Obezbjeđen prevoz učenika na relaciji: Trnopolje-Kararići-Sivci-Gutići-Hrnići-Kozarac i nazad

Već dugo vremena problem prevoza učenika, od kuće do škole i nazad, muči roditelje djece koja žive na području Trnopolja, Hrnića i Sivaca a pohađaju nastavu u Osnovnoj školi “Kozarac”.

Zbog nepostojanja autobuske linije na toj relaciji, roditelji učenika prinuđeni su sami vršiti prevoz djece, te su odlučili pokrenuti inicijativu organizovanja prevoza učenika sa tog područja.

Kontaktirali su Janjić prevoz, koji inače prevozi učenike sa drugih područja i dogovorili sa ovom kompanijom liniju kojom bi saobraćali dva puta dnevno na relaciji: Trnopolje-Kararići-Sivci-Gutići-Hrnići-Kozarac i nazad. Prevoz je organizovan prvenstveno zbog učenika sa tog područja ali mogu ga koristiti i drugi građani.

Plačanje prevoza učenika jedan dio finansiraju roditelji a drugi dio finansira Ministarstvo prosvjete i kulture RS, ali u ovom slučaju Ministarstvo nije preuzelo na sebe dio plačanja iz razloga što se liste putnika rade na početku školske godine, tako da se u tom smislu zakasnilo i roditelji moraju sami obezbjediti sredstva za ova tri mjeseca do kraja školske godine.

Zbog ovoga razloga roditeljima, posebno sa više djece, ovo je predstavljalo financijski problem te su se obratili Humanitarnoj organizaciji Kozarac i drugim licima kako bi uspjeli obezbjediti jedan dio sredstva za ovu liniju. Trenutno na ovoj relaciji ima 30 učenika.

Humanitarna organizacija Kozarac podržala je ovaj projekat sa 1200 KM, a pored njih podršku su dali i Ajdin (Smajo) Sivac 300 KM, Elvedin Ičić 300 KM, Sabahudin Bijeli Sivac 300 KM i Jusuf Arifagić sa 200 KM, te su tako obezbjedili potrebna sredstva i od danas je krenuo prevoz učenika na ovoj relaciji.

Ovom autobuskom linijom roditelji će biti uveliko rasterećeni obaveze prevoza djece, a istovremeno djeca će se osamostaljivati i više družiti što će doprinijeti boljoj socijalizaciji.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.