Pobjeda za historiju: Dan kada je Armija RBIH oslobodila Vlašić

Armija RBiH je na današnji dan prije 28 godina okončala vojnu operaciju oslobađanja šireg platoa planine Vlašić.

Oslobođena je teritorija površine 100 kilometara kvadratnih, pri čemu je najznačajnije bilo oslobađanje platoa Galice na kome se nalazi poznati televizijski relej.

“Na Vlašiću se vijori zastava Republike BiH dimenzija”, izvijestili su bh. mediji u trenutku kada su jedinice Armije RBiH oslobodile Vlašić.

“Naši borci i starješine pokazali su na tom bojištu vrhunsku ratnu vještinu ali i lukavstvo. Zbog toga su sve naše aktivnosti na Vlašiću bile iznenađujuće za agresora pošto smo ga tukli na onim mjestima gdje se najmanje nadao da će biti tučen”, zapisao je u svom izvještaju komandant 7.

Oslobađanje Vlašića bilo je prekretnica koja je omogućila operacije koje su rezultirale spajanjem dva krajiška korpusa, 7. korpusa koji je predvodio Alagić i 5. koji je predvodio Atif Dudaković.

Jedinice 7. korpusa Armije BiH započele su vojnu operaciju oslobađanja šireg platoa planine Vlašić četiri dana ranije, 20. marta.

Bila je to jedna je od najveličanstvenijih pobjeda Armije RBiH. Pripreme su vršene na visinama preko 1500 metara, u vrlo teškim meterološkim uslovima uz snježne oluje. Snijeg je već tada bio viši od 130 cm.

Naročit značaj Vlašićke operacije proizilazi iz činjenice da je bila izraz višeg stepena razvoja Armije RBiH kada je bilo moguće na izabranom pravcu za ofanzivna dejstva, grupisati snage iz više korpusa da po jedinstvenom planu, pod neposrednom komandom komandanta 7. korpusa generala Mehmeda Alagića, izvedu podvig.

Vlašićka operacija je imala strateški značaj u pogledu potvrđivanja visokog borbenog morala a time i borbene sposobnosti Armije RBiH. Po osnovu rezultata te operacije, dodatno je ojačan visok borbeni moral cijele Armije RBiH i svih patriota.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.