RADOVI U MUTNIČKOJ DŽAMIJI, SPISAK VAKIFA I DONATORA

Dana, 05. 02. 2024. godine otpočeti su radovi u Mutničkoj džamiji. Nakon postavljanja skele, krenulo je se sa radovima na termoizolaciji kupola i plafona od strane firme ‘’Amir Gradnja s.p. Kozarac”, čiji je vlasnik Amir Sivac.

Pored spomenutih radova, planirano je da se postave klupice na 32 prozora, koliko ih i ima u džamiji.

Također, imajući u vidu da je skela postavljena do vrha velike kupole čija visina iznosi 16 metara, planirano je da se u kupoli uradi i kaligrafija.

Kaligrafiju će ako Bog da uraditi Munib Bosnevi Obradović, koji je zasigurno najbolji kaligraf u historiji Bošnjaka, a čiji kaligrafski radovi krase između ostalog i sahat-kulu iznad harema Kabe u Mekki.

Naravno, nakon svih spomenutih radova, planirano je Mutničku džamiju i cjelokupnu očistiti.

S toga, ukoliko neko ima želju da donira novac u spomenute radove i time pomogne da Mutnička džamija, koja je ujedno i centralna džamija na području Medžlisa IZ-e Kozarac, bude svima nama ako Bog da još ljepša i urednija, mogu svoja novčana sredstva uplatiti na sljedeće načine:

 • Kod blagajnika Tarika Arifagića
  (066 209 157)
 • Kod imama Jasmin-ef. Glamočanina
  (062 907 112)

VAKIFI ZA RADOVE U MUTNIČKOJ DŽAMIJI :

 • Arnautović hadži Husein i hadži Seida – 1.000 KM
 • Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj – 10.000 NOK
 • Jaskić hadži Asim i hadži Mirzeta – 1.000 KM
 • N.N. – 1.000 KM
 • Omerbašić Danijel i Emina – 600 EURA
 • Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda – 550 KM
 • Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda pred duše rah. roditelja Garibović Sejde i Zejne – 550 EURA
 • Softić (Sefer) Ismeta – 1.000 KM
 • Softić Ismeta pred dušu rah. Softić (hadži Ćamil) Esme – 1.000 KM
 • Turkanović (Nurhudin) Denis – 1.000 KM
 • Turkanović (Nurhudin) Elvis – 1.000 KM
 • Turkanović (Šero) Nurhudin – 1.000 KM
 • Turkanović Rahima i Irfan pred duše rah. Irfanovih roditelja Turkanović Husejina i Đule – 1.000 KM

NAPOMENA: Onima koji su dali ili koji budu dali donaciju u iznosu 1.000 KM i više, uručit će se vakufnama od strane Vakufske direkcije u Sarajevu. Dodjela vakufnama vakifima bit će ako Bog da upriličena na programu “Večer Kur’ana i vakifa”, koji će se održati 28. 07. 2024. godine.

DONATORI ZA RADOVE U MUTNIČKOJ DŽAMIJI :

 • Adžemović Adil i Asma – 100 EURA
 • Alić Fikret – 100 KM
 • Arifagić (Ibrahim) Haris, Aida i Mela – 200 CHF
 • Bahonjić Sefer – 50 KM
 • Bešić – Travančić Rasima – 50 EURA
 • Bešić (Adem) Nedžad – 100 KM
 • Bešić (Kadir) Sakib – 100 KM
 • Bešić (rođ. Blažević) Medina – 50 CHF
 • Bešlagić Murfeta i Halid pred duše rah. Jusufa i Murfete – 500 KM
 • Bešlagić Naima/Naja – 50 EURA
 • Blažević (Jasmin) Vildan – 100 EURA
 • Blažević (Jusuf) Jasmin/Asko – 100 EURA
 • Brkić (Hasan) Sulejman – 20 EURA
 • Čaušević Adnan – 50 KM
 • Cerić Mirsad – 50 KM
 • Denić Elvira – 50 KM
 • Denić Muhiba – 50 EURA
 • Denić Zuhra – 50 EURA
 • Deumić (rođ. Ćustić) Edisa – 100 KM
 • Draganović Šefik i Mihriba – 100 EURA
 • Grozdanić Behlil – 200 KM
 • Hankić hadži Asima – 250 KM
 • Hankić Nedžad i Jasmina – 250 KM
 • Hukić Abdulah – 50 KM
 • Jakupović hadži Džehva – 300 KM
 • Jakupović Halida – 100 KM
 • Jusufagić (Husein) hadži Hasan – 300 KM
 • Kapetanović – Klisura Neira – 500 KM
 • Kusuran Enes i Senada – 100 EURA
 • Mahić (Husein) Mirhad – 100 EURA
 • Mahić hadži Zijad – 50 EURA
 • Mehmedagić (Derviš) Ferid/Leka – 100 EURA
 • Mehmedagić (Hasan) Arif – 100 EURA
 • Mehmedagić (Husein) Enes – 100 KM
 • Mehmedagić (Sejdo) Mina – 50 EURA
 • Mujkanović Ajša – 100 KM
 • Mujkanović Bejza – 50 EURA
 • Mujkić (rođ. Sivac) Džemila – 50 EURA
 • Muminhodžić (Rifet) Nihad/Rapan – 50 EURA
 • N.N. – 100 EURA
 • N.N. – 20 KM
 • N.N. – 50 EURA
 • Okić Jasmin – 100 KM
 • Omerbašić Elvir i Raza – 100 EURA
 • Omerbašić Elvira – 100 EURA
 • Omerbašić Latif – 100 EURA
 • Saldumović Halima – 300 KM
 • Sivac Anel – 100 KM
 • Tadžić Hamdija i Sada – 200 EURA
 • Zulić Halima – 50 EURA

Molimo Allaha dž.š. da radovi u Mutničkoj džamiji proteknu u najboljem mogućem redu, da svi budemo time zadovoljni, te da Allah dž.š. ukabuli i nagradi sve one koji na bilo koji način budu dali svoj doprinos u tom pogledu.

Amin

Jasmin ef. Glamočanin

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.