duše rah. roditelja Jusufa i Fazile – 1.000 KM

Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj – 10.000 NOK

Jaskić hadži Asim i hadži Mirzeta – 1.000 KM

Kulašić Albin – 1.000 KM

Kulašić Osman i Ismeta – 1.000 KM

Mehmedagić (Arif) Ibro – 1.000 KM

N.N. – 1.000 KM

N.N. – 1.000 KM

Omerbašić Danijel i Emina – 600 EURA

Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda – 550 EURA

Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda pred dušu rah. majka Garibović Zejne – 550 EURA

Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda pred dušu rah. oca Garibović Sejde – 550 EURA

Palislamović Adem i Refija pred duše rah. Palislamović Refika i Denić Teufika – 1.000 KM

Sivac Eniz i Jasminka – 1.050 KM

Softić (Sefer) Ismeta – 1.000 KM

Softić Ismeta pred dušu rah. Softić (hadži Ćamil) Esme – 1.000 KM

Terzić Taib i Alma – 1.000 KM

Turkanović (Nurhudin) Denis – 1.000 KM

Turkanović (Nurhudin) Elvis – 1.000 KM

Turkanović (Šero) Nurhudin – 1.000 KM

Turkanović Rahima i Irfan pred duše rah. Irfanovih roditelja Turkanović Husejina i Đule – 1.000 KM

Župani Mirzet i Besima – 1.000 KM

NAPOMENA: Onima koji su dali ili budu dali donaciju u iznosu 1.000 KM i više, uručit će se vakufnama od strane Vakufske direkcije u Sarajevu. Dodjela vakufnama vakifima bit će ako Bog da upriličena na programu ‘’Večer Kur’ana i vakifa’’, koji će se održati 28. 07. 2024. godine.

234 DONATORA ZA RADOVE U MUTNIČKOJ DŽAMIJI:

Adžemović Adil i Asma – 100 EURA

Adžemović Enver – 100 EURA

Agić Enver i Azra – 200 EURA

Alić Fikret – 100 KM

Alić Nihad – 100 KM

Alihodžić Elvis i Mersiha – 100 EURA

Alihodžić Mirzeta – 50 EURA

Arifagić (Esad) Adis – 626 KM

Arifagić (Esad) Haris – 203 KM

Arifagić (Ibrahim) Haris, Aida i Mela – 200 CHF

Arifagić (Kemal) Edin – 300 KM

Arifagić (Mesud) Edhem – 313 KM

Arifagić Adem – 100 CHF

Arifagić Adem – 100 KM

Arifagić Avdija – 100 KM

Arifagić Derviša – 313 KM

Arifagić Fikret, Adisa, Emin i Almina – 200 KM

Arifagić Hakija i Dinka – 200 EURA

Arifagić Hatemina i Fikreta – 150 KM

Arifagić Kelima – 100 KM

Arifagić Muhamed – 100 KM

Arnautović (Safet) Dževad – 50 EURA

Arnautović Mustafa – 400 KM

Arnautović Safet/Sajo – 100 EURA

Avdić Muhamed (Brčko) – 100 EURA

Avdić Sejada – 50 KM

Babić Šemso – 100 EURA

Bahonjić (Sefer) Husein – 500 KM

Bahonjić Edin – 100 EURA

Bahonjić Refika – 200 EURA

Bahonjić Sefer – 50 KM

Bešić – Travančić Rasima – 50 EURA

Bešić (Adem) Nedžad – 100 KM

Bešić (Arif) Rahima – 100 EURA

Bešić (Esad) Armina – 50 EURA

Bešić (Ilijaz) Mirhet – 100 EURA

Bešić (Kadir) Sakib – 100 KM

Bešić (Mahmut) Edhem – 100 KM

Bešić (rođ. Blažević) Medina – 50 CHF

Bešić (rođ. Čirkin) Refika pred duše rah. roditelja Čirkin Hamdije i Džemile – 100 EURA

Bešić (Semir) Emir – 200 KM

Bešić Eniz – 100 KM

Bešić Fatima za sebe i pred dušu rah. Supruga Bešić Muharema – 200 KM

Bešić Ilijaz i Zulfija – 100 EURA

Bešić Rahim – 50 EURA

Bešić Seida – 50 EURA

Bešlagić Hilmija – 200 KM

Bešlagić Murfeta i Halid pred duše rah. Jusufa i Murfete – 500 KM

Bešlagić Naima/Naja – 50 EURA

Blažević (Husein) Derviš i Senadin – 200 EURA

Blažević (Jasmin) Vildan – 100 EURA

Blažević (Jusuf) Jasmin/Asko – 100 EURA

Blažević Esad – 100 CHF

Blažević Mirsad – 100 CHF

Blažević Muhamed – 100 CHF

Blažević Musema – 100 KM

Blažević Nasiha – 300 KM

Blažević Sebiha i Šemsa pred dušu rah. roditelja Blažević Alije i Mine – 100 EURA

Brkić (Hasan) Sulejman – 20 EURA

Čaučević Mesud i Subhija – 100 EURA

Čaušević Adnan – 50 KM

Čaušević Elvedin – 50 EURA

Čejvanović Admir (Velika Kladuša) – 50 EURA

Cerić Mirsad – 50 KM

Čirkin Salih – 100 KM

Ćustić Fadil i Merima – 100 EURA

Ćustić Sanja – 100 KM

Dada – CH – 100 KM

Damaž Ahmad – 100 KM

Demirović Adnan i Jasmina – 100 EURA

Denić Džemal pred duše rah. roditelja Denić Aziza i Nure – 200 KM

Denić Elvira – 50 KM

Denić Husnija – 100 KM

Denić Muhiba – 50 EURA

Denić Nihad i Enisa – 200 EURA

Denić Zuhra – 50 EURA

Deumić (rođ. Bešić) Muharema pred dušu rah. oca Bešić Muharema – 50 EURA

Deumić (rođ. Bešić) Muharema pred dušu rah. svekra Deumić Avde – 50 EURA

Deumić (rođ. Ćustić) Edisa – 100 KM

Deumić Ifeta – 100 EURA

Deumić Nihad – 20 EURA

Deumić Rasima pred duše rah. Deumić Arifa i Hatidže – 50 EURA

Deumić Rasima pred duše rah. roditelja Forić Rame i Fadile – 100 EURA

Draganović Šefik i Mihriba – 100 EURA

Džakulić Aladin (Stijena) – 70 EURA

Elezović Besim i Ismeta – 300 USD

Fazlić Kemal i Nerma – 250 KM

Forić (Muharem) Osme – 50 EURA

Forić Lutva – 100 USD

Garibović Latif – 100 EURA

Grbić (rođ. Forić) Edita – 100 EURA

Grozdanić Abaz i Zilha – 100 KM

Grozdanić Behlil – 200 KM

Hadžić (rođ. Kararić) Izeta pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 300 USD

Hamzić Suad (Janja) – 50 EURA

Hankić hadži Asima – 250 KM

Hankić Nedžad i Jasmina – 250 KM

Hasanović Elvira i Šahman – 50 EURA

Hodžić Amel – 200 KM

Hodžić Hikmet – 200 KM

Hrnić Senad – 200 KM

Hukić Abdulah – 50 KM

Huremović H. – 200 KM

Huremović Hajrija – 100 KM

Huremović Hasan – 150 CHF

Hušić Smajil – 200 KM

Huskić Hamid i Šaha – 100 KM

Huskić Zlatka – 100 KM

Ikanović Mirzet i Asima – 150 EURA

Imeri Fatima – 300 KM

Islamagić Enver i Alma (Ključ) – 100 EURA

Itaj Egzana za sebe i pred dušu rah. mame Bajrami Derviše – 500 KM

Jakupović Aida i Mahmut – 300 KM

Jakupović Fahrudin – 100 KM

Jakupović hadži Džehva – 300 KM

Jakupović Halida – 100 KM

Jakupović Haris – 100 CHF

Jakupović Mevludin/Melko – 50 KM

Jakupović Midhet/Midho – 300 KM

Jakupović Sabahudin i Meliha – 200 KM

Jaskić Halima – 50 EURA

Joldić (Senad i Adisa) Rejjan – 100 EURA

Jovičić Mile – 100 KM

Jusufagić (Husein) hadži Hasan – 300 KM

Kadirić Aladin i Edita – 300 USD

Kahrimanović Saliha i Osman za sebe i pred duše rah. roditelja – 100 EURA

Kapetanović – Klisura Neira – 500 KM

Kapetanović Asima, Admir, Sabiha, Mirza, Medin, Medina – 600 KM

Kapetanović Enver i Zuhra – 200 KM

Kapetanović Sabiha pred duše rah. roditelja Nasić Nazmije i Arzije – 200 KM

Karabašić Jasmin i Mina – 100 KM

Karagić Zuhra, Hasan i Almina – 150 EURA

Karić Sakib (Palanka – Brčko) – 50 EURA

Katica Sabahudin i Elada – 50 EURA

Katica Sabahudin i Elada pred dušu rah. Eladinog oca Mehmedagić Emsuda – 50 EURA

Kenjar Hasan – 200 KM

Khalaf Ibrahim (Qamischli – Sirija) – 50 EURA

Kišmetović Dženan (Cazin) – 30 EURA

Ključanin Fikreta/Fikra – 200 EURA

Krasniqi Izair (Prizren – Kosovo) – 50 EURA

Kulašić (Abaz) Adem – 50 EURA

Kulašić Almira pred duše rah. roditelja Bajramović Hamdije i Sabile – 100 EURA

Kulašić Dževad – 200 KM

Kulašić Jasmin/Japa – 250 EURA

Kusuran Enes i Senada – 100 EURA

Loznica (rođ. Forić) Medina – 50 EURA

Mahić (Husein) Mirhad – 100 EURA

Mahić hadži Zijad – 50 EURA

Mehmedagić (Derviš) Ferid/Leka – 100 EURA

Mehmedagić (Derviš) Muhamed, Asima, Mersad i Alma – 300 EURA

Mehmedagić (Hasan) Arif – 100 EURA

Mehmedagić (Husein) Enes – 100 KM

Mehmedagić (Sejdo) Mina – 50 EURA

Mehmedagić Elvir i Dalila – 200 EURA

Mehmedović Salko i Senada – 50 KM

Memić Amel (Travnik) – 20 EURA

Memić Zahid i Amra (Stijena – Cazin) – 100 EURA

Menković Husein – 100 KM

Menković Šuhra – 300 KM

Menković Šuhra pred dušu rah. supruga Menković Vasifa – 200 KM

Mervan Emsada – 200 KM

Mršić Suada – 100 KM

Mujagić Kasim – 100 KM

Mujkanović (Muharem) Ahmet – 150 EURA

Mujkanović Ajdin – 50 EURA

Mujkanović Ajša – 100 KM

Mujkanović Amir – 100 CHF

Mujkanović Bejza – 50 EURA

Mujkanović hadži Eniz pred duše rah. roditelja – 100 KM

Mujkić (rođ. Sivac) Džemila – 50 EURA

Muminhodžić (Rifet) Nihad/Rapan – 50 EURA

Murtić Halid – 600 KM

Mušanović (rođ. Arifagić) Tanija pred dušu rah. supruga Mušanović Huseina – 300 KM

Mustafić Mensur (Živinice) – 50 EURA

N.N. – 100 EURA

N.N. – 100 EURA

N.N. – 100 EURA

N.N. – 20 KM

N.N. – 200 EURA

N.N. – 200 KM

N.N. – 200 KM

N.N. – 50 EURA

N.N. – 50 KM

N.N. – 50 KM

Necmetin Hatip – 200 EURA

Nukić Dino – 200 EURA

Od djece pred duše rah. roditelja Jakupović Idriza i Hatidže – 500 KM

Od familije Limmer – 200 EURA

Okić Jasmin – 100 KM

Omerbašić Elvir i Raza – 100 EURA

Omerbašić Elvira – 100 EURA

Omerbašić Latif – 100 EURA

Omerović Esed i Albina sa familjom – 150 EURA

Oraščanin Dževad (Bosanska Krupa) – 60 EURA

Oruč (Derviš) Salih – 50 EURA

Oruč (Salih) Derviš – 50 EURA

Oruč (Salih) Husein – 100 EURA

Oruč (Salih) Miralem – 50 KM

Paratušić Esad pred duše svoji rah. – 100 KM

Paratušić Fatima pred duše svojih rah. – 100 KM

Petrović Nikola – 100 KM

Prusac Armin – 50 EURA

Pulić Esad i Refika – 100 EURA

Redžepi Fatima – 100 KM

Šahbaz Fate i Muhamed – 100 CHF

Saldumović Halima – 300 KM

Saleš Kelima – 100 EURA

Saračević (Denis) Ema pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 100 USD

Sinanagić Fehim – 200 CHF

Sivac Anel – 100 KM

Sivac Ekrem i Bahra – 100 EURA

Sivac Mehmed i Emina – 100 KM

Sivac Senad – 100 KM

Softić Sejad i Indira – 50 KM

Supruga od rah. Bešić Ismeta pred njegovu dušu – 50 EURA

Sušić (Hasan) Azra – 100 EURA

Sušić (Hasan) Emira – 100 EURA

Sušić (Hasan) Ermin – 100 EURA

Sušić Hajra – 100 EURA

Sušić Mirsad – 200 EURA

Tadžić (Safet) Sulejman – 340 KM

Tadžić Hamdija i Sada – 200 EURA

Talić Ajdin – 300 USD

Terzić Alen – 50 KM

Terzić Said – 200 EURA

Trnjanin Refik – 100 KM

Turković Fikret/Kemo za sebe i pred dušu rah. majke Paratušić Rife – 100 EURA

Velić (Mustafa) Salih – 300 KM

Velić Kelima pred duše rah. roditelja i braće šehida – 300 KM

Zejnić Alejna i Mesić Emil – 50 EURA

Zejnić Nelis i Elvedina – 50 EURA

Zukanović (Nermin) Ela pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 100 USD

Zulić Halima – 50 EURA

Žerić (Karanfil) Šefik – 100 KM

Molimo Allaha dž.š. da radovi u Mutničkoj džamiji proteknu u najboljem mogućem redu, da svi budemo time zadovoljni, te da Allah dž.š. ukabuli i nagradi sve one koji na bilo koji način budu dali svoj doprinos u tom pogledu. Neka vam je svima, RAMAZAN ŠERIF MUBAREK OLSUN. Amin

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.