Izvještaj o završenoj akciji i lista donatora

Zadnjih par mjeseci pratili smo akciju izgradnje puta do Ćamilovog na Krčevinama.

Objavili smo par priloga o ovoj inicijativi a kako smo i obećali po završetku akcije, objavljujemo izvještaj sa listom svih učesnika.

Lista učesnika:

1. Hodžić Mehmed (Meho) 1.000,00 KM
2. Turkanović Nurko 1.000,00 KM
3. Mehmedagić Jasmin i Muho (Ćamilov) 1.000,00 KM
4. Mehmedagić Zlatan 500,00 KM
5. Alihodžić Adem 500,00 KM
6. Jakupović Elvis Ello 500,00 KM
7. Forić Senad 500,00 KM
8. Majdanac Hamed Zifa 400,00 KM
9. Balić Eso 400,00 KM
10. Mujkanović Izet Izo 300,00 KM
11. Turkanović Elvis 200,00 KM
12. Turkanović Denis 200,00 KM
13. Turkanović Dino 200,00 KM
14. Denić Nihad 200,00 KM
15. Arifagić Mirsad 200,00 KM
16. Hodžić Bejdo 100,00 KM
17. Hodžić Meho 100,00 KM
18. Jakupović Edin (Paljevina) 200,00 KM
19. Paratušić Edin Edo 200,00 KM
20. Balić Husein (Nein) 200,00 KM
21. Hodžić Sejdo i Sead 200,00 KM
22. Huskić Selim 100,00 KM
23. Dergić Sakib 100,00 KM
24. Bešić Mehmed (Meho) 100,00 KM
25. Blažević Ramiz 100,00 KM
26. Jakupović Nihad (Niho) 100,00 KM
27. Mandžukić Nijaz 100,00 KM
28. Nakić Mesud (Ćećin) 100,00 KM
29. Blažević Smajo (Josma) 100,00 KM
30. Mehmedagić Muho ( Ćamilov) 100,00 KM
31. Blažević Ervin (Švabo) 50,00 KM
32. Paratušić Ramo 50,00 KM
33. Jusović Nihad 50,00 KM
34. Jusović Ibrahim 50,00 KM
35. Arifagić Ibrahim (Baja Hamedov) 600,00 KM
36. Krkić Sudo (Mušan) 100,00 KM
37. Huremović Bijeli 100,00 KM
38. Duračak Neno 100,00 KM
39. Jakupović Šurda 200,00 KM
40. Muminhodžić Ismet (Car) 100,00 KM
41. Balić Fikret 100,00 KM
42. Kusuran Zijad 100,00 KM
43. Majdanac Rifet 200,00 KM
44. Karabašić Besim 100,00 KM
45. Blažević Ermin 100,00 KM
46. Hadžić Dedo 500,00 KM
47. Mehmedagić Raif 200,00 KM
48. Ibrić Hasan 50,00 KM
49. Mandžukić Eljo i Refija 200,00 KM
50. Fungo Seka 50,00 KM
51. Demirović 50,00 KM
52. Huremović Hasan (Haća) 200,00 KM
53. Mehmedagić Hemed (Hafin) 100,00 KM
54. Balić Ale 50,00 KM
55. Bešić Muharem (Hare) 200,00 KM
56. Huskić Emira i Senad 200,00 KM
57. Filović Mirsad (Majk) 340,00 KM
58. Hodžić Salja (Husar) 100,00 KM
59. Huremović Budo 50,00 KM
60. Hodžić Armin (Nanin) 100,00 KM
61. Hukić Hajrudin 50,00 KM
62. Čaušević Subhija Mesud 53,00 KM
63. Menković Huse 50,00 KM

13.543,00 KM

1. Karabašić Edin (Čućin) 50,00 €
2. Đonlagić Sabit 100,00 €
3. Šalji Zait 50,00 €
4. Bahonjić Ibro 100,00 €
5. Kapetanović Enes 50,00 €
6. Paratušić Salih (Salja) 50,00 €
7. Karabašić Eno 100,00 €
8. Karabašić Kemal 100,00 €
9. Karabašić Armin (Beri) 50,00 €
10. Haskić Sefer 50,00

700,00 € Pretvoreno 1.361,50 KM

Ukupno 14.904,50 KM

Troškovi:

Nasip Gruban 10.120,00 KM
Valjanje i planiranje puta sa dodatnim nasipom 3.920,00 KM

Ukupno troškova 14.040,00 KM
Ostalo za daljnje radove 864,50 KM ;
Radove na razgrtanju materijala u količini od 450 m3 su odradili Majdanac Hamed sa traktorom i Nedžad Hodžić

Pomoć u raspoređivanju kamiona sa nasipom i organizacije hrane učestvovali su Mirsad Mahić i Fikret Alić.

Organizacija posla, iskop i planiranje odvodnih kanala, postavljanje presjeka za odvod vode Hase Hodžić.

Plan za dalje radove: Postavljanje određenih ćuprija- mostova i dodatnih odvodnih kanala.

Sljedeći cilj: asfaltiranje ovog puta u dužini od 600 metara.

Ovom prilikom, još jednom se zahvaljujemo svim učesnicima ove akcije, koji su na bilo koji način doprinijeli da se ona uspješno realizuje. Hvala Vam i nadamo se da ćemo uspjeti u našim željama.

Budimo optimisti, vidimo se na Ćamilovom!

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.