RADOVI U MUTNIČKOJ DŽAMIJI, SPISAK 27 VAKIFA I 129 DONATORA

Dana, 05. 02. 2024. godine otpočeti su radovi u Mutničkoj džamiji. Nakon postavljanja skele, krenulo je se sa radovima na termoizolaciji kupola i plafona. Sama činjenica da samo velika kupola ima 240 m2, te tri male kupole 60 m2, ne računajući plafon oko kupola, dovoljno govori da je riječ o velikom i zahtjevnom poslu, ali hvala Allahu radovi svakim danom napreduju.

Naime, nakon urađene termoizolacije, trenutno je u završnoj fazi postavljanje glet mase na kupolama i plafonu, nakon čega će se nekoliko dana sačekati da se kupola osuši kako bi se mogla ako Bog da uraditi kaligrafija i ornamentika – ukrašavanje velike kupole.

Također, prije nekoliko dana klupice za prozore u džamiji su urađene te je jedan broj klupica već i postavljen. Naravno, nakon svih spomenutih radova, planirano je Mutničku džamiju i cjelokupnu očistiti.

S toga, ukoliko neko ima želju da donira novac u spomenute radove i time pomogne da Mutnička džamija, koja je ujedno i centralna džamija na području Medžlisa IZ-e Kozarac, bude svima nama ako Bog da još ljepša i urednija, mogu svoja novčana sredstva uplatiti na sljedeće načine:

-Kod blagajnika Tarika Arifagića
(066 209 157)

-Kod imama Jasmin-ef. Glamočanina
(062 907 112)

27 VAKIFA ZA RADOVE U MUTNIČKOJ DŽAMIJI:

Arifagić (Sejfo) Esad – 1.095 KM

Arnautović hadži Husein i hadži Seida – 1.000 KM

Bešić (Hajrudin) Omar – 1.000 KM

Bešić Sabina pred dušu rah. roditelja Mujkanović Osmana i Mejre – 1.000 KM

Bešić Sabina pred dušu rah. supruga Bešić (Derviš) Rifeta – 1.000 KM

Čirkić – Alić Nijaz i Maida – 1.500 KM

Ćustić (Dedo) Dijaz pred dušu rah. oca Dede – 550 EURA

Ćustić (Dedo) Dijaz, Mia i Vito – 550 EURA

Hadžić (Faik) Denis – 1.000 EURA

Hodžić (Hasan) Ismet – 1.500 EURA

Hušidić Fidosa – 1.000 KM

Hušidić Fidosa pred duše rah. brata Hušidić Hasana i rah. sestre Šanta Šefke – 1.000 KM

Hušidić Fidosa pred duše rah. roditelja Jusufa i Fazile – 1.000 KM

Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj – 10.000 NOK

Jaskić hadži Asim i hadži Mirzeta – 1.000 KM

Kulašić Osman i Ismeta – 1.000 KM

N.N. – 1.000 KM

Omerbašić Danijel i Emina – 600 EURA

Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda – 550 EURA

Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda pred dušu rah. majka Garibović Zejne – 550 EURA

Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda pred dušu rah. oca Garibović Sejde – 550 EURA

Softić (Sefer) Ismeta – 1.000 KM

Softić Ismeta pred dušu rah. Softić (hadži Ćamil) Esme – 1.000 KM

Turkanović (Nurhudin) Denis – 1.000 KM

Turkanović (Nurhudin) Elvis – 1.000 KM

Turkanović (Šero) Nurhudin – 1.000 KM

Turkanović Rahima i Irfan pred duše rah. Irfanovih roditelja Turkanović Husejina i Đule – 1.000 KM

NAPOMENA: Onima koji su dali ili budu dali donaciju u iznosu 1.000 KM i više, uručit će se vakufnama od strane Vakufske direkcije u Sarajevu. Dodjela vakufnama vakifima bit će ako Bog da upriličena na programu ‘’Večer Kur’ana i vakifa’’, koji će se održati 28. 07. 2024. godine.

129 DONATORA ZA RADOVE U MUTNIČKOJ DŽAMIJI:

Adžemović Adil i Asma – 100 EURA

Alić Fikret – 100 KM

Alihodžić Elvis i Mersiha – 100 EURA

Alihodžić Mirzeta – 50 EURA

Arifagić (Esad) Adis – 626 KM

Arifagić (Esad) Haris – 203 KM

Arifagić (Ibrahim) Haris, Aida i Mela – 200 CHF

Arifagić (Kemal) Edin – 300 KM

Arifagić (Mesud) Edhem – 313 KM

Arifagić Adem – 100 KM

Arifagić Derviša – 313 KM

Arifagić Fikret, Adisa, Emin i Almina – 200 KM

Arifagić Hakija i Dinka – 200 EURA

Arifagić Hatemina i Fikreta – 150 KM

Arifagić Kelima – 100 KM

Arnautović (Safet) Dževad – 50 EURA

Arnautović Mustafa – 400 KM

Arnautović Safet/Sajo – 100 EURA

Bahonjić Sefer – 50 KM

Bešić – Travančić Rasima – 50 EURA

Bešić (Adem) Nedžad – 100 KM

Bešić (Esad) Armina – 50 EURA

Bešić (Kadir) Sakib – 100 KM

Bešić (Mahmut) Edhem – 100 KM

Bešić (rođ. Blažević) Medina – 50 CHF

Bešić Ilijaz i Zulfija – 100 EURA

Bešić Rahim – 50 EURA

Bešić Seida – 50 EURA

Bešlagić Hilmija – 200 KM

Bešlagić Murfeta i Halid pred duše rah. Jusufa i Murfete – 500 KM

Bešlagić Naima/Naja – 50 EURA

Blažević (Jasmin) Vildan – 100 EURA

Blažević (Jusuf) Jasmin/Asko – 100 EURA

Blažević Esad – 100 CHF

Blažević Mirsad – 100 CHF

Blažević Musema – 100 KM

Blažević Sebiha i Šemsa pred dušu rah. roditelja Blažević Alije i Mine – 100 EURA

Brkić (Hasan) Sulejman – 20 EURA

Čaučević Mesud i Subhija – 100 EURA

Čaušević Adnan – 50 KM

Čaušević Elvedin – 50 EURA

Cerić Mirsad – 50 KM

Ćustić Sanja – 100 KM

Denić Elvira – 50 KM

Denić Husnija – 100 KM

Denić Muhiba – 50 EURA

Denić Zuhra – 50 EURA

Deumić (rođ. Ćustić) Edisa – 100 KM

Draganović Šefik i Mihriba – 100 EURA

Elezović Besim i Ismeta – 300 USD

Forić (Muharem) Osme – 50 EURA

Forić Lutva – 100 USD

Garibović Sabiha – 500 CAD

Grbić (rođ. Forić) Edita – 100 EURA

Grozdanić Abaz i Zilha – 100 KM

Grozdanić Behlil – 200 KM

Hadžić (rođ. Kararić) Izeta pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 300 USD

Hankić hadži Asima – 250 KM

Hankić Nedžad i Jasmina – 250 KM

Hrnić Senad – 200 KM

Hukić Abdulah – 50 KM

Hušić Smajil – 200 KM

Huskić Zlatka – 100 KM

Itaj Egzana za sebe i pred dušu rah. mame Bajrami Derviše – 500 KM

Jakupović Fahrudin – 100 KM

Jakupović hadži Džehva – 300 KM

Jakupović Halida – 100 KM

Jakupović Mevludin/Melko – 50 KM

Jaskić Halima – 50 EURA

Joldić (Senad i Adisa) Rejjan – 100 EURA

Jusufagić (Husein) hadži Hasan – 300 KM

Kadirić Aladin i Edita – 300 USD

Kapetanović – Klisura Neira – 500 KM

Kapetanović Asima, Admir, Sabiha, Mirza, Medin, Medina – 600 KM

Kapetanović Enver i Zuhra – 200 KM

Kapetanović Sabiha pred duše rah. roditelja Nasić Nazmije i Arzije – 200 KM

Katica Sabahudin i Elada – 50 EURA

Katica Sabahudin i Elada pred dušu rah. Eladinog oca Mehmedagić Emsuda – 50 EURA

Kenjar Hasan – 200 KM

Kulašić (Abaz) Adem – 50 EURA

Kulašić Dževad – 200 KM

Kusuran Enes i Senada – 100 EURA

Loznica (rođ. Forić) Medina – 50 EURA

Mahić (Husein) Mirhad – 100 EURA

Mahić hadži Zijad – 50 EURA

Mehmedagić (Derviš) Ferid/Leka – 100 EURA

Mehmedagić (Derviš) Muhamed, Asima, Mersad i Alma – 300 EURA

Mehmedagić (Hasan) Arif – 100 EURA

Mehmedagić (Husein) Enes – 100 KM

Mehmedagić (Sejdo) Mina – 50 EURA

Menković Husein – 100 KM

Menković Šuhra – 300 KM

Menković Šuhra pred dušu rah. supruga Menković Vasifa – 200 KM

Mršić Suada – 100 KM

Mujagić Kasim – 100 KM

Mujkanović Ajša – 100 KM

Mujkanović Bejza – 50 EURA

Mujkić (rođ. Sivac) Džemila – 50 EURA

Muminhodžić (Rifet) Nihad/Rapan – 50 EURA

N.N. – 100 EURA

N.N. – 20 KM

N.N. – 50 EURA

N.N. – 50 KM

N.N. – 50 KM

Necmetin Hatip – 200 EURA

Okić Jasmin – 100 KM

Omerbašić Elvir i Raza – 100 EURA

Omerbašić Elvira – 100 EURA

Omerbašić Latif – 100 EURA

Oruč (Derviš) Salih – 50 EURA

Oruč (Salih) Derviš – 50 EURA

Oruč (Salih) Miralem – 50 KM

Oruč Husein – 100 EURA

Pulić Esad i Refika – 100 EURA

Saldumović Halima – 300 KM

Saračević (Denis) Ema pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 100 USD

Sivac Anel – 100 KM

Sušić (Hasan) Azra – 100 EURA

Sušić (Hasan) Emira – 100 EURA

Sušić (Hasan) Ermin – 100 EURA

Tadžić Hamdija i Sada – 200 EURA

Terzić Alen – 50 KM

Trnjanin Refik – 100 KM

Velić (Mustafa) Salih – 300 KM

Zejnić Alejna i Mesić Emil – 50 EURA

Zejnić Nelis i Elvedina – 50 EURA

Zukanović (Nermin) Ela pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 100 USD

Zulić Halima – 50 EURA

Žerić (Karanfil) Šefik – 100 KM

Molimo Allaha dž.š. da radovi u Mutničkoj džamiji proteknu u najboljem mogućem redu, da svi budemo time zadovoljni, te da Allah dž.š. ukabuli i nagradi sve one koji na bilo koji način budu dali svoj doprinos u tom pogledu.

Amin

Jasmin ef. Glamočanin

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.