EU odgodila uvođenje ETIAS-a

Mjesecima najavljivan, sistem za informacije o putovanjima i odobravanjem putovanja u zemlje EU, neće još zaživjeti.

Prvi rok koji je bio postavljen 1. januara naredne godine prolongiran je, a sudeći prema optimizmu iz EU, teško da će sistem biti u upotrebi i tokom sljedeće godine. Iz Delegacije EU u BiH kažu za DW da uvođenje ovog sistema nema nikakve veze sa bezviznim režimom, koji i dalje ostaje na snazi.

“Evropski sistem za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) biće automatizovan elektronski sistem koji omogućava ulazak i vodi evidenciju o posjetiocima iz zemalja kojima nije potrebna viza za putovanje u Šengen zonu. Očekuje se da će sistem postati operativan do kraja 2023. godine”, kaže portparol Delegacije u BiH, Ferdinand Kenig.

ETIAS ne uvodi obaveze poput obaveze posjedovanja vize i putnici iz zemalja za koje je omogućen bezvizni režim putovanja u EU, uključujući i one iz Bosne i Hercegovine, i dalje će moći putovati bez vize. Državljani trećih zemalja kojima nije nepohodna viza za putovanje u Šengen zonu, trebaju prije puta podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja procedurom korištenja ETIAS web stranice ili mobilne aplikacije i za to će morati platiti naknadu u iznosu od 7 eura.

“Dobijeno ETIAS odobrenje važit će tri godine ili do isteka važenja putnog dokumenta. Aplikanti mlađi od 18 i stariji od 70 godina biće izuzeti od plaćanja naknade, kao i članovi užih porodica državljana zemalja članica EU ili porodica osoba koje nisu državljani zemlja članica EU, ali koje imaju pravo slobodnog kretanja širom Evropske unije”, kaže Kenig.

Kada je riječ o šengenskom prostoru, iz Granične policije BiH podsjećaju da je to nešto što se sprovodi svakog dana. Jedina promjena koja će nastupiti u tom smislu, za sada je ulazak Hrvatske u Šengen zonu pri čemu treba imati u vidu mogućnost naknadnih izmjena režima i uslova ulaska u zemlje Šengena.

“Prema informacijama kojima raspolaže Granična policija BiH, nastavit će se kao i do sada, u Republici Hrvatskoj primjenjivati važeće odredbe Zakona o schengenskim granicama, dok će se informacijski sistemi Europske unije (EES i ETIAS) početi primjenjivati od dana kada Evropska komisija donese odluku o tome”, kaže za DW Franka Vican Bošković iz Granične policije BiH, navodeći da na zajedničkim lokacijama graničnih prelaza ulaskom Republike Hrvatske u šengenski prostor, neće biti promjena u vezi načina obavljanja granične kontrole.

Pored standardnog ETIAS-a, u upotrebi će biti i ETIAS sa ograničenim važenjem. Razlika u odnosu na standardni je što on nije karta za ulazak u svih 30 zemalja EU, već samo u onu zemlju ili zemlje koje su navedene u zahtjevu. To se prvenstveno odnosi na hitna putovanja, posao, hitne medicinske slučajeve.

Neke od pogodnosti ETIAS-a uključuju efikasnije i brže procedure kontrole na granicama, manje birokratije, manje kašnjenja i odgađanja za putnike, bolju bezbjednost, poboljšanu prevenciju ilegalnih migracija kao i efikasnije procedure upravljanja granicama, poručuju iz Delegacije EU u BiH.

 

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.