Ćulibrku 20 godina zatvora za ratni zločin

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu presudu u predmetu Dušan Ćulibrk, kojom je kao neosnovana odbijena žalba branitelja optuženog Ćulibrka i potvrđena prvostepena presuda od 15.8.2022. godine.

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine optuženi Dušan Ćulibrk oglašen je krivim da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 20 godina. Istom presudom određeno je da se vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru, od 14.2.2022. do 21.3.2022. godine, kao i od 15.8.2022. godine pa nadalje, uračunava u izrečenu kaznu zatvora.

Optuženi je oglašen krivim što je u toku ratnog stanja u Bosni i Hercegovini, za vrijeme oružanog sukoba između vojske i policije Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske i Armije Republike Bosne i Hercegovine, u općini Bosanska Krupa, u periodu od jula do septembra 1992. godine, u svojstvu pripadnika rezervnog sastava policije pri Stanici javne bezbjednosti Bosanska Krupa, na području općine Bosanska Krupa, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, pri tome kršeći odredbe Ženevske konvencije, na način da je, kao saizvršitelj, učestvovao u ubistvu 51 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.

Protiv ove presude nije dozvoljena žalba, saopćeno je iz Suda Bosne i Hercegovine.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.