Pravni stručnjak tvrdi: Mora se donijeti sud o idejama i učenju Svetog Save, a ne o onome ko ih je javno obznanio

Oni koji provode bilo koji oblik postupka protiv hafiza Amira Mahića dovede sebe u poziciju da preuzimaju obavezu da javnosti odgovore na pitanje: “da li su ideje i učenje Svetog Save progresivni ili destruktivni, da li promoviraju i afirmišu toleranciju, uvažavanje i priznavanje drugog i drugačijeg, da li podstiču na dobro ili zlo?”.

Poruka je to pravnog stručnjaka Sifeta Kukuruza, koji ističe da ako je hafiz Amir Mahić javno ustvrdio da su takve ideje destruktivne i štetne, onda neko ko sudi o takvim izjavama, nakon provedene analize mora javno obznaniti jesu li one tačne ili ne i da li se mogu potkrijepiti konkretnim tvrdnjama Svetog Save.

“Ovdje se mora donijeti sud o idejama i učenju Svetog Save, a ne sud o onome ko je te ideje javno obznanio. Ako su takvo učenje i ideje humanistički i civilizacijski prihvatljive, onda je hafiz Amir Mehić pogriješio, ali ako nisu, onda neko zasigurno vrši i provodi nepravdu prema onome ko je izrekao istinu. U konačnici, ako su iznesene tvrdnje osnovane i činjenično dokazive, onda neko ko osuđuje hafiza Amira Mahića čini uslugu zlu, spašava zlo od javnog razotkrivanja i istovremeno žrtvu tog zla osuđuje i kori. I naravno, svjesno ili ne, žrtvu čini nespremnom za novo zlo”, ističe Kukuruz.

Dodaje da “javnost, a prije svega Bošnjaci muslimani, imaju pravo od svoje uleme zatijevati i dobiti odgovor na pitanje da li učenje Svetog Save sadrži sljedeće ideje: ‘Proklinjem zvani Kuran, odnosno čitav spis Moamedov, koji laže kad govori da ga je arhangel Gavrilo njemu sneo’. ‘Proklinjem i samu Meku i svu okolinu njenu. I sedam kamenova što su ih Sracini tamo bacili na hrišćane. I svaku molitvu i službu i običaje njihove’. “Iznad svega proklinjem boga Moamedova, za koga kaže da je samo on bog'”.

“Ako su ove tvrdnje tačne i ako su Šehidska obilježlja u Kozarcu i širom Bosne i Hercegovine rezultat takvog učenja i takvih retrogradnih ideja, onda svaki Bošnjak musliman koji želi da uživa pravo na život, u slobodi i dostojanstvu, ima obavezu biti hafiz Amir Mahić. Ne prihvatam i ne podržavam da se osuđuju oni koji osuđuju ideje i učenja sadržana u naprijed navednim citatima. Osuđujem one koji osuđuju onoga ko je Bošnjacima muslimanima ukazao na takvu opasnost. Oni koji osuđuju onoga ko je ukazao na takvu opasnost, osuđuju na propast narod za koji su pred Bogom odgovorni. Bog od ljudi, a posebno onih koji vjeruju, traži da se ne bacaju vlastitim rukama u propast.
Bošnjaci muslimani će kroz ovaj proces dobiti jasan odgovor o stanju vlastitog duha i svijesti, ali i duhovnom stanju uleme koja ih predvodi, a takva spoznaja je, bez obzira kakva bila, dobra za njihovu budućnost. Makar, za budućnost onih koji vjeruju da imaju pravo na budućnost”, ističe Kukuruz.

Dodaje da osuđivati onoga ko ukazuje na opasnost i koji drugima nikada nije predstavljao opasnost, predstavlja opasnost za opstanak bošnjačkog naroda, bez obzira da li se njegovi pripadnici izjašnjavali kao vjernici ili ne.

Patria/Erna H.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.